Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN các văn bản:

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số 389/KH- SKHCN  ngày 21/4/2017).

Quyết định về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017 (Quyết định số 49/QĐ-SKHCN ngày 24/4/2017).

Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017.

Góp ý dự thảo báo cáo của Sở Nội vụ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai chính quyền điện tử, gắn với xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại; góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 46 người, trong đó:

+ Chi cục, gồm: 10 biên chế, 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC, gồm: 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 14 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 30 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Cử 03 viên chức tham gia khoá đào tạo về Hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2, M1; đào tạo về phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong mẫu nước uống và nước thải tại  TP.HCM.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đăng tải, đưa tin, phổ biến Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006).

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2017 do Sở Công Thương chủ trì: tính đến ngày 10/5 đã kiểm tra 06 cơ sở, trong đó có 01 cơ sở vi phạm (do nhân viên chưa khám sức khỏe định kỳ), lấy 01 mẫu bún phở để kiểm tra an toàn thực phẩm.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Quý; tham mưu xử lý 04 hồ sơ vi phạm về chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì. Kết quả đã thực hiện dán tem tại 119 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Bắc, nâng tổng số cửa hàng được dán tem niêm phong là 129 cửa hàng.

3.3. Hoạt động TBT

Thực hiện Quy chế hoạt động website Sở KHCN theo Quyết định 63/QĐ-SKHCN ngày 25/6/2011: Biên tập và gửi 10 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; tổng hợp, đăng tải 10 thông báo TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 3/2017; chọn lọc, dịch 06 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, điện tử, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: EU, TQ, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 4/2017, đã biên tập, cập nhật 34 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; Số lượng truy cập đạt 150.000 lượt.  Nâng tổng số tin bài trong 4 tháng đầu năm 2017 là 121 tin, bài.

4. Công tác thanh, kiểm tra

          * Hoạt động kiểm tra:

          Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2017 của Giám đốc Sở KH&CN, Chi cục đã tổ chức kiểm tra trên địa bàn huyện Phú Quý tại 09 cơ sở (04 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 02 tàu dầu, 02 cơ sở kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; 01 cơ sở kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng phương tiện đo). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 36/135 cơ sở (đạt 26,7 % kế hoạch). Kết quả không có cơ sở vi phạm.

Ngoài ra, trong tháng đã xử lý 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm với hành vi mua bán xăng không chì RON 92-II có chất lượng không phù hợp QCVN 01:2015/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (đã được lấy mẫu thử nghiệm trong tháng trước), cụ thể:

- Xử phạt 02 cơ sở (Cửa hàng xăng dầu Lê Dũng thuộc Công ty TNHH xăng dầu Lê Dũng và Cửa hàng xăng dầu Đại Hòa thuộc DNTN xăng dầu Đại Hòa), với tổng số tiền là 113.299.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng.

- Đoàn kiểm tra yêu cầu 01 cơ sở (Cửa hàng xăng dầu Ngã tư Liên Hương) thực hiện các biện pháp khắc phục đối với lô xăng không chì E5 RON 92-II có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- 01 cơ sở (Cửa hàng xăng dầu Minh Hòa thuộc DNTN xăng dầu Minh Hòa) có kết quả thử nghiệm lần 2 có chất lượng phù hợp QCVN 01:2015/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, nên Đoàn kiểm tra không đề nghị xử lý.

5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng phương pháp 5S cho các doanh nghiệp du lịch với hơn 50 lượt người tham dự; chuẩn bị tổ chức 03 khóa đào tạo: hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn – LEAN cho doanh nghiệp dệt may và phương pháp 5S cho doanh nghiệp thủy sản.

Tham mưu Sở văn bản mời tham gia Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Bình Thuận năm 2017 gửi các sở, ngành có liên quan; hướng dẫn 03 doanh nghiệp: Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty TNHH Phan Minh và Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017. Báo cáo tình hình triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020 vào ngày 30/5/2017:  Đăng ký lịch công tác với UBND tỉnh để đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị và gửi văn bản mời các sở, ngành có liên quan trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị và các cơ quan đến tham dự.

Tổ chức làm việc với 25 cơ quan gồm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 xã, phường, thị trấn thuộc Phan Thiết, La Gi và Phú Quý để hướng dẫn việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

Thông báo cho các cơ quan hành chính nhà nước về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2017 tại đơn vị: thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 10/5/2017.

 Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Thực hiện báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn năm 2011-2016; định hướng và gải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại tổ chức khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Tham gia họp thẩm định tài sản của Trung tâm theo văn bản số 98/GM-STC ngày 29/4/2017 của Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá rị tài sản và giao tài sản Nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho Doanh nghiệp.

Tham mưu kế hoạch khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu đất xung quanh đồng muối Thông Thuận theo văn bản số 374/SKHCN-QLKHCS&CN về việc xây dựng kế hoạch lấy mẫu so sánh, đối chiếu việc khắc phục nhiễm mặn tại đồng muối Thông Thuận.

Đẩy mạnh quảng bá năng lực hoạt động của Trung tâm với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch về giám sát môi trường và giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện kiểm định phương tiện đo tại các Cửa hàng kinh doanh vàng, cân chợ, bệnh viện và cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Phú Quý.

Tổ chức hướng dẫn thực hành thử nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (cốt liệu và xi măng) cho 34 học viên của Trường đại học Mở TPHCM; tiếp tục hướng dẫn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Văn bản góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của Chi cục: Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Cập nhật các thông tin chi tiết thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3 gửi Sở KH&CN tổng hợp; báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 4/2017.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)