Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động 2390/CTr-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh. Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Sở phổ biến, hướng dẫn đến doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.Cụ thể, đối với công tác cải cách hành chính, Sở đã xây dựng chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên trang thông tin điện tử của Sở và ban hành Quy chế thực hiện để tiếp nhận, trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành KHCN; ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; đăng ký và được UBND tỉnh đưa vào danh mục rút ngắn thời gian giải quyết 4 thủ tục hành chính trong năm 2017; đăng ký và được UBND tỉnh phê duyệt 70 danh mục TTHC nhận và trả qua dịch vụ bưu chính.

Riêng về công tác triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở đã triển khai 03 Chương trình sau:

Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”: Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy định về mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chýõng trình “Nâng cao nãng suất và chất lýợng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”; tổ chức 04 lớp đào tạo thực hiện nâng cao nãng suất và chất lýợng (5S, LEAN) cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, may mặc và chế biến thủy sản; xem xét, hỗ trợ kinh phí cho 06 doanh nghiệp nâng cao nãng suất chất lýợng sản phẩm, hàng hóa; hýớng dẫn Công ty cổ phần nýớc khoáng Vĩnh Hảo và Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né tham gia Giải thýởng Chất lýợng Quốc gia nãm 2017.

Chýõng trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”:  Hỗ trợ các tổ chức tập thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể Muối Tân Thuận, Sầu riêng Rô Mô, Bưởi da xanh Ba cây Đông Hà – Đức Linh;  Hỗ trợ 32 tổ chức, cá nhân đãng ký bảo hộ nhãn hiệu, 6 tổ chức, cá nhân đãng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, 1 cá nhân đãng ký bảo hộ sáng chế; Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu và đýợc UBND tỉnh đồng ý đề cử 02 sản vật (thanh long và nýớc mắm Phan Thiết) tham gia Đặc san “Tinh hoa Sản vật Việt” của Báo Khoa học và Phát triển (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chương trình đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020: Tham mưu và đýợc UBND tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; tổ chức các lớp tập huấn về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 2 đặc sản địa phương: Ớt Chim Bình Thạnh và Mũ Trôm Tuy Phong; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp; đào tạo cho doanh nghiệp nghiệp vụ quản trị tài sản trí tuệ; tiến hành tập huấn, phổ biến Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020. Qua đó xét duyệt hồ sơ, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp thụ hýởng chính sách sau khi UBND tỉnh phê duyệt./.

Tú Oanh


Các tin tiếp
Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020   (26/6/2020)
Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu   (1/6/2020)
ISO 22301:2012: Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp   (12/4/2020)
ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh   (29/11/2019)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc   (21/2/2018)
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)