Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016
1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu.
- Tham mưu Sở KH&CN các văn bản: Văn bản gửi các Sở, ban ngành thông báo về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016; văn bản mời Sở Nội vụ tham gia đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016; Quyết định số 350/QĐ-SKHCN ngày 22/4/2015 về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Công văn báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025; báo cáo kết quả  triển khai công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Góp ý dự thảo Nghị định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường gửi Bộ KHCN;

- Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2016 gửi Ban chỉ đạo 389 của tỉnh.2. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng.

Hướng dẫn 03 cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tham gia đoàn thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm tại 03 cơ sở (Hoàng Ngư, Lộc Anh, Thiên Hồng). Hiện đang chờ kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu để xem xét, cấp Giấy chứng nhận.

Văn bản đề nghị các huyện, thành phố phối hợp triển khai việc quản lý chất lượng đối với thiết bị điện và điện tử theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2012/BKHCN.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

2.2. Công tác quản lý đo lường.

Tham mưu Sở KH&CN ban hành Kế hoạch hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2017.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa trong quý II/2016; cử công chức tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật của các đơn vị điện lực do Sở Công Thương chủ trì.

3. Công tác TBT

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 4/2016, đã biên tập, cập nhật 38 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 260.000 lượt.

Xây dựng Kế hoạch khảo sát hỗ trợ doanh nghiệp về công tác thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2016.

Tổng hợp, đăng tải 10 thông báo TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 3/2016; chọn lọc, dịch 05 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: gạch men, mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Israel, EU. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

4. Công tác thanh, kiểm tra

4.1.Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2016 của Giám đốc Sở KH&CN, trong tháng Chi cục đã kiểm tra tình hình quản lý đo lường, chất lượng tại 09 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 03 cơ sở kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 22/150 cơ sở (đạt 15,0 % kế hoạch). Kết quả:

*Đối với cơ sở sử dụng phương tiện đo và kinh doanh thiết bị điện-điện tử:

- Về đo lường: Phát hiện 01 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng 02 taximet bị mất tem kiểm định (còn chì niêm và giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và đề nghị kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng.

- Về chất lượng: Phát hiện 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử chưa lưu hồ sơ chất lượng theo quy định (các sản phẩm như: máy giặc, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, tủ đá…..). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục trong thời gian quy định.

*Đối với hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ:

- Về đo lường: 02 cơ sở chưa trang bị quả cân và mở sổ theo dõi cân định kỳ; 01 cơ sở trang bị cân chưa đúng quy định và chưa mở sổ theo dõi cân định kỳ.

- Về chất lượng: 02 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ do cơ sở gia công sản xuất.

- Về ghi nhãn hàng hóa: 03 cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp: thiếu tên, địa chỉ đơn vị gia công sản xuất; công bố đơn vị khối lượng chưa phù hợp (không thể hiện đơn vị “gam”).

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định.

4.2. Hoạt động phối hợp thanh tra.

Tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và pháp luật về đo lường của các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chủ trì, đãthanh tra 03 cơ sở, kết quả không có cơ sở vi phạm pháp luật về đo lường.

5. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Hướng dẫn Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn hoàn tất thủ tục đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015.

Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016: Hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung và Công ty TNHH cao su Bình Thuận viết hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2016: Sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo kiểm tra của UBND tỉnh, đã tham mưu Sở phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chi tiết, ban hành Quyết định kiểm tra và thông báo nội dung kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra. Việc kiểm tra sẽ bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 5/2016.

Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp dụng  HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: Hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Xây dựng phương án chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo công văn số 911/SNV-CCVC của Sở Nội vụ; thực hiện các thủ tục về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016.

Hoàn thành hồ sơ phê duyệt và SOP về phân tích chỉ tiêu K2O tổng số trong mẫu phân bón theo tiêu chuẩn TCVN 8560:2010.

Hoàn thành hồ sơ phê duyệt và SOP về xác định hàm lượng Hg trong thuỷ sản theo tiêu chuẩn AOAC 974.14.

Chuẩn bị hồ sơ để phục vụ đánh giá chứng nhận Vilas trong tháng 5/2016.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Xây dựng lịch công tác tháng 5/2016; đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức gửi Sở Nội vụ.

Rà soát, ban hành các quy chế hoạt động của đơn vị: Quy chế thực hiện dân chủ, quy chế làm việc; tổ chức Hội thi kiến thức về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2016.

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN giai đoạn 2015- 2016, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 (phục vụ buổi làm việc với Bộ KH&CN).

8.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:

Chi cục đã cử 03 lượt cán bộ tham gia lớp đào tạo kiểm định phương tiện đo tại TP.HCM.

8.3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc của các phòng được lãnh đạo phân công đều có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời có báo cáo chi tiết qua các cuộc họp giao ban Chi cục.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực.


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)