Điểm nhấn hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2016

Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng…Trong năm 2016, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:Hoàn thành 100% nhiệm vụ của UBND tỉnh giao “Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trong năm 2016” (vượt hơn so với cùng kỳ năm 2015): Đã chủ trì tham mưu, triển khai kiểm tra 150 cơ sở, qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về ghi nhãn sản phẩm hàng hóa, về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường và các quy định khác về công tác quản lý, đặc biệt đã tham mưu đề nghị xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, như: Kinh doanh LPG ghi nhãn sai quy định; vi phạm về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền xử phạt là 39.168.000 đồng. Qua đó đã răng đe, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng.

Triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ do Giám đốc Sở KHCN giao, gồm 2 nhiệm vụ:

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Tổ chức triển khai tốt các hoạt động về việc triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, cụ thể: Tổ chức 01 Hội nghị; 02 văn bản hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện; 01 văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất, phân phối cột đo xăng dầu cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân được ủy quyền sửa chữa cột đo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổ chức kiểm tra 47 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện 01 cơ sở vi phạm về đo lường, đề nghị xử phạt hành chính với số tiền

- Lĩnh vực kinh doanh vàng: Triển khai tốt Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng KH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông thị trường: Hướng dẫn cơ sở kinh doanh vàng tiếp tục thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng, thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra 21 cơ sở vàng, trang sức mỹ nghệ, qua kết quả kiểm tra đã nhắc nhỡ và đề xuất xử lý vi phạm theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị Tổng cục TCĐLCL hướng dẫn, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc để Chi cục triển khai tốt hơn tại địa phương. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ cho Thanh tra Sở KH&CN đưa vào thanh tra chuyên đề năm 2016, theo đó Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra 44 cơ sở, kết quả phát hiện 08 cơ sở vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng, với tổng tiền xử phạt 40.125.000 đồng.

Triển khai, hướng dẫn đầy đủ và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các huyện thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động và xây dựng trạm cân đối chứng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, trong năm đã tổ chức khảo sát thực tế tình hình hoạt động của các trạm cân đối chứng tại các chợ, qua đó nắm bắt được tình hình thực hiện ở các địa phương và đưa ra các giải pháp trong thời gian đến. Kết quả, trong năm 2016, đã xây dựng mới 06 trạm cân và nâng cấp 08 trạm cân theo quy định mới, nâng tổng số trạm cân trên địa bàn toàn tỉnh là 51 trạm để phục vụ người tiêu dùng.

Tổ chức kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) với nhiều hình thức: Treo băng rôn tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các băng rôn trong những ngày được treo trên các tuyến đường chính; tuyên truyền hoạt động đo lường trên đài phát thanh thành phố; viết bài đưa tin website Chi cục về hoạt động đo lường. Qua đó, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đo lường.

Ngoài ra đã đề xuất và được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tổ chức kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (được Tổng cục ban hành Quyết định số 549/QĐ-TĐC ngày 19/4/2016).

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý Thị trường đã thực hiện thanh- kiểm tra 39 cơ sở, phát hiện 09 trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng, ghi nhãn, điều kiện kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 300.305.030 đồng

Để công tác quản lý đo lường trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Chi cục đã đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

Hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2017 được phê duyệt. Phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật; giải quyết kịp thời 100% các khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục tổ chức triển khai tốt Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Đảm bảo tất cả tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vàng phải đúng nội dung quy định tại thông tư của Bộ KH&CN.

Phối hợp với Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra phương tiện đo, phép đó trong thương mại bán lẻ tại các chợ đã xây dựng trạm cân đối chứng, trung tâm thương mại.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2017. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT với Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh.

Nhân ngày 20/01/2017 sắp đến, kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh số 08/SL về Đo lường và ngày truyền thống của ngành Đo lường Việt Nam (20/01). Với lòng biết ơn đối với Bác Hồ, tập thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển đo lường hiện đại, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường và chất lượng để góp phần đem lại sự công bằng văn minh trong lĩnh vực thương mại, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cùng với những người kinh doanh chân chính./.
Thiên Hòa

