Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2017

Với những kết quả trong công tác đào tạo về nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong 6 tháng đầu năm 2017. Nay Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục giới thiệu các khóa đào tạo trong 6 tháng cuố năm 2017.

Học viên tham gia khóa đào tạo được cung cấp lý thuyết chuyên môn, những kiến thức mới về phương pháp và kỹ năng thực hành trên các thiết bị hiện đại (LC/MS/MS, GS/MS, HPLC, ICP-OES, AAS-HG/F/GF, UV-VIS…);

Trung tâm xin giới thiệu các khóa đào tạo và rất hân hạnh được phục vụ quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu, tại chỗ trên thiết bị của khách hàng.
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Thời gian

KÝ HIỆU

TÊN KHÓA

ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

GIẢNG VIÊN

ĐÀO TẠO

 

THỜI GIAN

CHI PHÍ

(VNĐ)

(Cho 1 học viên)

Tháng 07

ĐT-01

Phân tích các thành phần trong nước mắm, nước chấm

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng Nitơ tổng số, hàm lượng muối NaCl, hàm lượng Nitơ axit amin, hàm lượng Nitơ Amoniac, hàm lượng axit (tính theo axetic)

Đinh Tuấn Hoàng

Trần Bảo Trang

3 ngày

2.000.000

ĐT-02

Kỹ thuật viên phòng thử nghiệm

Kỹ thuật phòng thử nghiệm, nguyên tắc an toàn trong phòng thử nghiệm

Đinh Tuấn Hoàng

1 ngày

500.000

ĐT-03

Phân tích chất lượng nước bằng kỹ thuật quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Lý thuyết về quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS

- Xác định hàm lượng nitrat, hàm lượng nitrit, hàm lượng amoni, hàm lượng photpho, hàm lượng nhôm, hàm lượng sắt.

Đinh Tuấn Hoàng

Đặng Văn Vệ

3 ngày

2.000.000

ĐT-04

Phân tích vi sinh vật trong nước

- Các kỹ thuật dùng trong phân tích vi sinh vật

- Xác định Coliform, Coliform chịu nhiệt, Ecoli

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

3 ngày

1.500.000

Tháng 08

ĐT-05

Phân tích chất lượng thủy sản, sản phẩm thủy sản

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng nước, hàm lượng muối NaCl, hàm lượng béo, hàm lượng protein, tỷ lệ H/P

Đinh Tuấn Hoàng

Nguyễn Thanh Sơn

3 ngày

1.500.000

ĐT-06

Phân tích các thành phần trong thức ăn chăn nuôi

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng protein, hàm lượng nitơ bay hơi, hàm lượng tro, hàm lượng ẩm

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.000.000

ĐT-07

Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

Nguyễn Thị Ngọc Thoa

Đặng Văn Vệ

3 ngày

2.000.000

ĐT-08

Quang phổ hấp thu nguyên tử AAS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm và môi trường

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Lý thuyết về quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

- Ứng dụng xác định kim loại nặng trong thực phẩm, nước, đất.

Đinh Tuấn Hoàng

Nguyễn Thành Tín

3 ngày

2.000.000

Tháng 09

ĐT-09

Phân tích chất lượng phân bón

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định tổng chất hữu cơ. Xác định hàm lượng N, P, K

Đinh Tuấn Hoàng

Nguyễn Thị Ngọc Thoa

3 ngày

2.000.000

ĐT-10

Phân tích chất lượng muối ăn

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định độ ẩm, hàm lượng ion clorua Cl- , sunfat SO42-, Magiê, Canxi

Đinh Tuấn Hoàng

Trần Thị Bảo Trang

3 ngày

1.500.000

ĐT-11

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

- Những kiến thức cơ bản về đo lường.

- Thực hành sử dụng, kiểm tra các phương tiện đo (cách kiểm tra độ đúng, sai số cho phép của phương tiện đo…)

Nguyễn Quang Huy Hùng

Trương Văn Thuyền

2 ngày

1.000.000

Tháng

10

ĐT-12

Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm

- Các kỹ thuật dùng trong phân tích vi sinh vật

- Xác định tổng số nấm men, nấm mốc, Coliform, E.coli, Staphylococci, Clostridium perrfingens, Salmonella, Vibrio cholerae, tổng số vi khuẩn hiếu khí.

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

4 ngày

2.500.000

ĐT-13

Phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng trong thực phẩm

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng đạm, béo, đường, xơ, khoáng chất và Vitamin

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.000.000

ĐT-14

Kỹ thuật sắc ký khí (GC) và ứng dụng

- Đại cương sắc ký khí.

- Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS.

- Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường, thuốc BVTV và hoạt chất khác.

