Thanh long Việt Nam được phép nhập khẩu vào New Zealand
Ngày 24/4/2014, Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand đã thông qua Tiêu chuẩn về Sức khỏe trong hoạt động nhập khẩu (Import Health Standard - IHS) đối sản phẩm trái thanh long tươi từ Việt Nam.


Ngày 24/4/2014, Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand đã thông qua Tiêu chuẩn về Sức khỏe trong hoạt động nhập khẩu (Import Health Standard - IHS) đối sản phẩm trái thanh long tươi từ Việt Nam.
Để được nhập khẩu vào New Zealand, ngoài các yêu cầu chung đối với tất cả các mặt hàng hoa quả tươi nhập vào New Zealand, trái thanh long cần được tiến hành các biện pháp kiểm dịch thực vật trước khi xuất và phải được Cơ quan bảo vệ thực vất quốc gia của Việt Nam (NPPO) xác nhận, khai rõ trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực phẩm rằng đã được xử lý bằng hơi nước nóng, nhiệt độ trong trái đạt ít nhất 46.5 độ C và ít nhất là 45 phút. Quy định cụ thể xin xem trong: http://www.biosecurity.govt.nz/files/ihs/dragonfru-vnm.pdf
Trước đây, New Zealand cũng đã cho phép nhập khẩu mặt hàng trái xoài tươi từ Việt Nam vào ngày 22/12/2011. Ngày 01/5/2014, Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand đã ban hành IHS: 152.02: Quy định về Nhập khẩu và Thông quan đối với các mặt hàng Hoa quả và Rau vào New Zealand. Một trong hai sửa đổi của quy định mới này đối với quy định trước đó ban hành vào ngày 23/4/2014 có liên quan tới việc nhập khẩu mặt hàng trái xoài của Việt Nam. Theo quy định mới, trong việc xử lý hơi nước nóng thì nhiệt độ lõi trái nâng lên 47 độ C hoặc cao hơn trong thời gian ít nhất 20 phút. Chi tiết tại (trang từ 417- 420): http://www.biosecurity.govt.nz/files/ihs/152-02.pdf

Các tin tiếp
Cảnh báo đối với Quy định Thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của thành phần chính của thực phẩm   (4/6/2018)
DN sắp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sang EU   (2/5/2018)
Tổng quan các Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam và các nước đối tác   (9/10/2017)
Xuất khẩu điều vào EU sẽ đạt 1 tỷ USD trong năm 2017   (8/6/2017)
Cơ hội cho rau quả Việt Nam rộng đường sang UAE   (8/6/2017)
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập   (8/6/2017)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận: Châu Á vẫn là trọng điểm   (20/4/2017)
Qui định về kiểm dịch khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc (phần 2)   (21/7/2015)
Đàm phán của WTO về định nghĩa tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bị đình trệ   (21/7/2015)
FDA cho phép bức xạ ion hóa để kiểm soát vi khuẩn trong giáp xác   (21/7/2015)
Thanh long Việt Nam được phép nhập khẩu vào New Zealand   (21/7/2015)
Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Nhật Bản   (21/7/2015)
Hàng rào kỹ thuật thương mại: Nắm không chắc sẽ gặp khó   (21/7/2015)
Chỉ kiểm tra giấy kiểm dịch cho thủy sản xuất khẩu sang 7 thị trường   (21/7/2015)