Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.
Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,… ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, quốc phòng… Trong năm 2018, công tác quản lý đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được nâng cao và có những nét nổi bật đáng kể, đã tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, cũng như góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục đã có những điểm nhấn tích cực như sau:


Hoàn thành 100% nhiệm vụ của UBND tỉnh giao “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong năm 2018”: Đã chủ trì tham mưu, triển khai kiểm tra 80 cơ sở và thanh tra 05 cơ sở, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường và các quy định khác về công tác quản lý, đặc biệt đã tham mưu đề nghị xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, như: vi phạm về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền xử phạt là 280.00.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95-III và 1.307 lít xăng sinh học E5 RON 92-II không đạt chất lượng. Qua đó đã răng đe, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhất là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ do Giám đốc Sở KHCN giao, gồm 2 nhiệm vụ:

- Quản lý tốt về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu: Tổ chức kiểm tra 25 cơ sở, phát hiện 05 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 280.000.000 đồng; văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh. Đồng thời, Chi cục phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện tổng hợp, thống kê toàn bộ cửa hàng xăng dầu gắn thiết bị ghi, in kết quả đo, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trong năm Chi cục đã trực tiếp xử lý 02 trường hợp vi phạm về chất lượng xăng dầu do Thanh tra Sở KH&CN chuyển hồ sơ, qua đó đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 440.000.000 đồng, với hành vi buôn bán xăng dầu trên thị trường có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Quản lý tốt về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh: Tổ chức kiểm tra 70 cơ sở với 214 phương tiện đo, phát hiện 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường (03 phương tiện đo vi phạm), xử phạt vi phạm hành chính 20.000.000 đồng; phối hợp Trung tâm KT TCĐLCL, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, thống kê số lượng phương tiện đo nhóm 2 (cột đo xăng dầu, cân ô tô, cân phân tích, cân kỹ thuật dùng trong sản xuất, kinh doanh vàng, phương tiện đo dùng trong y tế, phương tiện đo tiêu cự kính mắt); văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 thực hiện công tác quản lý về đo lường.

Triển khai, hướng dẫn đầy đủ và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các huyện thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động và xây dựng trạm cân đối chứng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, trong năm đã tổ chức khảo sát thực tế tình hình hoạt động của các trạm cân đối chứng tại các chợ, qua đó nắm bắt được tình hình thực hiện ở các địa phương và đưa ra các giải pháp trong thời gian đến. Kết quả, trong năm 2018, đã xây dựng mới 02 trạm cân, đang triển khai xây dựng 01 trạm cân và nâng cấp 01 trạm cân theo quy định mới, nâng tổng số trạm cân trên địa bàn toàn tỉnh là 61 trạm để phục vụ người tiêu dùng.

Tổ chức kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) với nhiều hình thức: Treo băng rôn tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các băng rôn trong những ngày được treo trên các tuyến đường chính; tuyên truyền hoạt động đo lường trên đài phát thanh thành phố; viết bài đưa tin website Chi cục về hoạt động đo lường. Qua đó, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đo lường.

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thanh, kiểm tra tại 15 cơ sở, phát hiện 04 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 170.500.000 đồng; phối hợp Cục thuế tỉnh dán tem niêm phong công tơ tổng trên cột đo xăng dầu qua đó góp phần chống thất thu thuế lĩnh vực xăng dầu; triển khai tốt công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Để công tác quản lý đo lường trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Chi cục đã đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

Hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 được phê duyệt. Phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật; giải quyết kịp thời 100% các khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Tăng cường phối hợp với Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý hoạt động đo lường cấp huyện. Triển khai tốt công tác kiểm định đối chứng công tơ điện và xây dựng, nâng cấp trạm cân đối chứng trong năm 2019.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019. Nhân ngày 20/01/2018 sắp đến, kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh số 08/SL về Đo lường và ngày truyền thống của ngành Đo lường Việt Nam (20/01). Với lòng biết ơn đối với Bác Hồ, tập thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển đo lường hiện đại, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường và chất lượng để góp phần đem lại sự công bằng văn minh trong lĩnh vực thương mại, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cùng với những người kinh doanh chân chính./.
Thiên Hòa

