Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nguồn: Bộ KH&CN

Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bằng nhiều giải pháp khác nhau, tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đến các đối tượng có liên quan của Chương trình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.Về công tác tổ chức thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, giúp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình quốc gia tại địa phương. Tham mưu ban hành các văn bản: Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 về việc phê duyệt Dự án“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015”, Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, Hướng dẫn số 1230/HD-SKHCN ngày 31/10/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

Về công tác tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hiện về năng suất chất lượng: Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến và vận động doanh nghiệp tham gia Dự án với sự tham gia 60 người/hội nghị là đại diện các Sở, ngành, địa phương, hiệp hội, hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện, phát sóng 08 phóng sự truyền hình; viết, đưa, đăng tải gần 200 tin, bài tuyên truyền, thông tin về tình hình triển khai Dự án trên website của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Tổ chức 41 khóa đào tạo về năng suất chất lượng với sự tham gia của 1.020 lượt người/272 lượt doanh nghiệp với các nội dung: Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng Kaizen, KPI, TPM, 5S, Lean, TPM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC, ISO 17025, ISO 22000, ISO 13485, ISO 50001, SA 8000, ISO 45001,…

Hoạt động đào tạo kiến thức và kỹ năng nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp 

Song song đó, đã cử công chức của Chi cục tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia về năng suất và chất lượng cho địa phương: 01 cán bộ tham gia lớp đào tạo cán bộ tư vấn năng suất chất lượng, 02 cán bộ tham gia lớp đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm do Tổng cục tổ chức, 02 cán bộ tham gia lớp giảng viên năng suất chất lượng, đào tạo 05 chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng quốc gia; 04 cán bộ tham gia lớp tập huấn TFP tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: Hỗ trợ kinh phí cho 10 doanh nghiệp và 02 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 16 lượt nội dung trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Như hỗ trợ DNTN nước mắm Phan Thiết Mũi Né, DNTN Mai Hương, Công ty TNHH Hoàng Công Tân áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn HACCP; Công ty TNHH Hải Nam áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn BRC; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Thuận áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 22000, BRC; Công ty CP May Bình Thuận- Nhà Bè áp dụng ISO 9001 và SA 8000; Công ty Cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết - Mũi Né áp dụng ISO 22000; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận áp dụng chứng chỉ rừng FM/CoC quốc tế theo tiêu chuẩn FSC; Công ty Cổ phần du lịch Bến Thành Mũi Né áp dụng ISO 9001; Công ty TNHH Công nghệ sinh học Chiến Thắng áp dụng ISO 22000 và ISO 9001; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đánh giá giám sát, mở rộng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hỗ trợ 03 doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.

Hỗ trợ 06 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hải Nam, DNTN Rau quả Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung, Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) đạt 08 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Công ty Khải Hoàn, Công ty Hải Nam đạt giải thưởng 2 lần). Qua đó, đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 04 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hải Nam, DNTN Rau quả Bình Thuận , Công ty CP Bến Thành Mũi Né và Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) đạt thành tích Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015, 2017 và năm 2018.

Hỗ trợ triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Công ty Khải Hoàn trong năm 2017

