Đàm phán của WTO về định nghĩa tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bị đình trệ
Các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thỏa thuận thương mại nông nghiệp tiếp tục bị đình trệ do một trong số các ủy ban đàm phán không đạt được thỏa thuận về định nghĩa các tiêu chuẩn tư nhân về an toàn thực phẩm và sức khỏe cây trồng và vật nuôi. Uy ban cũng trì hoãn đưa ra quyết định về thủ tục hòa giải được xây dựng để tránh các tranh chấp về pháp lý.


Nhiều năm qua, cả hai vấn đề trên đã được thảo luận tại Ủy ban Các biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật (SPS), các quốc gia tham gia đàm phán về những thỏa hiệp này nhận định rằng nỗ lực của họ đang gần đạt tới một giải pháp đồng thuận chung. SPS có vai trò quản lý việc áp dụng Thỏa thuận Vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật của các quốc gia – thỏa thuận nhằm xử lý an toàn thực phẩm và sức khỏe cây trồng vật nuôi - và thảo luận các vấn đề nảy sinh từ các quy định và các biện pháp áp dụng của từng quốc gia riêng lẻ. Do không đạt được đồng thuận trong định nghĩa các tiêu chuẩn tư nhân về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, SPS đã chấp thuận đề xuất của Canada gồm: xem xét các định nghĩa về các tiêu chuẩn tư nhân được sử dụng trong các diễn đàn quốc tế khác và cố gắng để các tiêu chuẩn đó phù hợp với lĩnh vực vệ sinh và kiểm dịch động thực vật.
Nguyên nhân thỏa thuận thất bại xuất phát từ việc một số quốc gia thành viên lo ngại về các biện pháp từng nước áp dụng trong xử lý sản phẩm thịt, sản phẩm từ động vật, động vật sống, tôm và các sản phẩm khác. Đặc biệt là lo ngại của Mỹ, Canada, Pakistan, Burundi, và Nhật Bản về phóng xạ ở Fukushima.
Hiện các nước tham gia đàm phán đã nhất trí xem xét cách thức các cơ quan quốc tế khác định nghĩa về các tiêu chuẩn tư nhân và làm thế nào để các tiêu chuẩn này phù hợp với lĩnh vực an toàn thực phẩm, sức khỏe cây trồng và vật nuôi. Ban thư ký của SPS sẽ tiếp tục tập hợp thông tin cho cuộc họp vào tháng 7/2014.
Các đại biểu và các chuyên gia cũng đã thảo luận về mối quan hệ giữa SPS và sự hỗ trợ thương mại tại một phiên họp được Cơ quan Tiêu chuẩn và Hỗ trợ Phát triển Thương mại (STDF) tổ chức sau cuộc họp của ủy ban.
Theo VASEP

Các tin tiếp
Cảnh báo đối với Quy định Thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của thành phần chính của thực phẩm   (4/6/2018)
DN sắp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sang EU   (2/5/2018)
Tổng quan các Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam và các nước đối tác   (9/10/2017)
Xuất khẩu điều vào EU sẽ đạt 1 tỷ USD trong năm 2017   (8/6/2017)
Cơ hội cho rau quả Việt Nam rộng đường sang UAE   (8/6/2017)
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập   (8/6/2017)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận: Châu Á vẫn là trọng điểm   (20/4/2017)
Qui định về kiểm dịch khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc (phần 2)   (21/7/2015)
Đàm phán của WTO về định nghĩa tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bị đình trệ   (21/7/2015)
FDA cho phép bức xạ ion hóa để kiểm soát vi khuẩn trong giáp xác   (21/7/2015)
Thanh long Việt Nam được phép nhập khẩu vào New Zealand   (21/7/2015)
Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Nhật Bản   (21/7/2015)
Hàng rào kỹ thuật thương mại: Nắm không chắc sẽ gặp khó   (21/7/2015)
Chỉ kiểm tra giấy kiểm dịch cho thủy sản xuất khẩu sang 7 thị trường   (21/7/2015)