Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý

Phú Quý là một huyện đảo xa đất liền, công tác đi lại bằng tàu thuyền rất khó khăn. Vì vậy, để hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện đo cho người dân tại huyện Phú Quý, cũng như thực hiện tốt kế hoạch phối hợp hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Chi cục TC-ĐL-CL và Phòng Kinh tế huyện Phú Quý năm 2019.
Trong 03 ngày, từ ngày 03/4 đến ngày 05/4/2019, Trung tâm Kỹ thuật -ĐL-CL thuộc Chi cục đã phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Phú Quý tổ chức kiểm định các phương tiện đo tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vàng, Bưu điện, các trạm cân đối chứng. Kết quả các phương tiện đo đều đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường theo quy trình kiểm định hiện hành, cụ thể: Đã kiểm định được 14 cột đo xăng dầu, 01 cân phân tích, 04 cân kỹ thuật, 06 cân đĩa, 03 cân đồng hồ Lò xo. Các phương tiện đo trên, qua chu kỳ một năm sử dụng đều còn niêm chì và tem kiểm định, đã cho thấy tình hình quản lý phương tiện đo tại các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc.

Định kỳ hàng năm Trung tâm sẽ  tiếp tục tổ chức kiểm định phương tiện đo tại huyện Phú Quý, để phục vụ tốt và giảm chi phí đi lại của người dân tại huyện đảo xa của tỉnh. Đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và những người kinh doanh chính đáng.

Thanh Khúc

Các tin tiếp
Huấn luyện tự vệ bộ binh năm 2019 khối cơ quan tỉnh   (28/6/2019)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đầu tư thiết bị phân tích sắc ký ION   (28/6/2019)
Thông tin về sử dụng phụ gia thực phẩm   (22/5/2019)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (4/5/2019)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/4/2019)
Sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi – coi thường sức khỏe người tiêu dùng   (2/4/2019)
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)