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.500.000

Tháng 11

ĐT-15

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) và ứng dụng

- Đại cương sắc ký lỏng hiệu năng cao.

- Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC).

- Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường.

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.500.000

ĐT-16

Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS) và ứng dụng

- Đại cương sắc ký lỏng.

- Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS).

- Ứng dụng vào phân tích kháng sinh trong thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm (cơ bản và nâng cao).

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.500.000

ĐT-17

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.

- Đại cương về các vấn đề liên quan đến sắc ký

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

2 ngày

1.000.000

Tháng 12

ĐT-18

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

Đinh Tuấn Hoàng

Ngô Minh Toàn

2 ngày

1.000.000

ĐT-19

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Đinh Tuấn Hoàng

Ngô Minh Toàn

2 ngày

1.000.000

ĐT-20

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

2 ngày

1.000.000


II.
 PHÍ THAM DỰ:

- Phí đào tạo nêu trên bao gồm:

+ Phí đào tạo lý thuyết và thực hành

          + Tài liệu học và tham khảo.

- Phí đào tạo trên được áp dụng khi học viên tham gia  đào tạo tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Phí đào tạo trên chưa bao gồm thuế GTGT

- Chi phí đi lại, ăn ở của học viên do đơn vị cử tự chi trả.

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Số TK: 61110000276424; Tại ngân hàng  Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Bình Thuận.

Quý đơn vị có nhu cầu tham dự, xin vui lòng gửi lại cho chúng tôi Phiếu đăng ký đính kèm  theo địa chỉ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Số 04 , Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết , T. Bình Thuận

Điện thoại: 02523.822390                 Fax: 02523.822390

Hoặc liên hệ Ms.Hạnh theo số điện thoại:  0925.847.924 để biết thêm thông tin.

Nhấn vào đây để tải Phiếu đăng ký. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký Trung tâm sẽ thông báo với quý cơ quan/đơn vị về thời gian đào tạo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp!