Các tin tiếp
Quản lý đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng cân ô tô   (20/7/2021)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 10 quy trình kiểm định cho các phương tiện đo sử dụng trong lĩnh vực quan trắc môi trường   (20/7/2021)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 04 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam   (23/6/2021)
Phổ biến văn bản về công tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp   (17/6/2021)
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận hướng dẫn công tác quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa phương   (11/6/2021)
Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới 2021: Đo lường vì sức khỏe   (19/5/2021)
Ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp   (12/5/2021)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam   (7/5/2021)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh tra chuyên ngành về điện và đo lường do Sở Công Thương chủ trì năm 2021   (6/5/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động thanh tra chuyên ngành TCĐLCL   (6/5/2021)
Kết quả thanh tra 02 đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận   (31/3/2021)
Tăng cường khảo sát về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (4/3/2021)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (22/2/2021)
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/1/2021)
Cách nhận biết giúp người mua hàng tránh bị gian lận về số kilôgam khi mua hàng hóa tại chợ, trung tâm thương mại, các điểm buôn bán tập trung   (13/1/2021)
Những điểm nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về đo lường năm 2020   (12/1/2021)
Tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Đoàn thanh tra   (7/12/2020)
Thông báo: Tổ chức lớp tập huấn các quy định quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cơ sở kinh doanh tại huyện Tánh Linh, Đức Linh   (27/11/2020)
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 trên địa bàn thị xã La Gi và huyện Hàm Tân   (25/11/2020)
Tổ chức Lớp tập huấn thứ 2 tại Tuy Phong về các quy định đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020   (21/10/2020)
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng   (13/10/2020)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 tại Tuy Phong   (30/9/2020)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020   (23/9/2020)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí   (1/9/2020)
Quản lý đo lường đối với phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông   (27/8/2020)
Tăng cường quản lý đo lường đối với phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn   (22/7/2020)
Hội thảo về khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả   (22/7/2020)
Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý   (23/6/2020)
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo   (22/6/2020)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới   (9/6/2020)
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020   (29/4/2020)
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người   (14/4/2020)
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí   (5/4/2020)
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet   (26/3/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính   (19/3/2020)
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020   (24/2/2020)
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì   (14/2/2020)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (6/2/2020)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 09 Quy trình kiểm định phương tiện đo   (6/2/2020)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật   (21/1/2020)
Kết quả công tác thanh tra chuyên đề diện rộng đối với thiết bị điện, điện tử năm 2019   (18/12/2019)
Bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (18/12/2019)
Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp   (9/12/2019)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì   (31/10/2019)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2   (18/9/2019)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2019   (23/8/2019)
Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019   (21/8/2019)
Hội thảo Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh, thành phố năm 2019   (21/8/2019)
Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố   (28/6/2019)
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (14/6/2019)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (27/5/2019)
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019   (26/4/2019)
Thông tư hướng dẫn một số điều trong Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng   (18/3/2019)
Năm 2019, Chi cục tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu   (5/3/2019)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (4/3/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.   (17/1/2019)
Năm 2018, Chi cục phát hiện và xử lý 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, xử phạt 280 triệu đồng.   (17/1/2019)
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019   (2/1/2019)
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018   (21/12/2018)
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận   (23/11/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn   (5/10/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận   (5/10/2018)
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục   (19/9/2018)
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế   (27/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam   (20/8/2018)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN   (13/7/2018)
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí   (2/7/2018)
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.   (2/5/2018)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (2/4/2018)
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo   (19/3/2018)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (26/2/2018)
Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể   (18/1/2018)
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92   (16/1/2018)
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018   (15/1/2018)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL   (21/12/2017)
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (7/11/2017)
Tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh   (27/10/2017)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017   (3/10/2017)
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn   (30/8/2017)
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (23/8/2017)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017   (14/8/2017)
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.   (30/6/2017)
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017   (22/6/2017)
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới   (6/6/2017)
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (24/5/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý   (16/5/2017)
Triển khai công tác dán tem niên phong công tơ tổng của côt đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (14/4/2017)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (28/3/2017)
Năm 2017 Chi cục tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện   (14/3/2017)
Trong tháng 3, Chi cục triển khai kiểm tra các quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2   (7/3/2017)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (13/2/2017)
Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý hoạt động TCĐLCL cấp huyện năm 2016   (6/2/2017)
Điểm nhấn hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2016   (11/1/2017)
Phát hiện, xử phạt 04 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với tổng số tiền 39.168.00 đồng.   (29/12/2016)
Tăng cường kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.   (29/12/2016)
Kể từ ngày 01/01/2017 tổ chức kinh doanh taxi không có thiết bị in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.   (23/12/2016)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đối với cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn.   (21/12/2016)
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu.   (5/10/2016)
Tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (5/10/2016)
Kẹp chì, niêm phong đồng hồ tổng ở cây xăng để chống gian lận   (29/9/2016)