Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”,

Theo đó, Quy định về các mức chi hỗ trợ cụ thể như sau:* Mức chi hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy: Hỗ trợ 7.000.000 đồng/sản phẩm cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá);  Hỗ trợ 10.000.000 đồng/sản phẩm khi thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá);  Hỗ trợ 50% số tiền của giá trị hợp đồng đánh giá chứng nhận khi thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ ba (thuê tổ chức đánh giá độc lập).

* Mức chi hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: Hỗ trợ 30% số tiền của tổng giá trị hợp đồng tư vấn và hợp đồng đánh giá chứng nhận. Tuy nhiên, tổng số tiền hỗ trợ tối đa không quá 40.000.000 đồng/01 hệ thống quản lý và tối đa không quá 30.000.000 đồng/01 mô hình, công cụ.

* Mức chi hỗ trợ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương hàng năm: Hỗ trợ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 30.000.000 đồng; đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia 25.000.000 đồng;  đạt Giải bạc Chất lượng Quốc gia 20.000.000 đồng.

Trước đó, nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

Đối tượng thụ hưởng Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa; Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn  có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường.

Ngoài các nội dung hỗ trợ nêu trên, Chương trình còn hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong việc đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hiện nâng cao năng suất và chất lượng cho người quản lý, điều hành, nhân viên doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ đo lường, đánh giá mức độ thực hiện năng suất và chất lượng tại doanh nghiệp.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận là cơ quan chủ trì triển khai Chương trình. Hiện nay,  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang tiến hành nhận hồ sơ  đăng ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2017 của tổ chức, doanh nghiệp.

Nếu tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩnĐo lường – Chất lượng Bình Thuận

(Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng)

Số 04 Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3828513  -    Fax: 062. 3822390

Email: oanhpt@skhcn.binhthuan.gov.vn (gặp chị Phạm Tú Oanh).

Các thông tin về Chương trình NSCL, nội dung hỗ trợ, các biểu mẫu đăng ký và các thông tin khác có liên quan, quý tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu trên website Chi cục (www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn – Mục Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL), các website khác hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Tú Oanh


Các tin tiếp
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (20/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)   (12/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018   (17/1/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp   (21/12/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp   (8/11/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015   (27/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3)   (18/10/2017)
Bình Thuận: Hỗ trợ 128 triệu đồng cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (6/10/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   (3/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)   (11/8/2017)
Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (21/7/2017)
Những khó khăn doanh nghiệp Việt thường gặp phải khi áp dụng TQM   (29/5/2017)
12 bước giúp doanh nghiệp áp dụng thành công HACCP   (5/4/2017)
Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng   (21/3/2017)
Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận   (21/3/2017)
Những hạn chế cần khắc phục khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp   (23/2/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017   (14/2/2017)
Bình Thuận: Tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020   (20/12/2016)
Hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn 2016-2020   (14/11/2016)
Ban hành Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”   (17/10/2016)