Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017

Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017


stt

Tên tổ chức cá nhân

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận

Sản phẩm công bố

Sở Xây dựng

01

Cty TNHH Trường Thành

Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam, BT

30/12/2016

Gạch đất sét nung M50 kiểu gạch thẻ(180x80x40), M50 kiểu rỗng 4 lỗ (180x180x80)

02

Cty CP khai thác KS và SX VLXD Trung Nguyên

KP.Bắc Sơn, Cụm công nghiệp, tiểu thủ CN Bắc Bình 2, TT Lương Sơn, Bắc Bình,BT

10/02/2017

Gạch gốm ốp lát ép bán khô: nhóm BIII (E>10%), kích thước (250x400)mm

03

Hộ kinh doanh Hữu Thanh

525 Ngô Quyền,KP.3, P.Tân An, TX.La Gi, BT

27/03/2017

Gạch block không nung M75 (400x200x100), M75 (400x200x150), M75 (400x270x100), M75 (400x200x200)

04

Cty TNHH SX TM-DV xây dựng Hà Thành- Nhà máy gạch không nung Hà Thành

Cụm CN Lạc Tánh, TT.Lạc Tánh, H.Tánh Linh, BT

27/03/2017

Gạch bê tông 4 lỗ M50 (180x80x80), M75 (180x80x80)

Gạch đặc M75 (180x80x40), M100 (180x80x40)

05

Cty TNHH TM SX Quang Thắm

Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, H.Hàm Tân, BT

19/4/2017

Cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC

Cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC

Cửa đi, Cửa sổ - Cửa nhôm

Cửa đi, Cửa sổ - Cửa sắt

06

Cty  TNHH DV TM SX Không gian kính

B4.11, Khu DC Văn Thánh 3, P. Phú Tài. Tp.Phan Thiết. BT

03/5/2017

khung nhựa cứng U-PVC Eure profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa), khung nhựa cứng U-PVC Germany profile, khung nhựa cứng U-PVC KinBon profile, khung nhôm Ynghua, cửa khung nhôm Xing fa, cửa khung nhôm Aluminium

07

Cty CP Tà Zôn

Km 1689, QL 1A, xã Hàm Đức, HTB, BT

08/5/2017

Gạch bê tông M7.5 (190x190x390), (180x190x390), (90x190x390), (180x190x190), (90x190x190), (90x90x190), (80x80x180), (45x90x190), (40x80x180); M5.0 (90x190x390), (90x90x190), (80x80x180)

Đá dăm M100 (5-20mm)

Gạch Terrazzo hai lớp ngoại thất (400x400x30mm)

08

Cty  TNHH TM DV Nam Sơn

54, Hải Thượng Lãn Ông, P.Phú Trinh, Phan Thiết, BT

12/5/2017

Cửa khung nhựa cứng U-PVC Nam Sơn (Cửa đi 900x2600, Cửa sổ 1200x1700);

Cửa đi (900x2600), Cửa sổ (1200x1700) - Cửa nhôm

Cửa đi (900x2600), Cửa sổ (1200x1700) - Cửa sắt

09

Cty TNHH đầu tư Tân Hà

Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, H.Hàm Tân, BT

01/6/2017

Đá dăm M100 (5-20mm)

Gạch Terrazzo hai lớp ngoại thất (400x400x60mm)

Gạch bê tông M7.5 (180x190x390), (90x190x390), (180x190x190), (80x80x180), (80x80x85), (90x90x190), (90x190x190); M5.0 (90x190x390), (80x80x85), (80x80x180), (90x90x90), (90x90x190)

10

Cty TNHH MTV Vật liệu xây dựng BIDICO

Lô A2, cụm CN Thắng Hải, xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, BT

25/5/2017

Gạch rỗng đất sét nung M75 kiểu 2 lỗ tròn(180x80x40), M50 kiểu 4 lỗ tròn(180x80x80), M75 kiểu 6 lỗ tròn(180x115x80), M75 kiểu 8 lỗ tròn(180x160x80); Gạch đặc đất sét nung M100 (180x80x45)

