Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)
Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (mã số TTHC: 2.001209)
Chi tiết
Hướng dẫn kê khai TTHC - Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)

Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (mã số TTHC: 2.001207)

.....o0o.....

Chi tiết
Hướng dẫn kê khai TTHC - Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)

Hướng dẫn mẫu phiếu Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (mã số TTHC: 1.006851)

.....o0o......

Chi tiết
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH BÌNH THUẬN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH BÌNH THUẬN

Theo Quyết định số  1410  /QĐ-UBND ngày   22  /6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, gồm 18 thủ tục hành chính. 

Cụ thể:

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong năm 2021 như: công bố thủ tục hành chính thuộc phân cấp giải quyết của Chi cục; công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy trình về thực hiện cơ chế một cửa, trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy trình điện tử 1 cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính…

Chi tiết
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL

Trong Quý III năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai tích cực thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính tại cơ quan, với các kết quả đạt được như sau:

Chi tiết
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua, Tỉnh có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3 và mức độ 4, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến càng trở nên cần thiết.

Chi tiết
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG – ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 – 4

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hướng dẫn tham khảo cách thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Hiện, Chi cục đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết 03 TTHC ở mức độ 3, gồm: (1) Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; (2) Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận; (3) Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. 

Chi tiết
Tổng số : 8 bài viết
Trang
1