Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng

ISO 31000:2009 về quản lý rủi ro hướng tới các đối tượng sử dụng là những người tạo dựng và bảo vệ các giá trị trong một tổ chức thông qua quản lý rủi ro, đưa ra các quyết định, đề ra và đạt lấy các mục tiêu và cải thiện hiệu quả làm việc. Việc soát xét mới đây của tiêu chuẩn hướng tới đơn giản hóa hoạt động quản lý rủi ro.

Công tác soát xét tiêu chuẩn ISO 31000:2009 về Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và chỉ dẫn đã tiến thêm một bước xa hơn tới khâu dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế. Bản dự thảo Tiêu chuẩn hiện đã sẵn sàng để góp ý công khai. Điều này có nghĩa là gì? Kể từ khâu Dự thảo của Ủy ban (tháng 03/2015), quy trình soát xét tiêu chuẩn đã có nét gì mới?Công tác soát xét được tiến hành với mục tiêu làm rõ và đơn giản hóa mọi thứ. Theo đó, sự cần thiết của quản lý rủi ro được điễn đạt bằng một ngôn ngữ đơn giản, theo một cách nhất quán và dễ hiểu với người sử dụng.

Tiêu chuẩn đưa ra các chỉ dẫn về lợi ích và giá trị của việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả, từ đó giúp các tổ chức hiểu rõ hơn và có thể giải quyết được những bất trắc gặp phải trong quá trình đạt lấy mục tiêu đề ra.

Nhiệm vụ quan trọng là cân bằng giữa việc đưa ra những chỉ dẫn đủ chi tiết và viết nguyên một cuốn sách giáo khoa. Với yêu cầu đó, phần nội dung tiêu chuẩn đã được thu lại trong các khải niệm cơ bản để tăng cường tính ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán và dễ đọc của tài liệu trong khi vẫn đảm bảo khả năng áp dụng rộng rãi.

Điều này không đồng nghĩa với việc lược bỏ đi một số ý nghĩa đặc thù hoặc biệt ngữ chuyên ngành. Ngược lại, một khía cạnh quan trọng của việc soát xét là hướng tới cung cấp các thông tin chi tiết và chính xác hơn.

Để giảm bớt tính phức tạp của ISO 31000, các thuật ngữ được đề cập đến trong tiêu chuẩn được giới hạn lại trong những khái niệm thiết yếu nhất; một số thuật ngữ khác được đưa sang Chỉ dẫn ISO 73 về Quản lý rủi ro - Từ vựng. Chỉ dẫn ISO 73 này cung cấp các thuật ngữ về quản lý rủi ro và được sử dụng cùng với ISO 31000.

Tiêu chuẩn cung cấp cơ sở tạo dựng sự tin cậy giữa các chuyên gia và những người sử dụng trực tiếp, mỗi đối tượng đều phải đối mặt với những khó khăn khác nhau liên quan đến rủi ro nhưng cần hiểu và trao đổi với các bên liên quan khác. Do vậy, điều khoản quy định về xây dựng một khung làm việc về quản lý rủi ro, có chứa các chỉ dẫn liên quan áp dụng cho từng đối tượng sử dụng, đã được bổ sung thêm các khái niệm và ví dụ đặc trưng cho các quốc gia và nền nông nghiệp.

Jasson Brown - Chủ tịch ban ký thuật ISO/TC 262 về Quản lý rủi ro , đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn ISO 31000, cho biết: “Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến những người đọc bản dự thảo này đó là cẩn thận đánh giá xem bản dự thảo này có khả năng cung cấp các chỉ dẫn cần thiết trong khi vẫn đảm bảo tính liên quan đối với tất cả các tổ chức ớ các quốc gia hay không? Rất cần lưu ý rằng đây không phải một bản dự thảo Tiêu chuẩn Hoa kỳ hay Tiêu chuẩn Châu Âu, không phải tiêu chuẩn dịch vụ tài chính hay dịch vụ công mà là một Tiêu chuẩn Quốc tế chung.”

Rất nhiều ngôn ngữ phức tạp đã bị loại bỏ, do vậy nội dung Tiêu chuẩn sẽ gọn gàng và dễ hiểu hơn. Bẩn dự thảo mới có phần ngắn hơn, tuy nhiên nó cũng rõ ràng, nhất quán và dễ đọc hơn. Nó cùng bao gồm một số cải tiến quan trọng như tầm quan trọng của yếu tố con người và văn hóa đối với việc đạt được các mục tiêu của tổ chức và nhấn mạnh vào sự cần thiết gắn liền hoạt động quản lý rủi ro vào quy trình đưa ra quyết định. Vì vậy mới nói, thông điệp tổng thể của ISO 31000 vẫn không có gì thay đổi - tích hợp công tác quản lý rủi ro vào một hệ thống quản lý chiến lược và hoạt động.