11

Cơ sở Sản xuất gạch Ngọc Châu

Thôn An Bình, xã Sông Phan, H.Hàm Tân, BT

10/7/2017

Gạch rỗng đất sét nung M50 kiểu 2 lỗ tròn(180x80x40), Gạch rỗng đất sét nung M50 kiểu 4 lỗ tròn(180x80x80), Gạch đặc đất sét nung M75 (180x80x40)

12

Công ty TNHH Thế giới Cửa Đẹp

L3-21 Võ Văn Kiệt, P.Phú Thủy, Phan Thiết, BT

08/8/2017

Cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC

Cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC


13

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thăng Long

A46, Hùng Vương, P.Phú Thủy, Phan Thiết, BT

22/8/2017

Cửa đi bằng kim loại; Cửa sổ bằng kim loại

Cửa đi bằng gỗ; Cửa sổ gỗ

Cửa đi bằng khung nhựa U-PVC

Cửa sổ bằng khung nhựa U-PVC

14

Công ty CP tư vấn thiết kế Hoàng Gia

Khu thuong mại DV Hàm Thắng, xã Hàm Thắng, HTB, BT

21/8/2017

khung nhựa cứng U-PVC Eure profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

khung nhựa cứng U-PVC Gẻmany profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Tungshin (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

 Khung nhôm Ynghua (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Xing Fa (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Eurovn Aluminium (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa bằng khung sắt (Cửa kéo, Cửa đi, Cửa sổ)

15

Công ty TNHH kiến trúc-xây dựng Góc Nhìn Mới

B34, Lê Đại Hành, P.Phú Thủy, Phan Thiết, BT

16/9/2017

khung nhựa cứng U-PVC Eure profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

khung nhựa cứng U-PVC Germany profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Tungshin (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

 Khung nhôm Ynghua (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Xing Fa (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Eurovn Aluminium (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa bằng khung sắt (Cửa kéo, Cửa đi, Cửa sổ)

Cửa sắt kính (Cửa kéo, Cửa đi, Cửa sổ)

16

Công ty TNHH Đầu tư  xây dựng Lập Thành


thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, Phan Thiết, BT


02/11/2017

Gạch Terazzo M7,5 (400x400x30)

Gạch bê tông M7,5 (390x190x90); M7,5 (390x190x190); M7,5 (190x90x90)

17

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Thắng

245 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết, BT P.Phú Tài

05/10/2017

Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa

18

Công ty CP Sông Phan

QL1, thôn An Bình, xã Sông Phan, Hàm Tân, BT

11/10/2017

Gạch rỗng đất sét nung M75 kiểu ống lỗ tròn(80x80x180), M75 kiểu ống lỗ vuông(80x80x180), M75 kiểu  6lỗ (80x120x180), M75 kiểu gạch đinh 2 lỗ(10x80x180), Gạch đặc đất sét nung M100 (40x80x180)

19

Công ty TNHH Hữu Thanh-LaGi

252 Ngô Quyền, p.Tân An, TX La Gi, BT

25/10/2017

Gạch Terazzo M10,0 (400x400x30)

Gạch bê tông M7,5 (200x90x90); M7,5 (180x80x80); M7,5 (180x80x40)

20

DNTN SX gạch BLOCK Cường Mến

Tổ 8, KP3, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, BT

06/11/2017


21/12/2017

Gạch bê tông M7,5 kiểu 3 lỗ(390x90x190), M7,5 kiểu 2 lỗ(390x190x190), M7,5 kiểu Demi (190x190x90), M7,5 kiểu thẻ(180x80x40), M5,0 kiểu 4 lỗ(180x80x80)

Gạch bê tông M7,5 (400x200x100), M7,5 (400x200x150), M7,5 (400x270x100), M7,5 (400x200x200)

21

Công ty TNHH cơ khí-xây dựng Gia Linh

KP Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, HTN, BT

17/10/2017

khung nhựa cứng U-PVC Eure profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

khung nhựa cứng U-PVC Germany profile (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Tungshin (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

