Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng với tiêu chuẩn ISO 50003
(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý năng lượng dùng để hỗ trợ các tổ chức chứng nhận vừa được cập nhật.

Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) là bước quan trọng trong hoạt động môi trường của một tổ chức. Nó cho phép chứng minh những cải thiện thực sự trong sử dụng và hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên, toàn bộ giá trị của quá trình chứng nhận nằm ở tính nhất quán và năng lực. Đây là lý do tại sao tiêu chuẩn cho các tổ chức đánh giá hệ thống này vừa được sửa đổi.

Hệ thống quản lý năng lượng cho phép các tổ chức áp dụng hệ thống và quy trình cần thiết để cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả sử dụng và tiêu thụ năng lượng. 

ISO 50003, Hệ thống quản lý năng lượng - Các yêu cầu đối với cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng, được thiết kế để hỗ trợ các cơ quan thực hiện hoạt động này bằng cách thiết lập những yêu cầu đảm bảo năng lực, tính nhất quán và công bằng của quá trình đánh giá, chứng nhận.

Được thiết kế để sử dụng với ISO/IEC 17021 - tập hợp những yêu cầu cho phép các tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý, ISO 50003 cung cấp yêu cầu năng lượng bổ sung cho quá trình lập kế hoạch đánh giá nhằm đảm bảo rằng những người thực hiện đánh giá có kỹ năng cần thiết.

Tiêu chuẩn này đã được cập nhật gần đây để điều chỉnh với cách tiếp cận hài hòa, áp dụng cho tất cả các hệ thống quản lý ISO. Các cải tiến khác nhau được thực hiện cho ấn bản mới bao gồm việc làm rõ cách tính ngày đánh giá, việc áp dụng yêu cầu đối với các tổ chức nhiều địa điểm và năng lực kỹ thuật của những người liên quan đến việc đánh giá một EnMS.

ISO 50003 là một trong các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý năng lượng được thiết kế để bổ sung và hỗ trợ việc thực hiện ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng - Các yêu cầu và khuyến nghị để thực hiện. Bộ tiêu chuẩn này đặc biệt bao gồm:

ISO 50004, Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng từ ISO 50001. 

ISO 50005, Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn thực hiện theo từng giai đoạn (đang được phát triển).

ISO 50006, Hệ thống quản lý năng lượng - Đánh giá hiệu suất năng lượng bằng cách sử dụng đường cơ sở năng lượng và các chỉ số hiệu suất năng lượng  (đang được sửa đổi).

ISO 50009, Hệ thống quản lý năng lượng - Khuyến nghị về việc thực hiện hệ thống quản lý năng lượng chung trong các nhóm tổ chức.

ISO 50011, Hệ thống quản lý năng lượng - Đo lường tiến độ quản lý năng lượng (đang được phát triển).

ISO 50015, Hệ thống quản lý năng lượng - Đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng của các tổ chức - Các nguyên tắc và khuyến nghị chung.

Các tiêu chuẩn này đã hoặc đang được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 301, Quản lý và bảo tồn năng lượng, ban thư ký do ANSI, thành viên ISO của Hoa Kỳ nắm giữ.

 Hà My


Các tin tiếp
Loạt tiêu chuẩn cải thiện môi trường, giúp định hình một tương lai bền vững   (10/6/2021)
Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng với tiêu chuẩn ISO 50003   (14/5/2021)
Tận dụng tối đa hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001   (28/4/2021)
Các lợi ích đạt được khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001   (19/11/2020)
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN XUẤT THÔNG MINH THÔNG QUA BỘ CÔNG CỤ ViPA   (28/8/2020)
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu   (26/8/2020)
Đáp ứng những thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng   (22/7/2020)
Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020   (26/6/2020)
Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu   (1/6/2020)
ISO 22301:2012: Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp   (12/4/2020)
ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh   (29/11/2019)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc   (21/2/2018)
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)