Bước tiếp theo của quy trình đó là hoàn thành công tác soát xét để tiến tới khâu Dự thảo cuối cùng (FDIS). Phiên bản mới của ISO 31000 dự kiến ban hành vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018./.

Nguồn tcvn


Các tin tiếp
Thực trạng và nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại các tổ chức giáo dục ở Việt Nam   (16/2/2023)
Chuyên gia hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng và tiếp cận các công cụ nâng cao năng suất   (3/2/2023)
Kết quả hoạt động lĩnh vực năng suất chất lượng trong năm 2022   (12/1/2023)
Đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn   (11/8/2022)
Mô hình FDI - phương pháp phân tích tiêu chuẩn và công cụ sản xuất, hỗ trợ cải tiến nhà máy   (10/8/2022)
Đào tạo “Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” cho Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (1/8/2022)
Cải thiện trách nhiệm xã hội trong chuỗi thực phẩm toàn cầu   (15/2/2022)
Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo ISO TCVN 13485   (5/1/2022)
Năng suất chất lượng – 'đòn bẩy' tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp   (18/11/2021)
Tiêu chuẩn – công cụ kết nối ‘nhà máy ảo’ và ‘nhà máy thực’ trong sản xuất thông minh   (18/8/2021)
ISO 23592 - Tiêu chuẩn tạo nên sự khác biệt về dịch vụ cho tổ chức   (30/7/2021)
Bình Thuận triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”   (1/4/2021)
Cải thiện quản lý dự án với bộ tiêu chuẩn ISO 21500   (26/3/2021)
ISO/TS 22163: Quản lý chất lượng cho ngành đường sắt   (5/3/2021)
ISO /PAS 45005 - An toàn làm việc trong bối cảnh COVID-19   (24/2/2021)
Đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa   (22/2/2021)
Hỗ trợ 111,28 triệu đồng cho 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (12/1/2021)
Những điểm nhấn quan trọng trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng   (12/11/2020)
Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (21/10/2020)
Hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Chiến Thắng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (2/10/2020)
Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp với bộ tiêu chuẩn ISO 56000   (17/9/2020)
Bình Thuận: Xét chọn hồ sơ đề nghị nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020   (27/8/2020)
Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo hướng hội nhập quốc tế   (6/8/2020)
ÁP DỤNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 13485 VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001   (16/7/2020)
Thông báo v/v Hoãn tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu và Hội nghị tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc   (10/7/2020)
Thông báo đăng ký nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp trong năm 2020 (lần 2)   (10/7/2020)
Tạo nền tảng kỹ thuật về truy xuất nguồn gốc hỗ trợ cho hàng xuất khẩu ‘bay xa’   (7/7/2020)
Truy xuất nguồn gốc: ‘Giấy thông hành’ cho hàng xuất khẩu   (2/7/2020)
Thông báo về việc tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với quả thanh long xuất khẩu   (26/6/2020)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG   (2/6/2020)
Thêm 3 tiêu chuẩn quốc gia mới về truy xuất nguồn gốc   (2/6/2020)
Thấy gì từ các mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng   (29/4/2020)
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19   (27/4/2020)
Tổng cục TCĐLCL hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc   (24/4/2020)
Bài toán năng suất, chất lượng và 'chìa khóa 712'   (14/4/2020)
Chương trình 712: Tạo lập nền tảng cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa   (17/3/2020)
ISO 16106: Công cụ đảm bảo an toàn và chất lượng vận chuyển hàng hóa nguy hiểm   (19/2/2020)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng năm 2020   (13/2/2020)
Đánh giá chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO mới   (21/11/2019)
Tiêu chuẩn ISO 30414 - Yếu tố giúp xác định vốn nhân lực trở nên dễ dàng hơn   (1/11/2019)
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại Công ty TNHH Hải Nam   (30/9/2019)
Đào tạo “Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp 5S” cho Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung   (30/9/2019)
Đào tạo về TPM và KPI cho Công ty TNHH may Thuận Tiến   (1/8/2019)
UBND tỉnh tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (1/8/2019)
Đào tạo Lean cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn   (1/8/2019)
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (25/7/2019)
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (20/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)   (12/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018   (17/1/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp   (21/12/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp   (8/11/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015   (27/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3)   (18/10/2017)
Bình Thuận: Hỗ trợ 128 triệu đồng cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (6/10/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   (3/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)   (11/8/2017)
Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (21/7/2017)
Những khó khăn doanh nghiệp Việt thường gặp phải khi áp dụng TQM   (29/5/2017)
12 bước giúp doanh nghiệp áp dụng thành công HACCP   (5/4/2017)
Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng   (21/3/2017)
Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận   (21/3/2017)
Những hạn chế cần khắc phục khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp   (23/2/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017   (14/2/2017)
Bình Thuận: Tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020   (20/12/2016)
Hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn 2016-2020   (14/11/2016)
Ban hành Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”   (17/10/2016)