Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017
Cách đây 67 năm, ngày 20/01/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký  Sắc lệnh 08/SL về Đo lường và ngày truyền thống của ngành Đo lường Việt Nam. Đây được xem như nền tảng tạo nên sự trưởng thành của hoạt động đo lường ở nước ta. Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam.


Hoạt động đo lường ở nước ta có ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng, …Việc áp dụng hệ đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự…

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trong những năm qua công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức và phương pháp hoạt động; không ngừng trang bị các loại chuẩn, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định khả năng kiểm định 19 loại phương tiện đo và kiểm định 03 chuẩn đo lường ở 5 lĩnh vực như: Độ dài, khối lượng, dung tích, điện - điện tử, áp suất. Trung tâm cũng được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với các lĩnh vực hiệu chuẩn nhiệt độ và hiệu chuẩn khối lượng. Trong năm 2016,  Trung tâm đã kiểm định và hiệu chuẩn trên 43.000 phương tiện đo các loại liên quan đến mua bán, giao nhận hàng hoá, sức khỏe, an toàn lao động, bảo vệ môi trường,…

Kỷ niệm 67 năm ngành Đo lường Việt Nam, tập thể viên chức và người lao động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển đo lường hiện đại, hội nhập Quốc tế để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước./.

Huy HùngCác tin tiếp
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)