ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh
ISO 44001, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Yêu cầu và khung, giúp các công ty thiết lập và củng cố các mối quan hệ hợp tác cả trong công ty với các công ty đối tác
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 44001 về quan hệ hợp tác trong kinh doanh giúp các tổ chức tận dụng tối đa khả năng làm việc cùng nhau.


Theo đó, ISO 44001 cung cấp cách nhìn sâu hơn về mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau. Sự hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp đem lại khá nhiều lợi ích, có thể kể đến như: kích thích các ý tưởng sáng tạo, giảm thiểu chi phí và những tác động xấu thông qua đó tăng hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, ngoài ra giúp doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ và công nghệ mới.

Các tổ chức hiện có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ gia tăng với ấn phẩm gần đây của ISO 44002, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Hướng dẫn thực hiện ISO 44001Tiêu chuẩn mới đào sâu và làm rõ các yêu cầu được phát triển trong ISO 44001 để giúp các tổ chức thực hiện sau này hiệu quả hơn.

ISO 44002 cung cấp các hướng dẫn cụ thể để thiết lập, phát triển và quản lý các mối quan hệ của bên thứ ba dựa trên vòng đời tám giai đoạn của ISO 44001. Thông tin hỗ trợ này cung cấp cho các tổ chức khả năng tích hợp thành công khuôn khổ hợp tác của mối quan hệ kinh doanh được mô tả trong ISO 44001 với các quy trình và hệ thống quản lý hiện có của họ nhằm tối đa hóa lợi ích của sự hợp tác chuyên nghiệp.

Nguồn: TCVN.gov.vn

Các tin tiếp
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN XUẤT THÔNG MINH THÔNG QUA BỘ CÔNG CỤ ViPA   (28/8/2020)
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu   (26/8/2020)
Đáp ứng những thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng   (22/7/2020)
Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020   (26/6/2020)
Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu   (1/6/2020)
ISO 22301:2012: Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp   (12/4/2020)
ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh   (29/11/2019)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc   (21/2/2018)
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)