Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN các văn bản:

Tờ trình về việc cấp kinh phí triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020; triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận; văn bản phân khai kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 các xã năm 2017; học tập kinh nghiệm việc triển khai ISO điện tử trong cơ quan hành chính.

Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10/2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2017.2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

 a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục:

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 46 người, trong đó:

+ Chi cục, gồm: 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC, gồm: 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 14 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 02 thạc sĩ, 31 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Cử 04 công chức tham dự tập huấn về TBT tại Tp. Nha Trang.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Triển khai kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14/10 năm 2017 với chủ đề Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn: treo băng rôn, đưa tin; tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn hóa; thẩm định, cấp 02 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công ty CP cấp thoát nước Bình Thuận.

Rà soát, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi đối với Nghị định số 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ; góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gửi Sở xây dựng.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em trong dịp Tết trung thu năm 2017; xây dựng kế hoạch phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về đo lường, chất lượng cho doanh nghiệp tại địa bàn huyện.

3.3. Hoạt động TBT

Xây dựng Cẩm nang điện tử về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Biên tập và gửi 20 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; tổng hợp, đăng tải 06 thông báo TBT (dịch 06 tin) về các sản phẩm, hàng hóa: điện tử, thực phẩm, nông sản, v.v... của các thị trường: Brazil, Chile, Nhật bản. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 9/2017, đã biên tập, cập nhật 41 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan. Nâng tổng số tin bài trong 9 tháng đầu năm 2017 là 303 tin, bài.

4. Công tác kiểm tra

          4.1. Hoạt động kiểm tra:        

          Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2017 của Giám đốc Sở KH&CN, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 28 cơ sở (01 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 06 cơ sở kinh doanh vàng, 11 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử; 10 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 116/135 cơ sở (đạt 86,0 % kế hoạch). Kết quả không có cơ sở vi phạm.

          4.2. Hoạt động phối hợp kiểm tra:

Tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý do Sở Công Thương chủ trì, thanh tra tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả không có cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng.

          Tham gia Đoàn thanh tra về an toàn bức xạ và đo lường do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, thanh tra tại 01 bệnh viện, kết quả phát hiện đơn vị sử dụng 123/143 phương tiện đo hết hạn kiểm định và chưa kiểm định. Đoàn thanh tra đề nghị đơn vị kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian quy định.                   

          5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho 04 tổ chức, doanh nghiệp với số tiền 128.000.000 đồng.

Tổ chức lớp đào tạo áp dụng 5S cho nhân viên của Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận.

Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tiếp tục triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2017: Đến nay đã hoàn thành việc kiểm tra được 26 đơn vị theo hình thức kiểm tra tại chỗ (Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Dân tộc; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục Quản lý đất đai; Chi cục Biển và Hải đảo; UBND huyện Đức Linh; UBND huyện Hàm Tân; UBND huyện Tánh Linh; UBND huyện Hàm Thuận Nam; UBND huyện Hàm Thuận Bắc; UBND huyện Tuy Phong; UBND huyện Bắc Bình; UBND thành phố Phan Thiết; UBND thị xã La Gi; thị trấn Lạc Tánh; xã Nghị Đức; thị trấn Lương Sơn; UBND xã Tân Tiến; UBND phường Phước Hội; UBND xã Hàm Trí). Hiện đang tiến hành kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của 40 đơn vị.

Xây dựng kế hoạch tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và các hoạt động duy trì cho các cơ quan, đơn vị trong năm 2017; phối hợp Sở KH&CN dự toán phân khai kinh phí xây dựng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Hoàn thiện, trình đề án sắp xếp đổi mới tổ chức hoạt động của Trung tâm theo Nghị định 54 của Chính phủ; thực hiện các thủ tục, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Trung tâm năm 2017.

Tổ chức phục vụ đánh giá giám sát Phòng thử nghiệm ngành NN&PTNT của Cục quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NN&PTNT; gởi hồ sơ xin gia hạn cấp phép “Cơ sở có sử dụng thiết bị có chứa nguồn phóng xạ” đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Tổ chức hướng dẫn thực hành thử nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (Cơ học đất) cho 34 học viên của Trường đại học Mở TPHCM; đào tạo nhận thức chung cho UBND phường Phú Tài và đào tạo viết tài liệu cho UBND xã Tiến Lợi về HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của Chi cục: Quy chế Chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Chi cục.

Thực hiện các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động TĐC tháng 9/2017; kết quả hoạt động TĐC quý III gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2018

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính. Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)