Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018); Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);
Báo cáo Bộ KH&CN tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);

Báo cáo kết quả rà soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2017 (Công văn số 1323/UBND-KGVX ngày 05/4/2018).

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tham mưu báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2018; báo cáo kết quả rà soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.

Thẩm định, cấp 03 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công văn góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Đề án tổng thể triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về Công tác quản lý đo lường, Chi cục đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); trả lời Chi nhánh Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu tại Bình Thuận về việc triển khai bán xăng RON 95-III; đề xuất triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh tra KHCN năm 2018; hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng. Văn bản đề nghị Tổng cục hướng dẫn xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo cho 22 cửa hàng xăng dầu; phối hợp huyện Hàm Tân tổ chức kiểm tra cân ô tô tại cơ sở thu mua cây Tình Vy theo phản ánh của người dân, kết quả cân ô tô đạt yêu cầu đo lường.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2017; kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh trong năm 2017; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017.

Tổ chức triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh năm 2018, theo đó Công ty Điện lực Bình Thuận gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định với số lượng 15% tổng số công tơ điện kiểm định định kỳ năm 2018 (cụ thể là 5.415 chiếc công tơ điện các loại).

Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục đã biên tập và gửi 38 tin hoạt động liên quan lĩnh vực quản lý đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO, gửi 15 tin về sản phẩm, hàng hóa đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm: thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 5/2018, đã biên tập, cập nhật 115 tin, bài về hoạt động quản lý và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý duy trì, vận hành tốt. Phát hành Bản tin TBT số 01/2018 và Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2018.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2018. Qua đó, tiếp nhận 07 đơn đăng ký tham gia.

Hướng dẫn 03 tổ chức, doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL) gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xem xét.

 Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 01 doanh nghiệp của tỉnh (Công ty CP Bến Thành Mũi Né – Muine Bay resort).

Tiếp nhận Bản đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của 03 doanh nghiệp (Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, Công ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận). Qua xem xét cùng các sở ngành có liên quan, cả 03 doanh nghiệp đều đáp ứng điều kiện tham dự theo quy định. Hiện đang hướng dẫn các doanh nghiệp viết báo cáo tham gia.

Lựa chọn, đề xuất 02 doanh nghiệp (Công ty CP May Phan Thiết và Công ty CP May Phú Long) cho SMEDEC 2 để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục đã tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước: tính đến 31/5/2018 đã kiểm tra được 11 đơn vị (Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND xã Tân Thắng, UBND huyện Phú Quý, UBND xã Tam Thanh, UBND xã Ngũ Phụng, Ban Thi đua khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị trấn Võ Xu, UBND xã Mê pu).

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 29 UBND cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam: hiện Chi cục đang hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng. Tính đến nay, đã có 73/127 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện ISO.

Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Lãnh đạo Sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; Phối hợp với đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập Báo cáo đầu tư Dự án, tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở, đạt 37,5% theo kế hoạch (15 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 06 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi, 01 cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện đo là cân ô tô). Lấy 14 mẫu xăng thử nghiệm chất lượng (06 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II và 08 mẫu xăng không chì RON 95-III). Kết quả kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng (02 cơ sở vi phạm về đo lường, 02 cơ sở vi phạm về chất lượng), tổng số tiền xử phạt là 140.000.000 đồng, cụ thể:

- Về đo lường: 01 cơ sở sử dụng 02 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng; 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo xăng dầu có sai số +0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đề nghị ngừng sử dụng và thực hiện khắc phục theo thời gian quy định.

- Về chất lượng: 02 cơ sở buôn bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tổng số tiền xử phạt 120.000.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95-III không đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn toàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 03 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 140.500.000 đồng.

Phối hợp Thanh tra Bộ KHCN và Sở Công thương thanh tra Công ty Điện lực Bình Thuận, Điện lực Phan Thiết và Điện lực Hàm Thuận Bắc, kết quả không vi phạm.

Phối hợp thanh tra Sở KHCN thanh tra 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện cả 02 cơ sở buôn bán xăng (02 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II, 02 mẫu xăng không chì RON 95-III) có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chuyển hồ sơ UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 440.000.000 đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, cụ thể:

- Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo kế hoạch; tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đến UBND cấp xã: đến cuối 2018, có 20 đơn vị hoàn thành việc xây dựng; tổ chức 03 lớp tập huấn, đào tạo hướng dẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho các đơn vị; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Dự án triển khai ISO điện tử phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt và bước đầu triển khai cho một số cơ quan.

- Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất – chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy;

- Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2018, đặc biệt tập trung thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu.

-Triển khai công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì.

-Đánh giá lại và đánh giá mở rộng cơ sở đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường./.

Phạm Cúc
Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)