Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016
1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu.
Tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa gửi Bộ KH&CN; Văn bản gửi các sở, ngành liên quan mời tham gia Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016;

Công văn đề nghị báo cáo tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh.2. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng.

Hướng dẫn 04 cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng (công bố tiêu chuẩn cơ sở) cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thẩm định và tham mưu Sở KH&CN cấp 01 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công ty CP cấp thoát nước Bình Thuận.

Phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã La Gi tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm cho hơn 30 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

2.2. Công tác quản lý đo lường.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2016; văn bản cử công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường tại TP.Hồ Chí Minh.

3. Công tác TBT

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 5/2016, đã biên tập, cập nhật 31 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 190.000 lượt.

 Dự thảo kế hoạch triển khai ISO điện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông góp ý; biên tập bản tin TBT điện tử số 2/2016, dự kiến phát hành cuối tháng 6/2016.

Tổng hợp, đăng tải 12 thông báo TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 5/2016; chọn lọc, dịch 07 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Mỹ, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

4. Công tác thanh, kiểm tra

4.1. Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2016 của Giám đốc Sở KH&CN, trong tháng Chi cục đã kiểm tra tình hình quản lý đo lường, chất lượng tại 22 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 09 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 01 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm; 09 cơ sở kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 44/150 cơ sở (đạt 29% kế hoạch). Kết quả:

* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi: Phát hiện 01 đơn vị sử dụng 09 taximet không đạt yêu cầu về đo lường theo ĐLVN 01:2014 – Taximet – Quy trình kiểm định, có sai số thời gian chờ vượt quá giới hạn sai số cho phép (±0,2%). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị tạm ngừng sử dụng và yêu cầu kiểm định lại.

* Đối với cơ sở kinh doanh thiết bị điện-điện tử, mũ bảo hiểm: Phát hiện 07 cơ sở chưa lưu hồ sơ chất lượng theo quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục trong thời gian quy định. Đến nay 01 cơ sở đã thực hiện khắc phục và có báo cáo theo quy định. Đồng thời, đoàn kiểm tra lấy 03 mẫu, gồm: 01 mẫu nồi cơm điện, 01 mẫu bàn ủi điện, 01 mẫu lò nướng đối lưu để thử nghiệm chất lượng.

* Đối với hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ:

- Về đo lường: 07/09 cơ sở trang bị cân, quả cân chưa phù hợp quy định;

- Về chất lượng: 02/09 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ do cơ sở gia công sản xuất.

- Về ghi nhãn hàng hóa: 02/09 cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp: thiếu tên, địa chỉ đơn vị gia công sản xuất; công bố đơn vị khối lượng chưa phù hợp (không thể hiện đơn vị “gam”).

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định.

4.2. Hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra.

Tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu do Chi cục Quản lý Thị trường chủ trì, đãkiểm tra 02 cơ sở, kết quả không có cơ sở vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Tham gia Đoàn kiểm tra nhà nước về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gồm đá xây dựng và cát xây dựng năm 2016 do Sở Xây dựng chủ trì.

Kết quả: Kiểm tra 07 cơ sở, trong đó, 04 cơ sở chưa xuất trình hồ sơ chất lượng, giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy đối với hàng hóa đang sản xuất, lưu thông. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu cơ sở khắc phục theo đúng quy định, báo cáo kết quả khắc phục về Đoàn kiểm tra để theo dõi, quản lý.

5. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh lấy ý kiến HĐND tỉnh về việc ban hành và thực hiện các định mức chi đặc thù thuộc Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020.

Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016: hướng dẫn 02 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham dự; tham mưu thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2016: Tính đến ngày 10/6, đã kiểm tra tại 06 đơn vị (gồm: Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm; Chi cục Thủy sản; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản).

Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp dụng  HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: UBND xã Hồng Thái đã tiến hành công bố phù hợp HTQLCL, đến nay đã có 11/20 UBND cấp xã hoàn thành công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Triển khai các thủ tục thanh lý tài sản tại Trung tâm.

Thực hiện đánh giá lại và mở rộng Vilas 2016 trong lĩnh vực Thử nghiệm hóa sinh và đánh giá hệ thống ISO 17025:2005 trong lĩnh vực Kiểm định hiệu chuẩn.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Triển khai công tác bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng thuộc Chi cục và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện các báo cáo: Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo sơ kết công tác đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN giai đoạn 2011-2015 và năm 2016, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016; kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ Sở KH&CN giao trong trong 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2016.

8.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:

Chi cục đã cử 03 lượt cán bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Gia Lai; 04 lượt cán bộ tham dự Hội thảo giới thiệu về phương pháp đánh giá, tính toán các chỉ tiêu năng suất, đo lường năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) tại tỉnh Long An.

8.3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc của các phòng được lãnh đạo phân công đều có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời có báo cáo chi tiết qua các cuộc họp giao ban Chi cục.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)