Các tin tiếp
TẠI SAO PHẢI KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG BÁNH TRUNG THU?   (20/9/2023)
KIỂM ĐỊNH MÁY ĐO TIÊU CỰ KÍNH MẮT TẠI BÌNH THUẬN   (15/9/2023)
KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ ĐỊNH KỲ   (15/9/2023)
Đo điện trở nối đất chống sét tại Bình Thuận   (11/9/2023)
Cần quan tâm nhiễm độc chì trong cuộc sống hàng ngày   (5/9/2023)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng   (29/8/2023)
ĐƠN VỊ NÀO ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT   (28/8/2023)
Nhiễm khuẩn Listeria từ rau quả đông lạnh   (28/8/2023)
Thuốc bảo vệ thực vật - những vấn đề cần biết   (11/8/2023)
Nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn tụ cầu vàng trong dịp hè   (2/8/2023)
Tăng cường quản lý về đo lường đối với phương tiện đo taximet   (19/7/2023)
Cẩn trọng khi dùng bún, phở   (4/7/2023)
Phân loại lao động theo điều kiện lao động   (6/6/2023)
KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GẠO TRẮNG   (23/5/2023)
ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG   (23/5/2023)
CẨN TRỌNG KHI DÙNG CHẤT CHẤT TẠO NGỌT TỔNG HỢP   (8/5/2023)
Tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm trong mùa nắng nóng   (21/4/2023)
Kiểm nghiệm chất lượng yến sào   (12/4/2023)
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO TIÊU CỰ KÍNH MẮT   (6/3/2023)
CẨN TRỌNG VỚI MÀU THỰC PHẨM   (17/2/2023)
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TCĐLCL   (8/2/2023)
KIỂM SOÁT VI SINH VẬT TRONG SẢN PHẨM MỸ PHẨM   (10/1/2023)
THỰC HIỆN MỞ RỘNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG   (5/1/2023)
QUAN TRẮC VOCs TRONG KHÔNG KHÍ   (5/12/2022)
KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN   (2/12/2022)
KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI   (18/11/2022)
PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỦY HẢI SẢN   (3/11/2022)
DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH BỂ ĐONG CỐ ĐỊNH KIỂU TRỤ NẰM NGANG (LẬP BAREM BỒN)   (3/11/2022)
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO TRONG LĨNH VỰC Y TẾ   (4/10/2022)
KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM   (4/10/2022)
SELEN LÀ GÌ? CHẤT SELEN CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE?   (29/9/2022)
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÁNH TRUNG THU   (24/8/2022)
KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỬ NGHIỆM, TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022   (10/8/2022)
KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG   (4/7/2022)
TRIỂN KHAI KỸ THUẬT PHÂN TÍCH SẮC KÝ ION ĐỐI VỚI NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT   (4/7/2022)
PHƯƠNG TIỆN ĐO TIÊU CỰ KÍNH MẮT BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG   (8/6/2022)
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG   (26/4/2022)
KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT   (25/2/2022)
AN TOÀN CHÁY NỔ MÙA MƯA BÃO   (28/4/2021)
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG   (24/2/2021)
KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ   (27/1/2021)
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG GẠCH TERRAZZO   (16/12/2020)
KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT   (19/11/2020)
KIỂM ĐỊNH CÂN Ô TÔ – NĂNG LỰC CẦN ĐÁP ỨNG CỦA MỘT TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH THEO ĐLVN 13: 2019   (6/11/2020)
KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG NITRAT TRONG RAU QUẢ   (23/10/2020)
XÉT NGHIỆM TUYẾN TRÙNG TRONG ĐẤT   (10/9/2020)
CÓ NÊN SỬ DỤNG ĐƯỜNG HÓA HỌC ?   (6/8/2020)
Thử nghiệm vi sinh trong thực phẩm   (3/8/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa   (8/5/2020)
Đảm bảo thực hiện kiểm định phương tiện đo dùng trong Y tế   (8/5/2020)
Thông báo của Trung tâm TĐC Bình Thuận   (5/4/2020)
Kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt   (18/12/2019)
Đo kiểm điện trở tiếp đất hệ thống chống sét các công trình trong tỉnh Bình Thuận   (26/8/2019)
Kiểm soát iot trong cuộc sống hàng ngày   (28/6/2019)
Chăn nuôi vẫn ngập kháng sinh   (28/6/2019)
Làm sao để kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu?   (28/6/2019)
Quyết định công nhận cơ sở hoạt động dịch vụ Quan trắc hiện trường và Phân tích Môi trường .   (23/4/2019)
Cung cấp Dịch vụ kiểm định Cân ô tô   (2/4/2019)
Kiểm định cân dùng trong hoạt động mua bán vàng và vàng trang sức mỹ nghệ   (27/8/2018)
Nước uống đóng chai an toàn phải qua hàng chục chỉ tiêu kiểm nghiệm trước khi lưu thông trên thị trường   (13/6/2018)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2018   (12/6/2018)
Sản xuất gạch không nung giải phóng tro xỉ nhà máy nhiệt điện   (9/5/2018)
Những điều cần biết về nước mắm khi sử dụng   (12/4/2018)
Thông báo dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giám sát chất lượng môi trường định kỳ.   (30/11/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL Bình Thuận thông báo áp dụng mức thuế suất thuế GTGT   (7/11/2017)
Ô nhiễm môi trường trong chế biến cao su   (7/11/2017)
Quy định mới về Kỹ thuật quan trắc môi trường   (18/10/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Năng lực thử nghiệm vật liệu xây dựng công trình   (18/10/2017)
Cảnh giác với bún, mì chứa hàn the đang gia tăng   (3/8/2017)
Kiểm soát hàm lượng Nitrit, Nitrat trong thực phẩm chế biến sẵn   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Năng lực kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường   (6/7/2017)
Kiểm soát chất lượng gạch ống không nung   (5/7/2017)
Kiểm soát Melamine trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi   (26/6/2017)
Cảnh giác với hóa chất độc ngâm rau quả   (26/6/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm 2017   (21/6/2017)
Sử dụng Trichlorfon trong bảo quản cá khô   (16/5/2017)
An toàn vệ sinh thực phẩm mùa nắng nóng   (9/5/2017)
Nâng cao kỹ năng diệt côn trùng nhà xưởng   (28/4/2017)
Kiểm soát hoạt chất Paraquat trong nguồn nước sinh hoạt   (28/4/2017)
Măng khô - Nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng   (4/4/2017)
Ô nhiễm môi trường đất   (4/4/2017)
Nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng trong mỹ phẩm trôi nổi   (28/2/2017)
Cung cấp dịch vụ đo kiểm môi trường lao động   (22/2/2017)
Kiểm soát môi trường trong chế biến thủy sản   (6/2/2017)
Chloramine – Một số quan tâm khi sử dụng   (6/2/2017)
Nâng cao năng lực kiểm định đồng hồ nước lạnh   (2/12/2016)
Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL Mở rộng khả năng hiệu chuẩn phương tiện đo   (2/12/2016)
Đảm bảo đo lường trong việc sử dụng cân tại các siêu thị, trung tâm thương mại.   (2/11/2016)
Tư vấn và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu   (25/10/2016)
Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ chứa thực phẩm   (25/10/2016)
Tác hại của Nitrate   (5/10/2016)
Đào tạo – dịch vụ mới của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL   (5/10/2016)