Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017

Nhằm giúp cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại đơn vị, ngày 11/4/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.Tham dự buổi tập huấn có gần 120 học viên là lãnh đạo, công chức chuyên môn của 10 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 20 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn đi sâu hướng dẫn thực hiện các công việc trọng tâm trong hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng: đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, xây dựng, thực hiện quy trình xử lý công việc, khảo sát, đo lường sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; Triển khai Kế hoạch 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2017-2020 và hướng dẫn chi kinh phí duy trì ISO năm 2017.

Việc tổ chức tập huấn nhằm giúp Đại diện lãnh đạo chất lượng, Thư ký ISO và các chuyên viên theo dõi ISO của các phòng cập nhật các kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và nâng cao các kỹ năng áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại đơn vị, góp phần nâng cao hoạt động quản lý, áp dụng HTQLCL phục vụ công cuộc cải cách hành chính ngày một tốt hơn./.
Long Đỉnh

Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)