Phối hợp với Trung tâm SMEDEC 2 (Tổng cục TC-ĐL-CL) hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Công ty CP May Phan Thiết, Công ty CP May Phú Long, hỗ trợ 04 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý (Công ty TNHH Hải Nam – 5S, Công ty TNHH Hải Nam Okinawa – ISO 9001, Công ty CP du lịch Bến Thành Mũi Né – ISO 14001, Công ty TNHH XNK Đông Nam Việt – ISO 22000); Phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp (Công ty CP Dược và vật tư y tế Bình Thuận, Công ty CP May Phan Thiết) áp dụng 5S từ nguồn kinh phí trung ương.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình, nhìn chung, các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình về cơ bản đều đạt kết quả, thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Theo số liệu thống kê, chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 29,6%; giai đoạn 2016-2020 đạt 32,48%. Nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp về nâng cao năng suất chất lượng được nâng lên. Vấn đề về năng suất, cải tiến năng suất xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tìm hiểu và triển khai áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001, ISO 14000, HACCP, BRC, ISO 22000, SA 8000, ISO 13485, ISO 17025,…), các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (như 5S - Kaizen, LEAN, TPM, TQM,…), Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Thực tiễn qua áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp cho thấy đã giúp các doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tiêu biểu, điển hình về doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có thể kể đến như: Công ty TNHH Hải Nam và Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, đây là 02 doanh nghiệp hưởng ứng rất tích cực phong trào năng suất của tỉnh. Cả hai đã 02 lần tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 02 lần đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, ngoài ra 02 DN cũng đã xây dựng và áp dụng nhiều hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, công cụ cải tiến năng suất chất lượng như ISO 9001, ISO 22000, BRC, 5S, KPI, TPM… qua đó, quy trình sản xuất được hợp lý hóa, chất lượng sản phẩm được nâng cao, sản phẩm tiêu thụ rộng khắp trong nước và mở rộng xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,… Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần may Nhà Bè và Công ty TNHH may Thuận Tiến sau khi áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng như 5S, Lean, SA 8000, ISO 9001 đã góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất, giảm lượng hàng tồn kho và tăng năng suất thiết bị, tỷ lệ sai lỗi trên chuyền giảm đáng kể; thời gian ngừng máy so với trước khi thực hiện cải tiến giảm rất nhiều và hầu như không có. Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung nổi bật trên thị trường với sản phẩm tôm giống, qua tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã nhận thức rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đã có những biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất tôm giống hiện nay với 15 tỷ con giống/năm. Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty CP Dược và Vật tư y tế Bình Thuận, Công ty CP in và bao bì Bình Thuận sau khi được hỗ trợ đào tạo kiến thức và kỹ năng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã tự tổ chức triển khai áp dụng tại doanh nghiệp để cải tiến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ như vậy, nhưng số doanh nghiệp tham gia Chương trình vẫn còn khá khiêm tốn nếu so với tổng số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là do đa phần doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, chiến lược và định hướng sản xuất – kinh doanh thiếu ổn định, hoạt động trong giai đoạn với bối cảnh tình hình kinh tế chung có nhiều biến động, vì vậy việc quan tâm triển khai áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp còn hạn chế. Một số doanh nghiệp có quan tâm cũng chỉ mới dừng ở việc tìm hiểu, bổ sung kiến thức thông qua tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do tỉnh tổ chức, chưa xác định rõ nhu cầu, mục đích để thực sự triển khai. Bên cạnh đó, do điều kiện ngân sách tỉnh hạn chế, định mức chi hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức xây dựng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia và đạt giải so với nhiều địa phương tương đối thấp, doanh nghiệp phải chịu kinh phí đối ứng lớn cho nên không hấp dẫn, thu hút được các doanh nghiệp tham gia Chương trình.  Việc tổ chức xét chọn, thẩm định các dự án nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp với hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định Chương trình khá phức tạp, thường kéo dài cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp có phần e ngại khi tham gia Chương trình.

Công tác xét chọn, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp

Trong giai đoạn tới, Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu chung là hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Thuận.