 Khung nhôm Ynghua (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Xing Fa (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa khung nhôm Eurovn Aluminium (Cửa đi mở quay, Cửa đi mở lùa, Cửa sổ mở quay, Cửa sổ mở lùa)

Cửa bằng khung sắt (Cửa kéo, Cửa đi, Cửa sổ)

22

Hộ kinh doanh Lê Thị Minh Hóa

KP2, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, BT

21/12/2017

Gạch đặc đất sét nung M50 (40x80x180), Gạch rỗng đất sét nung M50 kiểu 4 lỗ(80x80x180), M50 kiểu 2 lỗ(40x80x180)

Sở Y tế

01

HKD Hồng Thiên


16/01/2017

Nước uống đóng chai LIOSNA

(QCVN 6-1: 2010/BYT)

02

Cơ sở sản xuất nước tinh khiết An Nhiên


21/02/2017

Nước uống đóng chai An Nhiên

(QCVN 6-1: 2010/BYT)

03

Công ty TNHH sản xuất giải khát Hải Long


28/02/2017

Nước uống đóng chai hiệu ROOTS (QCVN 6-1: 2010/BYT)

04

Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo


16/03/2017

Chai nhựa PET (QCVN 12-1:2011/BYT)

Nước giải khát chứa khoáng thiên nhiên có ga-lemona vị chanh muối (QCVN 6-2: 2010/BYT)

05

Hộ kinh doanh NUĐC BiBO


27/03/2017

Nước uống đóng chai hiệu BIBO

(QCVN 6-1: 2010/BYT)

06

CSSX nước uống đóng chai VITA O2 Long Phượng


29/03/2017

Nước uống đóng chai VITAL O2 Long Phượng (QCVN 6-1: 2010/BYT)

07

HKD Nguyễn Đình Duy


29/03/2017

Nước uống đóng chai NAVIE

(QCVN 6-1: 2010/BYT)

08

HKD NUĐC Hải Dương


12/04/2017

Nước uống đóng chai Hải Dương

(QCVN 6-1: 2010/BYT)

09

HKD Trọng Tín


12/04/2017

Nước uống đóng chai hiệu Trọng Tín (QCVN 6-1: 2010/BYT)

10

HKD nước uống đóng chai Hội Thiện


20/04/2017

Nước uống đóng chai hiệu ABP (QCVN 6-1: 2010/BYT)

11

CSSX nước uống đóng chai An AN


26/04/2017

Nước uống đóng chai hiệu An AN

(QCVN 6-1: 2010/BYT)

12

Công ty TNHH TM-DV Bảo Tín


25/05/2017

Nước uống đóng chai hiệu DR.Bảo Tín (QCVN 6-1: 2010/BYT)

13

HKD Nguyễn Thị Thu Thủy


29/05/2017

Nước uống đóng chai hiệu Thu Thủy (QCVN 6-1: 2010/BYT)

14

Công ty TNHH SX TM DV Vận chuyển Tân Hải Hưng


13/06/2017

Nước uống đóng chai hiệu AQUABO(QCVN 6-1: 2010/BYT)

15

HKD NUĐC GX Chánh Tòa


13/06/2017

Nước uống đóng chai GX Chánh Tòa (QCVN 6-1: 2010/BYT)

16

Công ty TNHH Khải Nhân


15/06/2017

Nước uống đóng chai Xim  (QCVN 6-1: 2010/BYT)

17

Hộ kinh doanh Gia Đạt


07/7/2017

Hạt thốt nốt Như Quỳnh (QCVN 6-2: 2010/BYT)

18

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Bến


11/7/2017

Nước uống đóng chai Minh Quân (QCVN 6-1: 2010/BYT)

19

Cơ sở sản xuất rượu thanh long Vĩnh bin Bình Thuận


18/7/2017

Rượu vang thanh long đỏ hiệu Vĩnh Bin 9 Vol (QCVN 6-3: 2010/BYT)

20

Hộ kinh doanh cá thể Đinh Tài


18/7/2017

Nước uống đóng chai hiệu FuTa (QCVN 6-1: 2010/BYT)

21

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Hùng


02/8/2017

Nước uống đóng chai hiệu TYTYTA (QCVN 6-1: 2010/BYT)

