Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trong tỉnh, cụ thể như sau:1. Đối tượng tham dự:

- Lớp 1: Đại diện Lãnh đạo; Thư ký ISO; Cán bộ, Công chức theo dõi ISO tại các phòng, ban của các Sở, ngành.

- Lớp 2: Đại diện Lãnh đạo; Thư ký ISO; Cán bộ, Công chức theo dõi ISO tại các phòng chuyên môn của UBND huyện; Cán bộ, Công chức theo dõi ISO tại các bộ phận của UBND xã (không hạn chế số lượng đăng ký).

 2. Nội dung tập huấn:

Tổng quan về các hoạt động đánh giá và hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001; Hướng dẫn các nội dung họp xem xét của lãnh đạo trong HTQLCL.

3. Thời gian:

- Lớp 1:  Dự kiến ngày 23/11/2017.

- Lớp 2: Dự kiến ngày 24/11/2017.

4. Địa điểm tập huấn: Chi cục sẽ có Văn bản thông báo sau.

Các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Đ/c: Số 04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 0252.3834576) trước ngày 03/11/2017.

Lê Xin


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)