Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý 1/2018 của Bình Thuận ước đạt 85,08 triệu USD, tăng 9,55% so quý 1/2017. Trong đó nhóm hàng thủy sản có mức tăng trưởng mạnh nhất với kim ngạch 29,7 triệu USD (tăng 17,34% so cùng kỳ); tiếp đến nhóm hàng hóa khác có kim ngạch 52,19 triệu (tăng 10,85%). Riêng nhóm hàng nông sản kim ngạch chỉ đạt 3,19 triệu USD (giảm 39,5%).
Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu của Bình Thuận, với kim ngạch xuất khẩu trực tiếp là 49,3 triệu USD (tăng 2,05% so cùng kỳ). Trong đó thị trường Đông Á đạt 45,63 triệu USD (tăng 3,05%); thị trường Tây Á đạt 1,51 triệu USD (tăng 5,49%); thị trường Trung Nam Á 1,21 triệu USD (tăng gấp 4,5 lần). Riêng thị trường Đông Nam Á chỉ đạt 0,95 triệu USD (giảm 59%). Ở thị trường Châu Á kim ngạch tăng chủ yếu là các mặt hàng như cá tươi đông lạnh, bạch tuộc đông lạnh, tôm thẻ, sản phẩm may mặc…

Sau Châu Á thì Châu Mỹ là thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 với 15,76 triệu USD (tăng 13,18% so cùng kỳ). Trong đó thị trường Bắc Mỹ đạt 11,65 triệu USD (tăng 1,86%); thị trường Trung Mỹ 3,81 triệu USD (tăng 55,6%); thị trường Nam Mỹ 0,3 tiêu USD (tăng gấp 8 lần). Kim ngạch tăng ở thị trường này chủ yếu là các mặt hàng như đế giày, nguyên phụ liệu giày dép.

Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 14,09 triệu USD (tăng 30,6% so cùng kỳ). Trong đó thị trường Tây Âu đạt 9,38 triệu USD (tăng gấp 2 lần); các mặt hành tăng  chủ yếu là tôm thẻ, tôm tươi đông lạnh, giày dép. Các thị trường khác ở Châu Âu  đều có kim ngạch giảm như Bắc Âu (1,97 triệu USD, giảm 3,08%); Nam Âu (2,54 triệu USD, giảm 42,7%); Đông Âu (0,19 triệu USD, giảm 32%).

Riêng xuất khẩu ủy thác ước đạt 3,78 triệu USD, tăng 17,8% so cùng kỳ (chủ yếu tăng ở nhóm hàng may mặc).

Nhận định chung là xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong quý 1/2018 có tín hiệu khởi sắc, hứa hẹn nhiều thuận lợi cho cả năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu đều tăng so cùng kỳ năm trước. Nhóm mặt hàng thủy sản tuy sản lượng giảm 3,6% nhưng giá trị xuất khẩu tăng 17,3%. Nhóm hàng nông sản giảm so cùng kỳ do mặt hàng cao su nhu cầu tiêu thụ đầu năm của khách hàng chưa nhiều; riêng mặt hàng trái thanh long tuy sản lượng giảm 13,3% nhưng giá trị xuất khẩu tăng trên 35%. Nhóm hàng hóa khác tăng ổn định với mức 10,85% so một số mặt hàng tăng mạnh như giày dép và nguyên phụ liêu dệt may, da giày./.

TBT tổng hợp
Các tin tiếp
Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020   (26/6/2020)
Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu   (1/6/2020)
ISO 22301:2012: Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp   (12/4/2020)
ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh   (29/11/2019)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc   (21/2/2018)
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)