Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017

Với những kết quả trong công tác đào tạo về nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016. Nay Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục giới thiệu các khóa đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2017.

Học viên tham gia khóa đào tạo được cung cấp lý thuyết chuyên môn, những kiến thức mới về phương pháp và kỹ năng thực hành trên các thiết bị hiện đại (LC/MS/MS, GS/MS, HPLC, ICP-OES, AAS-HG/F/GF, UV-VIS…);

Trung tâm xin giới thiệu các khóa đào tạo và rất hân hạnh được phục vụ quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu, tại chỗ trên thiết bị của khách hàng.I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian

KÝ HIỆU

TÊN KHÓA

 ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

GIẢNG VIÊN

ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

CHI PHÍ

(VNĐ)

(Cho 1 học viên)

Tháng 02

ĐT-01

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

- Những kiến thức cơ bản về đo lường.

- Thực hành sử dụng, kiểm tra các phương tiện đo (cách kiểm tra độ đúng, sai số cho phép của phương tiện đo…)

Nguyễn Quang Huy Hùng

Trương Văn Thuyền

2 ngày

1.000.000

ĐT-02

Kỹ thuật viên phòng thử nghiệm

Kỹ thuật phòng thử nghiệm, nguyên tắc an toàn trong phòng thử nghiệm

Đinh Tuấn Hoàng

1 ngày

500.000

ĐT-03

Phân tích chất lượng nước bằng kỹ thuật quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Lý thuyết về quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS

- Xác định hàm lượng nitrat, hàm lượng nitrit, hàm lượng amoni, hàm lượng photpho, hàm lượng nhôm, hàm lượng sắt.

Đinh Tuấn Hoàng

Đặng Văn Vệ

3 ngày

2.000.000

ĐT-04

Phân tích vi sinh vật trong nước

- Các kỹ thuật dùng trong phân tích vi sinh vật

- Xác định Coliform, Coliform chịu nhiệt, Ecoli

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

3 ngày

1.500.000

Tháng 03

ĐT-05

Phân tích chất lượng thủy sản, sản phẩm thủy sản

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng nước, hàm lượng muối NaCl, hàm lượng béo, hàm lượng protein, tỷ lệ H/P

Đinh Tuấn Hoàng

Nguyễn Thanh Sơn

3 ngày

1.500.000

ĐT-06

Phân tích các thành phần trong thức ăn chăn nuôi

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng protein, hàm lượng nitơ bay hơi, hàm lượng tro, hàm lượng ẩm

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.000.000

ĐT-07

Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

Nguyễn Thị Ngọc Thoa

Đặng Văn Vệ

3 ngày

2.000.000

ĐT-08

Quang phổ hấp thu nguyên tử AAS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm và môi trường

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Lý thuyết về quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

- Ứng dụng xác định kim loại nặng trong thực phẩm, nước, đất.

Đinh Tuấn Hoàng

Nguyễn Thành Tín

3 ngày

2.000.000

Tháng 04

ĐT-09

Phân tích chất lượng phân bón

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định tổng chất hữu cơ. Xác định hàm lượng N, P, K

Đinh Tuấn Hoàng

Nguyễn Thị Ngọc Thoa

3 ngày

2.000.000

ĐT-10

Phân tích chất lượng muối ăn

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định độ ẩm, hàm lượng ion clorua Cl- , sunfat SO42-, Magiê, Canxi

Đinh Tuấn Hoàng

Trần Thị Bảo Trang

3 ngày

1.500.000

ĐT-11

Phân tích các thành phần trong nước mắm, nước chấm

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng Nitơ tổng số, hàm lượng muối NaCl, hàm lượng Nitơ axit amin, hàm lượng Nitơ Amoniac, hàm lượng axit (tính theo axetic)

Đinh Tuấn Hoàng

Trần Bảo Trang

3 ngày

2.000.000

ĐT-12

Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm

- Các kỹ thuật dùng trong phân tích vi sinh vật

- Xác định tổng số nấm men, nấm mốc, Coliform, E.coli, Staphylococci, Clostridium perrfingens, Salmonella, Vibrio cholerae, tổng số vi khuẩn hiếu khí.

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

4 ngày

2.500.000

Tháng 05

ĐT-13

Phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng trong thực phẩm

- Đại cương về hóa phân tích và kỹ thuật phòng thử nghiệm

- Xác định hàm lượng đạm, béo, đường, xơ, khoáng chất và Vitamin

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.000.000

ĐT-14

Kỹ thuật sắc ký khí (GC) và ứng dụng

- Đại cương sắc ký khí.

- Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS.

- Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường, thuốc BVTV và hoạt chất khác.

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.500.000

ĐT-15

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) và ứng dụng

- Đại cương sắc ký lỏng hiệu năng cao.

- Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC).

- Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường.

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.500.000

ĐT-16

Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS) và ứng dụng

- Đại cương sắc ký lỏng.

- Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS).

- Ứng dụng vào phân tích kháng sinh trong thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm (cơ bản và nâng cao).

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

3 ngày

2.500.000

Tháng 06

ĐT-17

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.

- Đại cương về các vấn đề liên quan đến sắc ký

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.

Đinh Tuấn Hoàng

Bùi Thị Như Linh

2 ngày

1.000.000

ĐT-18

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

Đinh Tuấn Hoàng

Ngô Minh Toàn

2 ngày

1.000.000

ĐT-19

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Đinh Tuấn Hoàng

Ngô Minh Toàn

2 ngày

1.000.000

ĐT-20

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Ngô Minh Toàn

Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

2 ngày

1.000.000
II.
PHÍ THAM DỰ:

- Phí đào tạo nêu trên bao gồm:

+ Phí đào tạo lý thuyết và thực hành

          + Tài liệu học và tham khảo.

- Phí đào tạo trên được áp dụng khi học viên tham gia  đào tạo tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Phí đào tạo trên chưa bao gồm thuế GTGT

- Chi phí đi lại, ăn ở của học viên do đơn vị cử tự chi trả.

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Số TK: 61110000276424; Tại ngân hàng  Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Bình Thuận.

Quý đơn vị có nhu cầu tham dự, xin vui lòng gửi lại cho chúng tôi Phiếu đăng ký đính kèm  theo địa chỉ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Số 04 , Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết , T. Bình Thuận

Điện thoại: 0623.822390                 Fax: 0623.822390

Hoặc liên hệ Ms.Hạnh theo số điện thoại:  0925.847.924 để biết thêm thông tin.

Nhấn vào đây để tải Phiếu đăng ký. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký Trung tâm sẽ thông báo với quý cơ quan/đơn vị về thời gian đào tạo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp!Các tin tiếp
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)