Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong năm 2018, Sở KH&CN đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục TCĐLCL tăng cường công tác thanh- kiểm tra về về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận. Phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính.Cụ thể trong năm 2018 đã tổ chức thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sử dụng mã số mã vạch đối với 140 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (gồm: kinh doanh xăng dầu (67); kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (20); kinh doanh thiết bị điện- điện tử (08); kinh doanh mũ bảo hiểm (06); sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong định lượng hàng hóa, kinh doanh dịch vụ taxi, điện sinh hoạt (10); sản xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sức-mỹ nghệ (20); sản xuất, kinh doanh có sử dụng mã số mã vạch (09)). Phát hiện 09 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 07 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 596.243.000 đồng, cụ thể:

- Vi phạm về đo lường: Phát hiện 03 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực và không thực hiện kiểm định cột đo xăng dầu đã sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng với tổng số tiền xử phạt là 30.000.000 đồng; cơ sở còn lại, nhắc nhở, đề nghị dừng sử dụng phương tiện đo và thực hiện khắc phục theo thời gian quy định.

- Vi phạm về chất lượng: Phát hiện 06 cơ sở vi phạm về chất lượng xăng, dầu, xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với tổng số tiền xử phạt 566.243.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95-III; cơ sở còn lại đang trong quá trình xử lý.

Ngoài ra, Sở KH&CN cũng đã cử cán bộ, công chức tham gia phối hợp Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường chủ trì thanh tra, kiểm tra tại 20 cơ sở, phát hiện 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 170.500.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt hành chính, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đình chỉ sử dụng cột đo xăng dầu và thực hiện kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng; buộc thu hồi để tái chế sản phẩm xăng không đạt chất lượng. Nội dung vi phạm chủ yếu qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện: Sử dụng cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; không thực hiện kiểm định cột đo xăng dầu đã sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng; buôn bán xăng trên thị trường có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Nhìn chung hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2018 được tập thể Lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai kịp thời, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; trong công tác phối hợp với các ngành có liên quan được thực hiện tốt, không chồng chéo, trùng lấp nội dung trong quá trình thực hiện. Những cơ sở được thanh tra, kiểm tra đều chấp hành quy định pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các đề nghị, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời trong thi hành nhiệm vụ không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn xảy ra những trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Những trường hợp được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý và chuyển hồ sơ xử lý kịp thời, qua đó đã răn đe, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đến nay, tất cả các trường hợp vi phạm đã chấp hành tốt quyết định xử phạt và nộp phạt theo quy định.

Trong năm 2019, Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong sản xuất và sử dụng, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra đối với chất lượng hàng hóa trong sản xuất, lưu thông thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Thiên Hòa
Các tin tiếp
Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý   (23/6/2020)
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo   (22/6/2020)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới   (9/6/2020)
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020   (29/4/2020)
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người   (14/4/2020)
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí   (5/4/2020)
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet   (26/3/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính   (19/3/2020)
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020   (24/2/2020)
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì   (14/2/2020)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (6/2/2020)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 09 Quy trình kiểm định phương tiện đo   (6/2/2020)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật   (21/1/2020)
Kết quả công tác thanh tra chuyên đề diện rộng đối với thiết bị điện, điện tử năm 2019   (18/12/2019)
Bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (18/12/2019)
Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp   (9/12/2019)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì   (31/10/2019)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2   (18/9/2019)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2019   (23/8/2019)
Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019   (21/8/2019)
Hội thảo Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh, thành phố năm 2019   (21/8/2019)
Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố   (28/6/2019)
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (14/6/2019)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (27/5/2019)
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019   (26/4/2019)
Thông tư hướng dẫn một số điều trong Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng   (18/3/2019)
Năm 2019, Chi cục tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu   (5/3/2019)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (4/3/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.   (17/1/2019)
Năm 2018, Chi cục phát hiện và xử lý 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, xử phạt 280 triệu đồng.   (17/1/2019)
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019   (2/1/2019)
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018   (21/12/2018)
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận   (23/11/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn   (5/10/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận   (5/10/2018)
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục   (19/9/2018)
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế   (27/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam   (20/8/2018)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN   (13/7/2018)
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí   (2/7/2018)
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.   (2/5/2018)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (2/4/2018)
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo   (19/3/2018)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (26/2/2018)
Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể   (18/1/2018)
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92   (16/1/2018)
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018   (15/1/2018)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL   (21/12/2017)
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (7/11/2017)
Tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh   (27/10/2017)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017   (3/10/2017)
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn   (30/8/2017)
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (23/8/2017)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017   (14/8/2017)
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.   (30/6/2017)
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017   (22/6/2017)
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới   (6/6/2017)
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (24/5/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý   (16/5/2017)
Triển khai công tác dán tem niên phong công tơ tổng của côt đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (14/4/2017)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (28/3/2017)
Năm 2017 Chi cục tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện   (14/3/2017)
Trong tháng 3, Chi cục triển khai kiểm tra các quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2   (7/3/2017)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (13/2/2017)
Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý hoạt động TCĐLCL cấp huyện năm 2016   (6/2/2017)
Điểm nhấn hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2016   (11/1/2017)
Phát hiện, xử phạt 04 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với tổng số tiền 39.168.00 đồng.   (29/12/2016)
Tăng cường kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.   (29/12/2016)
Kể từ ngày 01/01/2017 tổ chức kinh doanh taxi không có thiết bị in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.   (23/12/2016)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đối với cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn.   (21/12/2016)
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu.   (5/10/2016)
Tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (5/10/2016)
Kẹp chì, niêm phong đồng hồ tổng ở cây xăng để chống gian lận   (29/9/2016)