22

Hộ kinh doanh sản xuất nước tinh khiết đóng chai Phú Ngọc


07/8/2017

Nước uống đóng chai hiệu Phú Ngọc (QCVN 6-1: 2010/BYT)

23

CSSX Nước uống đóng chai Tân Tân


11/8/2017

Nước uống đóng chai Mitaw (QCVN 6-1: 2010/BYT)

24

Hộ kinh doanh Gia Bảo


17/8/2017

Nước uống đóng chai Gia Bảo (QCVN 6-1: 2010/BYT)

25

Cơ sở sản xuất rượu thanh long Quốc Hoa


09/10/2017

Rượu thanh long 32,7% vol, Rượu thanh long 42,8% vol

(QCVN 6-3: 2010/BYT)

26

DNTN Trần Thanh Quang


30/8/2017

Nước uống đóng chai hiệu SOHO. City (QCVN 6-1: 2010/BYT)

27

Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thành


01/9/2017

Nước uống đóng chai Vĩnh Tiến (QCVN 6-1: 2010/BYT)

28

Công ty TNHH SX TM Thủy Tiết Trường Giang


07/9/2017

Nước uống đóng chai hiệu Trường Giang Lưu Thủy (QCVN 6-1: 2010/BYT)

29

Hộ kinh doanh Nước uống đóng chai Khánh Hòa


08/9/2017

Nước uống đóng chai Khánh Hòa (QCVN 6-1: 2010/BYT)

30

Công ty TNHH Bao bì Phi Vũ


10/9/2017

Chai nhựa PET hiệu PV (QCVN 12-1:2011/BYT)

31

HKD Sun


15/9/2017

Nước uống đóng chai hiệu SUN (QCVN 6-1: 2010/BYT)

32

Công ty TNHH TM - SX X.P


20/9/2017

Nước uống đóng chai hiệu XP (QCVN 6-1: 2010/BYT)

33

Hộ kinh doanh Hải Hà


25/9/2017

Nước uống đóng chai hiệu Hải Hà (QCVN 6-1: 2010/BYT)

34

Cơ sở SX Nước uống đóng chai Thảo My


27/9/2017

Nước uống đóng chai THẢO MY (QCVN 6-1: 2010/BYT)

35

Cơ sở sản xuất nước uống Quang Phi


28/9/2017

Nước uống đóng chai hiệu AQUAGOLD (QCVN 6-1: 2010/BYT)

36

HKD Nước uống đóng chai Cẩm Ly


16/10/2017

Nước uống đóng chai hiệu INTERLIFE (QCVN 6-1: 2010/BYT)

37

HKD Nước uống đóng chai Hoàng Việt


20/10/2017

Nước uống đóng chai hiệu LAPUWA (QCVN 6-1: 2010/BYT)

38

DNTN Hoa Viên


27/10/2017

Bia tươi Hoa Viên Vàng, Bia tươi Hoa Viên Đen (QCVN 6-3: 2010/BYT)

39

Hộ kinh doanh Lê Xuân Vương


30/10/2017

Nước uống đóng chai GOLD STAR (QCVN 6-1: 2010/BYT)

40

Cơ sở sản xuất Nước đóng chai Thái Tuyền


30/10/2017

Nước uống đóng chai hiệu LaVica (QCVN 6-1: 2010/BYT)

41

HKD Nước uống đóng chai nhãn hiệu YULI


31/10/2017

Nước uống đóng chai hiệu YULI (QCVN 6-1: 2010/BYT)

42

Công ty Cổ phần Mủ trôm Vĩnh Hảo


07/11/2017

Mủ trôm Vĩnh Hảo Ozone O3 hương tự nhiên (QCVN 6-2: 2010/BYT)

