Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu.
Thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, qua một thời gian theo dõi tình hình triển khai của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định, cụ thể: khi trang bị mới hoặc sữa chữa cột đo xăng dầu, các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện lưu đầy đủ các giấy tờ liên quan; đồng thời nhãn mác các cột đo xăng dầu đang sử dụng chưa thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định… Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Chi cục tiếp tục hướng dẫn cụ thể hơn, như: 


Khi trang bị mới cột đo xăng dầu, phải đảm bảo các bộ phận, chi tiết của cột đo mới 100%, tổ chức, cá nhân sử dụng cột đo xăng dầu đề nghị tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp cột đo xăng dầu cung cấp bộ một (01) hồ sơ để lưu tại cơ sở và xuất trình khi kiểm định, hồ sơ gồm các bản sao y bản chính (được công chứng hoặc xác nhận đúng với bản chính của cơ sở sản xuất, nhập khẩu) giấy tờ liên quan sau: Quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu còn hiệu lực; tờ khai hàng hóa nhập khẩu sau khi thông quan; chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO); chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) của hãng sản xuất. Đối với cột đo xăng dầu được sản xuất tại Việt Nam phải có: Bản cam kết của cơ sở sản xuất cột đo xăng dầu về các bộ phận, chi tiết bảo đảm mới 100%; tờ khai hàng hóa nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng thể hiện các bộ phận, chi tiết (ví dụ như bộ chỉ thị điện tử, hệ bơm, buồng lường, bộ phát xung...) là mới 100% hoặc chưa qua sử dụng.

Trong quá trình kinh doanh, nếu cần tháo gỡ niêm phong, kẹp chì kiểm định để sửa chữa cột đo xăng dầu, các tổ chức, cá nhân sử dụng cột đo xăng dầu cần thực hiện các bước sau: Gửi đơn đề nghị sửa chữa cột đo xăng dầu đến ba (03) tổ chức (tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp cột đo xăng dầu hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền sửa chữa cột đo xăng dầu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận để báo cáo, tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu (tổ chức đã kiểm định cột đo xăng dầu cần sửa chữa). Tổ chức, cá nhân được ủy quyền sửa chữa cột đo xăng dầu được tháo gỡ niêm phong, kẹp chì khi sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa phải thực hiện ghi Biên bản sửa chữa đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định.

Cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa và kiểm định lại đạt yêu cầu đo lường, tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu cần thực hiện: Lưu toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc sửa chữa, bao gồm: Đơn đề nghị sửa chữa; biên bản sửa chữa; giấy chứng nhận kiểm định lại cột đo xăng dầu sau sữa chữa, thời gian lưu ít nhất là mười hai (12) tháng; gửi các bản sao (có công chứng hoặc đóng dấu của tổ chức, cá nhân), gồm biên bản sửa chữa và giấy chứng nhận kiểm định lại cột đo xăng dầu sau sửa chữa đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để báo cáo.

Đồng thời thực hiện rà soát nhãn mác các cột đo xăng dầu đang sử dụng, đảm bảo nhãn mác trên cột đo xăng dầu phải đầy đủ các thông tin: Tên cột đo; lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất; lượng cấp phát tối thiểu; cấp chính xác; phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc; chất lỏng làm việc; số hiệu của cột đo xăng dầu; năm sản xuất; nơi sản xuất; ký hiệu phê duyệt mẫu. Nếu hiện nay nhãn mác trên cột đo còn thiếu thông tin nêu trên, đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện bổ sung nhãn mác đầy đủ nội dung theo quy định. Trong thời gian đến, những cột đo xăng dầu có nhãn mác không đầy đủ các thông tin quy định sẽ không đủ điều kiện để kiểm định (quy định tại Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10: 2013).
Thanh Linh

Các tin tiếp
Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý   (23/6/2020)
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo   (22/6/2020)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới   (9/6/2020)
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020   (29/4/2020)
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người   (14/4/2020)
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí   (5/4/2020)
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet   (26/3/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính   (19/3/2020)
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020   (24/2/2020)
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì   (14/2/2020)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (6/2/2020)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 09 Quy trình kiểm định phương tiện đo   (6/2/2020)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật   (21/1/2020)
Kết quả công tác thanh tra chuyên đề diện rộng đối với thiết bị điện, điện tử năm 2019   (18/12/2019)
Bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (18/12/2019)
Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp   (9/12/2019)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì   (31/10/2019)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2   (18/9/2019)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2019   (23/8/2019)
Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019   (21/8/2019)
Hội thảo Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh, thành phố năm 2019   (21/8/2019)
Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố   (28/6/2019)
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (14/6/2019)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (27/5/2019)
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019   (26/4/2019)
Thông tư hướng dẫn một số điều trong Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng   (18/3/2019)
Năm 2019, Chi cục tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu   (5/3/2019)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (4/3/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.   (17/1/2019)
Năm 2018, Chi cục phát hiện và xử lý 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, xử phạt 280 triệu đồng.   (17/1/2019)
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019   (2/1/2019)
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018   (21/12/2018)
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận   (23/11/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn   (5/10/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận   (5/10/2018)
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục   (19/9/2018)
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế   (27/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam   (20/8/2018)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN   (13/7/2018)
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí   (2/7/2018)
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.   (2/5/2018)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (2/4/2018)
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo   (19/3/2018)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (26/2/2018)
Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể   (18/1/2018)
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92   (16/1/2018)
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018   (15/1/2018)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL   (21/12/2017)
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (7/11/2017)
Tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh   (27/10/2017)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017   (3/10/2017)
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn   (30/8/2017)
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (23/8/2017)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017   (14/8/2017)
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.   (30/6/2017)
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017   (22/6/2017)
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới   (6/6/2017)
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (24/5/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý   (16/5/2017)
Triển khai công tác dán tem niên phong công tơ tổng của côt đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (14/4/2017)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (28/3/2017)
Năm 2017 Chi cục tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện   (14/3/2017)
Trong tháng 3, Chi cục triển khai kiểm tra các quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2   (7/3/2017)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (13/2/2017)
Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý hoạt động TCĐLCL cấp huyện năm 2016   (6/2/2017)
Điểm nhấn hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2016   (11/1/2017)
Phát hiện, xử phạt 04 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với tổng số tiền 39.168.00 đồng.   (29/12/2016)
Tăng cường kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.   (29/12/2016)
Kể từ ngày 01/01/2017 tổ chức kinh doanh taxi không có thiết bị in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.   (23/12/2016)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đối với cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn.   (21/12/2016)
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu.   (5/10/2016)
Tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (5/10/2016)
Kẹp chì, niêm phong đồng hồ tổng ở cây xăng để chống gian lận   (29/9/2016)