Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH NĂM 2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành:

Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017; Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 46 người, trong đó:

+ Chi cục 15 người, gồm 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC 31 người, gồm 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 14 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 02 thạc sĩ, 31 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Đã triển khai mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, gồm: 02 máy tính xách tay, 01 máy chiếu và 01 máy ảnh.

Cử 08 CCVC tham gia đào tạo thanh tra viên, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, học tập kinh nghiệm về công tác dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu, đào tạo hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2, M1, đào tạo về phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong mẫu nước uống và nước thải; 39 công chức, viên chức tham gia lớp huấn luyện dân quân tự vệ và nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, tập huấn về quản lý an toàn bức xạ, cập nhật điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chế độ quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp, mua sắm hàng hóa dịch vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên và điểm mới của pháp luật về đấu thầu, công tác tài chính trong lĩnh vực KHCN; tập huấn về TBT.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Rà soát, trang bị mới 56 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), nâng tổng số TCVN trang bị đạt 1.848 tiêu chuẩn; tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm, gạch bê tông tự chèn; thẩm định, cấp 03 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Văn bản đề nghị của Sở Tư pháp bãi bỏ Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 bãi bỏ văn bản trên); báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.

Phổ biến, thông báo nội dung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư 02/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đến các Sở, ngành, địa phương.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Tổ chức lớp tập huấn về đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn cho 43 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2017; phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức tập huấn các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các doanh nghiệp tại địa bàn các huyện.

Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì. Kết quả đã thực hiện dán tem tại 257 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

3.3. Hoạt động TBT

Ban hành kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2017; biên tập và gửi 102 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm 80 tin về sản phẩm, hàng hóa thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...

Xây dựng bản tin TBT số 1,2,3/2017; Cẩm nang điện tử về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công tác quản lý website Chi cục được duy trì thường xuyên, đã   biên tập, cập nhật 303 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý và vận hành tốt.

4. Công tác kiểm tra

          4.1.Hoạt động kiểm tra:

          Chi cục đã tổ chức kiểm tra 110/135 cơ sở (đạt 81,5% kế hoạch), qua kiểm tra phát hiện 08 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 187.743.600 đồng, trong đó:  01 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng 11 taximet không phù hợp theo quy định, lập biên bản nhắc nhở và đề nghị kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng; 07 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 187.743.600 đồng, buộc tái chế, thực hiện biện pháp khắc phục 21.425 lít xăng các loại (xăng RON 95-II, RON 92-II, E5 RON 92-II). Đến nay các cơ sở vi phạm đã chấp hành đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

          Ước đến hết ngày 15/12/2017, tổ chức hoàn thành công tác kiểm tra 135/135 cơ sở (đạt 100% kế hoạch).

          4.2. Hoạt động phối hợp thanh kiểm tra.

          Phối hợp với Sở Công Thương, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra tại 25 cơ sở (03 cơ sở phân phối điện, buôn bán, bán lẻ điện; 13 cơ sở kinh doanh xăng dầu;  09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm), kết quả: phát hiện 01 cơ sở vi phạm về ATVSTP do nhân viên chưa khám sức khỏe định kỳ; 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu (kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, không ghi tên thương nhân đầu mối cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, không lập hóa đơn bán hàng theo quy định) bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 80.000.000 đồng và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu 02 tháng.

          Phối hợp Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử), kết quả không vi phạm. 

          5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức 01 hội nghị tổng kết Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 và phê duyệt Chương trình triển khai cho giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp tổ chức đào tạo hướng dẫn áp dụng phương pháp 5S, hệ thống quản lý tinh gọn – LEAN cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dệt may, thủy sản với hơn 200 lượt người tham dự.

Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng của 06 tổ chức, doanh nghiệp. Qua thẩm định, xét chọn, đã trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 04 tổ chức, doanh nghiệp với số tiền 128.000.000 đồng (gồm: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung).

Hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017. Sau khi xem xét, đánh giá điều kiện và hồ sơ tham gia, đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né).

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2017-2020; 03 lớp tập huấn hướng dẫn các đơn vị hành chính xây dựng, duy trì, cải tiến và áp dụng về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 cho hơn 340 lượt cán bộ/91 đơn vị tham dự.

Tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017: đã hoàn thành kiểm tra tại 26 đơn vị theo hình thức kiểm tra tại chỗ. Hiện đang thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của 40 đơn vị còn lại.

Tham mưu UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo tỉnh vào danh sách các đơn vị triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 từ năm 2018.

Triển khai hướng dẫn cho 25 đơn vị mới xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001. Đến nay, 19 đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai một số nội dung để xây dựng HTQLCL, còn 06 đơn vị chưa xây dựng kế hoạch triển khai gồm: UBND phường Mũi Né, UBND phường Phú Thủy, UBND phường Đức Long, UBND xã Tiến Thành, UBND phường Tân An, UBND xã Tân Hải.

Triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020: Dự kiến trong quý IV/2017 sẽ thực hiện các hoạt động khảo sát và lập dự án đầu tư.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Trình Sở KH&CN đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm theo quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; xác định giá trị tài sản của Trung tâm trình UBND tỉnh quyết định giao vốn doanh nghiệp (Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 23/8/2017).

Hoàn thành việc xác định giá trị tài sản của Trung tâm trình UBND tỉnh quyết định giao vốn doanh nghiệp và UBND tỉnh đã có Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 về việc Giao tài sản nhà nước cho Trung tâm KT TCĐLCL theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Tổ chức đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng năng lực cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và được Bộ TN&MT duy trì chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường. Tổ chức đánh giá giám sát Phòng thử nghiệm ngành NN&PTNT của Cục quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NN&PTNT. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn đối với lĩnh vực Lò nung, bình chuẩn kim loại (500L) và quả cân chuẩn M1 (đến 20kg); Sở Y tế tỉnh Bình Thuận công bố Trung tâm kỹ thuật TĐC đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động. Được Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (VILAS 266) thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

 Tổ chức 8 lớp tập huấn, đào tạo về thử nghiệm cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức tập huấn về áp dụng Mã số mã vạch trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả cho hơn 50 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham dự.

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 3.750 mẫu/24.184 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 26.116 lượt phương tiện đo; thu sự nghiệp đạt 4335.000.000 đồng.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát bổ sung quy hoạch năm 2017 theo hướng dẫn số 16/HD-SKHCN ngày 01/5/2016 của Sở KHCN tại Chi cục và đơn vị trực thuộc.

 Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các kế hoạch, quy chế năm 2017: Kế hoạch CCHC, kế hoạch đào tạo, kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế tiếp công dân, Quy tắc ứng xử của công chức, Chuẩn mực đạo đức của công chức Chi cục, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy định tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Chi cục.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính. Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Triển khai Chương trình năng suất chất lượng: Hỗ trợ 15 lượt tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức các lớp đào tạo về năng suất chất lượng, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất – chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

2. Triển khai hoạt động ISO hành chính công: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: dự kiến kiểm tra 80 đơn vị; toàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 26 đơn vị theo Kế hoạch của UBND tỉnh (gồm 24 UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh); triển khai ứng dụng ISO điện tử thí điểm tại 05 đơn vị.

3. Hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018 được phê duyệt. Phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật; giải quyết kịp thời 100% các khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

4. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và và tổ chức xây dựng, hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ).

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo quy định của Hiệp định TBT.

6. Duy trì chỉ định các phòng thử nghiệm chuyên ngành: phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng thử nghiệm đủ điều kiện cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, phòng thử nghiệm đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động; duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; Thu sự nghiệp Khoa học và công nghệ đạt và vượt kế hoạch được giao./.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)