Sở Nông nghiệp và PTNT

01

Công ty TNHH Phân bón hữu cơ GREENFIELD


17/4/2017

Phân hữu cơ khoáng

02

Công ty TNHH MTV Hưng Nông Phát


26/9/2017

Lúa/ML48

03

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận


27/11/2017

Lúa thuần/ ML48, Lúa thuần/ ML202, Lúa thuần/ ML202, Lúa thuần/ ML48

04

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận


24/05/2017

Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm 01 ngày tuổi – xuất chuồng; Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà đẻ từ 19 tuần – loại thải; Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà hậu bị từ 5 – 18 tuần tuổi; Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt cao sản từ 15kg – xuất chuồng; Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt  siêu nạc từ 15kg – xuất chuồng; Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt  siêu nạc từ 05kg – xuất chuồng; Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai và nuôi con

Sở Khoa học và Công nghệ (Công bố hợp chuẩn)

01

Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà

thôn Đông Thuận – xã Tân Hà – huyện Hàm Tân – tỉnh Bình Thuận

05/01/2017

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước kiểu PC.I-7,5-160-2,0; PC.I-7,5-160-3,0; PC.I-7,5-160-4,2; PC.I-8,5-160-2,0; PC.I-8,5-160-3,0; PC.I-8,5-160-4,2; PC.I-10,5-190-3,5; PC.I-10,5-190-5,2; PC.I-12-190-3,5.; PC.I-12-190-5,4; PC.I-12-190-7,2;  PC.I-12-190-9,0.; PC.I-14-190-6.5; PC.I-14-190-9,0; PC.I-14-190-11,0.

02

Công ty TNHH Đầu tư  xây dựng Lập Thành


thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận


20/01/2017

Gạch bê tông tự chèn – Ba lá M200

Long Đỉnh

Các tin tiếp
Khảo sát chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy, đồ chơi trẻ em kinh doanh trên địa bàn tỉnh   (1/11/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng HTQLCL tại UBND xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc   (31/10/2019)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu   (14/10/2019)
Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019   (25/9/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Tư pháp   (26/8/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại Sở Giáo dục và Đào tạo   (26/8/2019)
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm   (28/6/2019)
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”   (28/6/2019)
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tro xỉ nhiệt điện   (14/6/2019)
Tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn   (13/6/2019)
Xử phạt hành chính khi không lưu giữ hồ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản   (28/5/2019)
01 doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018   (22/5/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN IS0 9001: 2015   (11/4/2019)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017   (11/4/2019)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019   (18/3/2019)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng   (8/3/2019)
Các doanh nghiệp khoa học công nghệ được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ   (4/3/2019)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2019   (15/1/2019)
Danh mục các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia được ban hành trong năm 2018   (15/1/2019)
Sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”   (15/1/2019)
Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (23/11/2018)
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu   (23/11/2018)
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận   (19/11/2018)
Xét chọn hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (19/11/2018)
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm   (12/11/2018)
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm   (17/10/2018)
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020   (17/10/2018)
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng   (1/10/2018)
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính   (1/10/2018)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư   (1/10/2018)
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với sản phẩm hữu cơ   (29/9/2018)
Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin   (29/9/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (22/8/2018)
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa   (20/8/2018)
Thông báo đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn   (8/8/2018)
Tại sao phải ưu tiên việc nâng cao hệ thống quản lý chất lượng?   (31/7/2018)
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng với các tiêu chuẩn ISO được cập nhật   (31/7/2018)
Thêm thiết bị điện và điện tử phải hợp quy về tương thích điện từ từ năm 2019   (31/7/2018)
ISO ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm   (27/7/2018)
Tiêu chuẩn TCVN 5107:2018: Phân định nước mắm nguyên chất và nước mắm   (20/7/2018)
Thực hiện công bố hợp quy đối với dầu nhờn động cơ đốt trong   (12/7/2018)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/7/2018)
Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật   (3/7/2018)
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong   (2/7/2018)
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia   (18/6/2018)
Bổ sung quy định, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường   (29/5/2018)
Thực hiện công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may từ ngày 01/5/2018   (29/5/2018)
Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini   (16/4/2018)
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ   (12/4/2018)
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản   (22/3/2018)
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017   (26/2/2018)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018   (26/2/2018)
Tổ chức khảo sát thông tin lập Dự án triển khai ISO điện tử   (26/2/2018)
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)