                                                                                                   - Tú Oanh -


Các tin tiếp
Kết quả hoạt động lĩnh vực năng suất chất lượng trong năm 2023   (11/1/2024)
Đào tạo về KPI cho Công ty CP Dược và Vật tư y tế Bình Thuận   (14/6/2023)
Bình Thuận: Tổ chức đào tạo nâng cao năng suất chất lượng trong 4 tháng đầu năm 2023   (20/4/2023)
Mục đích và lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng   (4/4/2023)
Thực trạng và nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại các tổ chức giáo dục ở Việt Nam   (16/2/2023)
Chuyên gia hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng và tiếp cận các công cụ nâng cao năng suất   (3/2/2023)
Kết quả hoạt động lĩnh vực năng suất chất lượng trong năm 2022   (12/1/2023)
Đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn   (11/8/2022)
Mô hình FDI - phương pháp phân tích tiêu chuẩn và công cụ sản xuất, hỗ trợ cải tiến nhà máy   (10/8/2022)
Đào tạo “Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” cho Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (1/8/2022)
Cải thiện trách nhiệm xã hội trong chuỗi thực phẩm toàn cầu   (15/2/2022)
Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo ISO TCVN 13485   (5/1/2022)
Năng suất chất lượng – 'đòn bẩy' tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp   (18/11/2021)
Tiêu chuẩn – công cụ kết nối ‘nhà máy ảo’ và ‘nhà máy thực’ trong sản xuất thông minh   (18/8/2021)
ISO 23592 - Tiêu chuẩn tạo nên sự khác biệt về dịch vụ cho tổ chức   (30/7/2021)
Bình Thuận triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”   (1/4/2021)
Cải thiện quản lý dự án với bộ tiêu chuẩn ISO 21500   (26/3/2021)
ISO/TS 22163: Quản lý chất lượng cho ngành đường sắt   (5/3/2021)
ISO /PAS 45005 - An toàn làm việc trong bối cảnh COVID-19   (24/2/2021)
Đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa   (22/2/2021)
Hỗ trợ 111,28 triệu đồng cho 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (12/1/2021)
Những điểm nhấn quan trọng trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng   (12/11/2020)
Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (21/10/2020)
Hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Chiến Thắng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (2/10/2020)
Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp với bộ tiêu chuẩn ISO 56000   (17/9/2020)
Bình Thuận: Xét chọn hồ sơ đề nghị nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020   (27/8/2020)
Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo hướng hội nhập quốc tế   (6/8/2020)
ÁP DỤNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 13485 VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001   (16/7/2020)
Thông báo v/v Hoãn tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu và Hội nghị tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc   (10/7/2020)
Thông báo đăng ký nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp trong năm 2020 (lần 2)   (10/7/2020)
Tạo nền tảng kỹ thuật về truy xuất nguồn gốc hỗ trợ cho hàng xuất khẩu ‘bay xa’   (7/7/2020)
Truy xuất nguồn gốc: ‘Giấy thông hành’ cho hàng xuất khẩu   (2/7/2020)
Thông báo về việc tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu   (26/6/2020)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG   (2/6/2020)
Thêm 3 tiêu chuẩn quốc gia mới về truy xuất nguồn gốc   (2/6/2020)
Thấy gì từ các mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng   (29/4/2020)
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19   (27/4/2020)
Tổng cục TCĐLCL hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc   (24/4/2020)
Bài toán năng suất, chất lượng và 'chìa khóa 712'   (14/4/2020)
Chương trình 712: Tạo lập nền tảng cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa   (17/3/2020)
ISO 16106: Công cụ đảm bảo an toàn và chất lượng vận chuyển hàng hóa nguy hiểm   (19/2/2020)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng năm 2020   (13/2/2020)
Đánh giá chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO mới   (21/11/2019)
Tiêu chuẩn ISO 30414 - Yếu tố giúp xác định vốn nhân lực trở nên dễ dàng hơn   (1/11/2019)
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại Công ty TNHH Hải Nam   (30/9/2019)
Đào tạo “Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” cho Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung   (30/9/2019)
Đào tạo về TPM và KPI cho Công ty TNHH may Thuận Tiến   (1/8/2019)
UBND tỉnh tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (1/8/2019)
Đào tạo Lean cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn   (1/8/2019)
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (25/7/2019)
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (20/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)   (12/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018   (17/1/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp   (21/12/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp   (8/11/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015   (27/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3)   (18/10/2017)
Bình Thuận: Hỗ trợ 128 triệu đồng cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (6/10/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   (3/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)   (11/8/2017)
Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (21/7/2017)
Những khó khăn doanh nghiệp Việt thường gặp phải khi áp dụng TQM   (29/5/2017)
12 bước giúp doanh nghiệp áp dụng thành công HACCP   (5/4/2017)
Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng   (21/3/2017)
Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận   (21/3/2017)
Những hạn chế cần khắc phục khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp   (23/2/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017   (14/2/2017)
Bình Thuận: Tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020   (20/12/2016)
Hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn 2016-2020   (14/11/2016)
Ban hành Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”   (17/10/2016)