Cẩm nang về Nhãn hàng hóa
Với mục đích cung cấp các thông tin hữu ích giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt được các quy định về việc ghi nhãn hàng hóa một cách hiệu quả, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành "Cẩm nang về Nhãn hàng hóa"” bản điện tử

Nhấn vào đây để xem chi tiết Cẩm nang./.
Các tin tiếp
Bản tin TBT số 62 (tháng 3/2023)   (14/3/2023)
Bản tin TBT số 61 (tháng 11/2022)   (29/11/2022)
Bản tin TBT số 60 (tháng 9/2022)   (22/9/2022)
Bản tin TBT số 59 (tháng 7/2022)   (15/7/2022)
Bản tin TBT số 58 (tháng 3/2022)   (16/3/2022)
Bản tin TBT số 57 (tháng 12/2021)   (14/12/2021)
Bản tin TBT số 56 (tháng 9/2021)   (23/9/2021)
Bản tin TBT số 55 (tháng 6/2021)   (17/6/2021)
Bản tin TBT số 54 (tháng 3/2021)   (22/3/2021)
Bản tin TBT số 53   (14/12/2020)
Bản tin TBT số 52   (16/9/2020)
Bản tin TBT số 51   (26/6/2020)
Bản tin TBT số 50   (25/3/2020)
Bản tin TBT số 49   (18/12/2019)
Cẩm nang về Nhãn hàng hóa   (17/10/2019)
Bản tin TBT số 48   (7/10/2019)
Bản tin TBT số 47   (19/6/2019)
Bản tin TBT số 46   (16/4/2019)
Bản tin TBT số 45   (3/1/2019)
Bản tin TBT số 44   (14/10/2018)
Bản tin TBT số 43   (10/7/2018)
Bản tin TBT số 42   (3/4/2018)
Bản tin TBT số 39   (3/7/2017)
Bản tin TBT số 37   (20/4/2017)
Bản tin TBT số 38   (20/4/2017)
Bản tin TBT số 36   (21/10/2016)
Bản tin TBT số 27   (30/9/2016)
Bản tin TBT số 26   (30/9/2016)
Bản tin TBT số 25   (30/9/2016)
Bản tin TBT số 24   (30/9/2016)
Bản tin TBT số 28   (28/9/2016)
Bản tin TBT số 32   (28/9/2016)
Bản tin TBT số 33   (28/9/2016)
Bản tin TBT số 34   (28/9/2016)
Bản tin TBT số 35   (28/9/2016)