Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 18/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 06 tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh.Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Sở: Sở Công Thương, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT.

Cuộc họp đã tiến hành xem xét, đánh giá, thẩm định 06 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, gồm: xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty TNHH Phan Minh; xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn GMP+ của DNTN Ánh Vinh; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà; đánh giá chứng nhận lại và mở rộng phạm vi HTQLCL phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; tham gia và đạt giải bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia năm 2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung.  Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ của 06 tổ chức, doanh nghiệp gần 185 triệu đồng.

Qua xem xét, đánh giá, căn cứ theo quy định hiện hành, đa số thành viên dự họp thống nhất đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho các đơn vị nêu trên.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nhận các hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, doanh nghiệp. Các tổ chức, doanh nghiệp nếu có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (Điện thoại: 0252. 828513) để được hướng dẫn chi tiết./.

Tú Oanh


Các tin tiếp
Xét chọn hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (20/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)   (12/7/2018)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018   (17/1/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL: Đào tạo ISO 9001:2015, 5S cho 02 doanh nghiệp   (21/12/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Hỗ trợ đào tạo về ISO 9001:2015 cho 02 doanh nghiệp   (8/11/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo Cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015   (27/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 3)   (18/10/2017)
Bình Thuận: Hỗ trợ 128 triệu đồng cho 04 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (6/10/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   (3/10/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017 (đợt 2)   (11/8/2017)
Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (21/7/2017)
Những khó khăn doanh nghiệp Việt thường gặp phải khi áp dụng TQM   (29/5/2017)
12 bước giúp doanh nghiệp áp dụng thành công HACCP   (5/4/2017)
Soát xét tiêu chuẩn ISO 31000: hướng tới sự súc tích và rõ ràng   (21/3/2017)
Mức chi hỗ trợ thực hiện nâng cao năng suất – chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận   (21/3/2017)
Những hạn chế cần khắc phục khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp   (23/2/2017)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2017   (14/2/2017)
Bình Thuận: Tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020   (20/12/2016)
Hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn 2016-2020   (14/11/2016)
Ban hành Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”   (17/10/2016)