Tận dụng tối đa hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

(VietQ.vn) - Chất lượng, hiệu suất và quan hệ thương mại được tăng cường chỉ là một vài ví dụ về những lợi thế có được từ việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên ISO 9001. Hai tiêu chuẩn tập trung vào các yêu cầu cụ thể và giúp tối ưu hóa việc thực hiện QMS vừa được sửa đổi để phù hợp với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng.ISO 10014, Hệ thống quản lý chất lượng - Quản lý một tổ chức về kết quả chất lượng - Các khuyến nghị để đạt được các lợi ích kinh tế và tài chính, dành cho việc quản lý của một tổ chức. Nó dựa trên cách tiếp cận có cấu trúc nhằm đảm bảo thành công về mặt tài chính dựa trên hệ thống quản lý chất lượng và các nguyên tắc được nêu chi tiết trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của bộ ISO 9000.

Việc áp dụng ISO 10014 giúp theo dõi chỉ số hiệu suất chính và thiết lập xu hướng để thực hiện các hành động giúp cải thiện hiệu suất. Tiêu chuẩn này còn có thể chủ động dự đoán và quản lý rủi ro, giúp tối ưu hóa giá trị và đưa ra các ví dụ khác nhau về cách tiếp cận có cấu trúc để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Một tiêu chuẩn khác được sửa đổi gần đây, ISO 10013, Hệ thống quản lý chất lượng - Khuyến nghị về thông tin dạng văn bản, đưa ra các khuyến nghị về việc phát triển và duy trì thông tin dạng văn bản cần thiết để hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. 

Được điều chỉnh cho phù hợp với những nhu cầu cụ thể của tổ chức, đặc biệt có thể tính đến khuôn khổ pháp lý và quy định, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, rủi ro và cơ hội cũng như định hướng chiến lược của tổ chức khi tổ chức lập kế hoạch thông tin. được lập thành tài liệu để được duy trì và lưu giữ.

Phiên bản được bổ sung này có tính đến những tiến bộ trong tài liệu kể từ khi xuất bản phiên bản trước, bao gồm các cải tiến trong các biện pháp bảo mật và sự xuất hiện của tự động hóa để kiểm soát quy trình.

Hai tiêu chuẩn này được phát triển và duy trì bởi tiểu ban SC 3, Hỗ trợ kỹ thuật, thuộc ban kỹ thuật ISO / TC 176, Quản lý và đảm bảo chất lượng . Ban thư ký cho ISO / TC 176 / SC 3 do NEN , thành viên ISO của Hà Lan cung cấp.

Hà My


Các tin tiếp
Tận dụng tối đa hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001   (28/4/2021)
Các lợi ích đạt được khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001   (19/11/2020)
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN XUẤT THÔNG MINH THÔNG QUA BỘ CÔNG CỤ ViPA   (28/8/2020)
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu   (26/8/2020)
Đáp ứng những thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng   (22/7/2020)
Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020   (26/6/2020)
Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu   (1/6/2020)
ISO 22301:2012: Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp   (12/4/2020)
ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh   (29/11/2019)
Xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận quý I/2018 có nhiều khởi sắc   (21/2/2018)
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)