Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu.

- Văn bản triển khai công tác xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 trong năm 2016;

- Góp ý Kế hoạch triển khai Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi Chi cục Hải quan Bình Thuận;

- Các báo cáo: Kết quả triển khai chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực thẩm nông sản, thủy sản trọng điểm đến năm 2020 gửi Sở Nông nghiệp & PTNT; tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 02/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2016 gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.



2. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng.

Hướng dẫn 01 cơ sở công bố chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thẩm định và tham mưu Sở KH&CN cấp 01 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho DNTN Thiện Thanh. 

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BNV ngày 21/10/2009 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa gửi Tổng cục TC-ĐL-CL.

2.2. Công tác quản lý đo lường.

Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kết quả tham dự Hội nghị có 190 đại biểu là đại diện các Công ty, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2016: Treo băng rôn tuyên truyền; phối hợp Đài phát thanh Phan Thiết thực hiện bài tuyên truyền trên loa phát thanh; viết bài đưa tin website Chi cục về hoạt động đo lường.

Khảo sát tình hình hoạt động trạm cân đối chứng tại Chợ Tân Hải – Thị xã La Gi, kết quả Trạm cân được Ban quản lý chợ bố trí tại vị trí thuận lợi và duy trì để người tiêu dùng sử dụng.

Báo cáo Tổng cục TC-ĐL-CL kết quả công tác kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa trước Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

3. Công tác TBT

Thực hiện Quy chế hoạt động website Sở KHCN theo Quyết định 63/QĐ-SKHCN ngày 25/6/2011, Chi cục đã biên tập và gửi 5 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Công tác quản lý website Chi cục: Biên tập, cập nhật 22 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan.

Tổng hợp, đăng tải 12 thông báo TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 1/2016; chọn lọc, dịch 04 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: đồ chơi trẻ em, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường Hoa Kỳ, EU, China. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra

4.1. Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 06/01/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 4825/KH-BCĐ389 ngày 25/12/2015 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Công văn số 2527/TĐC-QLCL ngày 22/12/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong tháng đã tổ chức kiểm tra tại 13 cơ sở (04 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 02 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm; 03 cơ sở kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ; 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu). Kết quả kiểm tra như sau:

- Phát hiện 01 cơ sở kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ sử dụng 01 phương tiện đo (cân phân tích) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.000.000 đồng.

- Phát hiện 02 cơ sở kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 29/6/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhỡ và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian

4.2. Hoạt động phối hợp kiểm tra:

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong tháng đã kiểm tra 01 cơ sở, kết quả không vi phạm.

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Kết quả kiểm tra 11 cơ sở (05 cơ sở kinh doanh điện- điện tử, 01 cơ sở kinh doanh tạp hóa; 01 cơ sở kinh doanh quần áo; 01 cơ sở kinh doanh đồ gỗ; 01 cơ sở kinh doanh điện thoại di động; 02 phòng khám nha khoa). Phát hiện 07 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính là 149.000.000 đồng và 01 cơ sở vi phạm đang trong quá trính xử lý, cụ thể:

- 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện điện tử vi phạm về ghi nhãn hàng hóa;

- 02 phòng khám nha khoa vi phạm với hành vi: Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; sử dụng người không có chứng chỉ khám chữa bệnh;

- 01 cơ sở kinh doanh đồ gỗ vi phạm với hành vi: Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- 01 cơ sở kinh doanh điện thoại di động đang trong quá trình xử lý 

5. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Hoàn thiện lại dự thảo Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020" theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành có liên quan.

Tham mưu Sở phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) tham mưu UBND tỉnh văn bản hiệp y trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015 cho Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn gửi Hội đồng Chung tuyển GTCLQG.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tổ chức họp triển khai hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thị trấn  Lương Sơn và xã Hồng Thái huyện Bắc Bình.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Văn bản gửi Văn phòng Công nhận Chất lượng thay đổi thời gian đánh VILAS sang tháng 4/2016.

Báo cáo tự đánh giá khả năng thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện gửi  Tổng cục TC-ĐL-CL.

Tổ chức kiểm định 88 cột đo xăng dầu tại TP.Phan Thiết, TX.Lagi và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2016; xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm đợt I và Tết Nguyên đán Bình Thân năm 2016; kế hoạch đào tạonghiệp vụ năm 2016;

Báo cáo thống kê cơ sở về Khoa học và Công nghệ năm 2015.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc của các phòng được lãnh đạo phân công đều có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời có báo cáo chi tiết qua các cuộc họp giao ban Chi cục.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)