Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018

Trong tháng 8/2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 1).
Trình và được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 1) (Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 07/8/2018).

Trình UBND tỉnh về việc xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018). Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8/2018.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục đã rà soát, trang bị mới 31 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) thuộc các lĩnh vực thiết bị điện, đồ trang sức, dầu mỏ, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nước mắm, hệ thống quản lý; nâng tổng số TCVN được trang bị đạt 1.879 tiêu chuẩn.

Tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 01 cơ sở (Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân thực phẩm Đông Nam – Xí nghiệp nước mắm Nam Việt).

Phổ biến, thông báo cho các doanh nghiệp đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức theo Công văn số 501/TCCL-NV ngày 16/7/2018.

Về Công tác quản lý đo lường, Chi cục đã hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện quản lý đo lường theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; đề nghị Tổng cục hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu; đề nghị đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 thực hiện công tác quản lý về đo lường.

Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2018 trên địa bàn tỉnh; gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục TCĐLCL cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục có văn bản thông báo (lần 2) đến các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhu cầu hỗ trợ từ Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

Tổ chức họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng được tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2018 của 04 tổ chức, doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận) với tổng số kinh phí hỗ trợ là 135.000.000 đồng.

Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018: Hoàn thành việc đánh giá trên hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2018 của Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn. Dự kiến tiến hành đánh giá tại chỗ và họp Hội đồng sơ tuyển chấm điểm, thống nhất đề xuất trao tặng GTCLQG vào ngày 15-16/8/201.

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục đã triển khai Dự án ISO điện tử: sau thời gian nghiên cứu lập, xem xét, đánh giá tính hiệu quả, khả thi đối với Dự án ISO điện tử, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN Tờ trình số 752/TTr-SKHCN ngày 24/7/2018 báo cáo UBND tỉnh đề xuất tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020. Qua đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018 chấp thuận đề xuất trên.

Tổ chức lớp tập huấn phổ biến về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 46 Sở, ngành với hơn 300 lượt cán bộ, công chức tham dự, nhằm chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL sang TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung xây dựng mô hình khung HTQLCL theo yêu cầu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn bản số 808/SKHCN-CCTĐC ngày 10/8/2018).

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 15 cơ sở (06 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sức- mỹ nghệ). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 61/80 cơ sở (đạt 76,3 % kế hoạch), kết quả không có cơ sở vi phạm.

Bên cạnh đó, Chi cục đã cử công chức phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận (PC 46) thực hiện kiểm tra tại 01 cửa hàng xăng dầu, lấy 01 mẫu xăng RON 95-III để thử nghiệm chất lượng. Kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, đang trong giai đoạn xử lý.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 8/2018, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức đánh giá tại chỗ, họp Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 và hoàn thiện hồ sơ tham gia GTQLCL năm 2018 của doanh nghiệp gửi Hội đồng quốc gia; tổ chức các lớp đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

- Triển khai kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại các UBND cấp xã năm 2018; tổ chức 01 lớp tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo chương trình, kế hoạch được duyệt trong năm 2018. Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì; Tham gia thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu do Sở KH&CN chủ trì.

  - Hoàn thành hồ sơ đăng ký bổ sung Đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; xây dựng hồ sơ và rà soát các điều kiện đăng ký đánh giá mở rộng cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Xây dựng Bản tin TBT số 3; cập nhật phần mềm quản lý công chức Chi cục.

- Tiếp tục khảo sát thực tế và hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các UBND xã, phường, thị trấn.

Lê XinCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)