Các tin tiếp
Kết quả chương trình công tác quản lý nhà nước về đo lường tại huyện Phú Quý   (23/6/2020)
Thêm thời hạn cho chứng chỉ kiểm định 7 loại phương tiện đo   (22/6/2020)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới   (9/6/2020)
Sở KH&CN triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020   (29/4/2020)
Tuyên truyền tác hại của dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm và người   (14/4/2020)
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí   (5/4/2020)
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet   (26/3/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính   (19/3/2020)
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2020   (24/2/2020)
Đồng hồ tính tiền (taximet) gắn trên xe taxi phải được kiểm định và kẹp chì   (14/2/2020)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (6/2/2020)
Tổng cục TCĐLCL ban hành 09 Quy trình kiểm định phương tiện đo   (6/2/2020)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật   (21/1/2020)
Kết quả công tác thanh tra chuyên đề diện rộng đối với thiết bị điện, điện tử năm 2019   (18/12/2019)
Bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (18/12/2019)
Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp   (9/12/2019)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì   (31/10/2019)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2   (18/9/2019)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2019   (23/8/2019)
Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đợt 3 năm 2019   (21/8/2019)
Hội thảo Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh, thành phố năm 2019   (21/8/2019)
Tiếp tục tổ chức 04 lớp Tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại các huyện, thị xã, thành phố   (28/6/2019)
Tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (14/6/2019)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019   (27/5/2019)
Kết quả công tác phối hợp Đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì trong năm 2019   (26/4/2019)
Thông tư hướng dẫn một số điều trong Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng   (18/3/2019)
Năm 2019, Chi cục tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu   (5/3/2019)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (4/3/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2018 đạt được một số kết quả nổi bật.   (17/1/2019)
Năm 2018, Chi cục phát hiện và xử lý 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, xử phạt 280 triệu đồng.   (17/1/2019)
Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019   (2/1/2019)
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018   (21/12/2018)
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận   (23/11/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn   (5/10/2018)
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận   (5/10/2018)
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục   (19/9/2018)
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế   (27/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam   (20/8/2018)
Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN   (13/7/2018)
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí   (2/7/2018)
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.   (2/5/2018)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (2/4/2018)
Hướng dẫn kiểm định cột đo xăng dầu để bán xăng sinh học (E5) và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo   (19/3/2018)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (26/2/2018)
Hoạt động quản lý đo lường của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận trong năm 2017 có những nét nổi bật đáng kể   (18/1/2018)
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92   (16/1/2018)
Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018   (15/1/2018)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TCĐLCL   (21/12/2017)
Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (7/11/2017)
Tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh   (27/10/2017)
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì năm 2017   (3/10/2017)
Tập huấn về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn   (30/8/2017)
Kiểm tra nhà nước về đo lường lĩnh vực kinh doanh điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (23/8/2017)
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đo lường, chất lượng cấp huyện trong những tháng cuối năm 2017   (14/8/2017)
Kể từ ngày 10/7/2017, những vi phạm về đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí thì áp dụng Nghị định có liên quan để xử phạt.   (30/6/2017)
Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực khoa học công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2017   (22/6/2017)
Ban hành quy trình kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới   (6/6/2017)
Một số hướng dẫn mới trong kiểm tra nhà nước về đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (24/5/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, điện, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn huyện Phú Quý   (16/5/2017)
Triển khai công tác dán tem niên phong công tơ tổng của côt đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (14/4/2017)
Kết quả phối hợp Đoàn thanh tra các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì   (28/3/2017)
Năm 2017 Chi cục tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện   (14/3/2017)
Trong tháng 3, Chi cục triển khai kiểm tra các quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2   (7/3/2017)
Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (13/2/2017)
Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý hoạt động TCĐLCL cấp huyện năm 2016   (6/2/2017)
Điểm nhấn hoạt động quản lý đo lường của Chi cục Bình Thuận trong năm 2016   (11/1/2017)
Phát hiện, xử phạt 04 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với tổng số tiền 39.168.00 đồng.   (29/12/2016)
Tăng cường kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.   (29/12/2016)
Kể từ ngày 01/01/2017 tổ chức kinh doanh taxi không có thiết bị in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.   (23/12/2016)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đối với cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn.   (21/12/2016)
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định trong kinh doanh xăng dầu.   (5/10/2016)
Tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (5/10/2016)
Kẹp chì, niêm phong đồng hồ tổng ở cây xăng để chống gian lận   (29/9/2016)