Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý

Trong 03 ngày, từ ngày 19/4 đến ngày 21/4/2017 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Phú Quý tổ chức kiểm định các phương tiện đo trên địa bàn huyện Phú Quý theo kế hoạch định kỳ hàng năm.Dưới sự quản lý nghiêm túc của các cơ quan chức năng, các phương tiện đo được kiểm định tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vàng, bưu điện huyện và các trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện qua chu kỳ một năm sử dụng đều còn niêm chì và tem kiểm định. Kết quả kiểm định được 31 phương tiện đo các loại, cụ thể như sau: 14 cột đo xăng dầu, 06 cân kỹ thuật, 08 cân đĩa, 03 trạm cân đối chứng.

Định kỳ hàng năm Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức kiểm định phương tiện đo tại huyện Phú Quý, để phục vụ tốt và giảm chi phí đi lại của người dân tại huyện đảo xa của tỉnh. Đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và những người kinh doanh./.

Hữu Tân


Các tin tiếp
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)