Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2016 gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng.

Triển khai kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14/10 năm 2016 với chủ đề Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin: treo băng rôn, đưa tin; tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện tổ chức hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Hướng dẫn 01 doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm  đồ gỗ (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận).
Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết trung năm 2016 gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết và Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa về thiết bị điện điện tử, vật liệu xây dựng, phân bón – thuốc bảo vệ thực vật cho hơn 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

2.2. Công tác quản lý đo lường

Hướng dẫn một số quy định cụ thể về đo lường trong kinh doanh xăng dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện; đề nghị các đơn vị sản xuất, phân phối cột đo xăng dầu cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân được ủy quyền sửa chữa cột đo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo trong thương mại bán lẻ; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra và phối hợp thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong 5 năm (2011-2015); tình hình và kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trong năm 2016.

Tổ chức họp bàn về các giải pháp quản lý đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian đến; rà soát, đôn đốc nhắc nhở Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tánh Linh, Tuy Phong, Hàm Tân, Đức Linh tiếp tục triển khai nội dung công việc phối hợp trong tháng theo Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiểu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2016.

3. Công tác TBT

Công tác quản lý website Chi cục: Đã biên tập, cập nhật 30 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 110.000 lượt; tổng hợp chọn lọc, dịch 08 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, v.v... của các thị trường: Brazil, Nhật, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Biên tập Bản tin TBT số 3/2016; tổ chức tập huấn TBT năm 2016 cho 30 lượt người là đại diện các sở ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Văn bản xin ý kiến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc triển khai thống nhất ISO điện tử trên toàn quốc.

Hướng dẫn quy trình sử dụng QLVBĐH và chữ ký số trong mối quan hệ công tác giữa Chi cục và các cơ quan liên quan.

4. Công tác thanh, kiểm tra

4.1. Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2016, trong tháng đã kiểm tra 16 cơ sở (07 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, 09 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm), nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 102/150 cơ sở (đạt 68,0 % kế hoạch). Kết quả: Phát hiện 02 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em và 02 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm chưa lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục trong thời gian quy định. Đoàn kiểm tra lấy 01 mẫu mũ bảo hiểm (nhãn hiệu VIA) để thử nghiệm chất lượng, hiện chưa có kết quả.

4.2. Hoạt động phối hợp thanh tra:

Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh năm 2016 do Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì đã kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 01 cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Kết quả: Không có cơ sở vi phạm về đo lường; lấy 02 mẫu xăng RON 95 thử nghiệm chất lượng, phát hiện 01 mẫu xăng RON 95 có kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng.

5. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016.

Qua đó, đã giới thiệu, phổ biến Chương trình trên website Chi cục. Đồng thời, tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình và Quy định định mức hỗ trợ của Chương trình để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Triển khai hoạt động GTCLQG năm 2016: Tiến hành đánh giá tại doanh nghiệp, họp Hội đồng sơ tuyển GTCLQG thống nhất cho điểm và hoàn tất hồ sơ gửi đến Hội đồng quốc gia, đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2016 cho 02 doanh nghiệp.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tiếp tục triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2016:

Kiểm tra qua hình thức trực tiếp tại trụ sở đơn vị: Trong tháng đã kiểm tra thêm 01 đơn vị (UBND huyện Bắc Bình). Tổng cộng đến nay đã hoàn thành việc kiểm tra tại 27/27 đơn vị theo kế hoạch.

Kiểm tra qua hình thức báo cáo, hồ sơ: Đã gửi văn bản yêu cầu kiểm tra đến 40 đơn vị, hiện đang tiếp nhận và xem xét báo cáo, hồ sơ của các đơn vị.

Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn về hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang áp dụng HTQLCL: tổ chức 02 lớp vào ngày 03-04/11/2016.

Phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tổ chức tập huấn phổ biến việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các công chức của đơn vị.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Tiếp tục xây dựng lại bảng giá dịch vụ của đơn vị theo yêu cầu của Sở Tài chính; văn bản gửi Tổng cục thuế đề nghị xem xét lại mức thuế xuất giá trị gia tăng của Trung tâm; nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng dàn kiểm định đồng hồ nước mới.

Tham gia chương trình so sánh liên phòng tại viện đo lường; tổ chức lớp đào đạo về thử nghiệm vi sinh cho 2 học viên của Công ty TNHH Hải Thuận.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Văn bản thông báo đến các sở, ngành trong tỉnh về việc Chi cục thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử.

Báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016; báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III gửi Tổng cục; báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ gửi Sở Nội vụ.

8.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:

Cử 02 lượt cán bộ tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn tại TP.Hồ Chí Minh.

8.3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc của các phòng được lãnh đạo phân công đều có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời có báo cáo chi tiết qua các cuộc họp giao ban Chi cục.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)