Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018

Trong năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018);

Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);
Báo cáo Bộ KH&CN tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 29/3/2018); Báo cáo kết quả rà soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2017 (Công văn số 1323/UBND-KGVX ngày 05/4/2018);

Kế hoạch Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018);

Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp năm (Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 07/8/2018).

Trình UBND tỉnh về việc xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018).

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục rà soát, trang bị mới 31 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) thuộc các lĩnh vực thiết bị điện, đồ trang sức, dầu mỏ, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nước mắm, hệ thống quản lý; nâng tổng số TCVN được trang bị đạt 1.879 tiêu chuẩn.

Thẩm định, cấp 06 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; báo cáo tình hình đề xuất Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh trong năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2018 với chủ đề Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý tiêu chuẩn – chất lượng: Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 78/2018/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Triển khai lập Kế hoạch khảo sát chất lượng hàng hóa trong năm 2019; tổ chức khảo sát chuyên đề chất lượng đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường tỉnh trong dịp Tết Trung thu năm 2018.

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); văn bản đề nghị Tổng cục hướng dẫn xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo cho 99 cửa hàng xăng dầu.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2017; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017; tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu.

Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện quản lý đo lường theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; đề nghị Tổng cục hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu, hướng dẫn công tác quản lý về đo lường đối với cột đo điện tử dùng bơm nhiên liệu nhớt; đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường; phối hợp quản lý phương tiện đo tiêu cự mắt kính.

Tổ chức triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh năm 2018, theo đó Công ty Điện lực Bình Thuận gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định với số lượng 15% tổng số công tơ điện kiểm định định kỳ năm 2018 (cụ thể là 5.415 chiếc công tơ điện các loại). Đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2018; gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục TCĐLCL cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

Thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, với 129 mẫu xăng, dầu các loại, kết quả không có dấu hiệu thấp về đo lường, chất lượng; khảo sát tình hình hoạt động 06 trạm cân đối chứng tại 06 chợ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, kết quả đều đang hoạt động và còn hiệu lực kiểm định.

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã biên tập và gửi 110 tin hoạt động liên quan lĩnh vực quản lý đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO, gửi 35 tin về sản phẩm, hàng hóa đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm: thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...

Chi cục đã biên tập, cập nhật 360 tin, bài về hoạt động quản lý và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý duy trì, vận hành tốt. Phát hành 04 Bản tin TBT đăng tải trên website Chi cục và Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2018.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2018. Qua đó, đã hỗ trợ 15 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể:

- Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho 06 tổ chức, doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ là 179,7 triệu đồng.

- Hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hiện nâng cao năng suất, chất lượng cho 06 tổ chức, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ hướng dẫn 03 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Qua xem xét, đánh giá hồ sơ tham dự, đã đề xuất Hội đồng quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) xét tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2018 cho 01 doanh nghiệp.

Ngoài ra, đã đề xuất UBND tỉnh khen tặng 01 doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né) vì có thành tích Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017; lựa chọn, đề xuất 02 doanh nghiệp cho Trung tâm SMEDEC 2 – Tổng cục TCĐLCL để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục đã tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước đạt 100% Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018 của UBND tỉnh, trong đó: kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị là 20 đơn vị, kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo là 71 đơn vị.

Triển khai mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:

- Hoàn thành việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại 11 UBND phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý (số còn lại trong 24 UBND cấp xã triển khai xây dựng trong giai đoạn 2017-2018).

- Hướng dẫn việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo cho 29 UBND cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam (theo danh sách được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018).

Tính đến nay, đã có 73/127 UBND cấp xã (đạt 57,5% số xã) trên địa bàn tỉnh đang thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; phối hợp với đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập Báo cáo đầu tư Dự án; tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế triển khai, Chi cục tham mưu Sở KH&CN báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018.

Triển khai việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 về Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; tổ chức 03 lớp tập huấn giới thiệu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 80/80 cơ sở, đạt 100% theo kế hoạch (21 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 18 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 08 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 06 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi, 02 cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện đo là cân ô tô, 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sức-mỹ nghệ). Lấy 19 mẫu xăng, dầu thử nghiệm chất lượng (10 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II, 08 mẫu xăng không chì RON 95-III và 01 mẫu dầu DO 0,05S). Kết quả kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm (02 cơ sở vi phạm về đo lường, 02 cơ sở vi phạm về chất lượng), tổng số tiền xử phạt là 140.000.000 đồng, cụ thể:

- Về đo lường: 01 cơ sở sử dụng 02 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng; 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo xăng dầu có sai số +0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đề nghị ngừng sử dụng và thực hiện khắc phục theo thời gian quy định.

- Về chất lượng: 02 cơ sở buôn bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 120.000.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95-III không đạt chất lượng.

- Về ghi nhãn hàng hóa: Không vi phạm

Công tác  thanh tra chuyên ngành, Chi cục thực hiện thanh tra 05/05 cơ sở, đạt 100% theo kế hoạch (02 sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 03 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng công tơ điện), kết quả các cơ sở không vi phạm.

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thanh, kiểm tra tại 61 cơ sở, phát hiện 07 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 620.500.000 đồng, cụ thể:

- Đoàn kiểm tra do BCĐ 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 03 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 140.500.000 đồng.

- Đoàn Thanh tra Bộ KHCN, Đoàn thanh tra Sở Công thương thanh tra 03 đơn vị điện lực, kết quả không vi phạm.

- Đoàn thanh tra Sở KHCN thanh tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện cả 02 cơ sở buôn bán xăng chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chuyển hồ sơ UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 440.000.000 đồng; thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2018 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu tại 44 cơ sở, kết quả phát hiện 01 cơ sở vi phạm với hành vi không thực hiện kiểm định cột đo xăng dầu đã sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng, xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng.

- Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra tại 01 cửa hàng xăng dầu, kết quả phát hiện xăng có kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30.000.000 đồng.

- Đoàn kiểm tra Chi cục Quản lý Thị trường kiểm tra tại 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và Đoàn Thanh tra Sở Công Thượng thực hiện thanh tra 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả các cơ sở không vi phạm.     

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, cụ thể:

- Hướng dẫn, đôn đốc 29 UBND xã, thị trấn thuộc các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam xây dựng hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Hướng dẫn 22 đơn vị hành chính hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Hướng dẫn, hỗ trợ cho 15 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 được phê duyệt; giải quyết kịp thời 100% các khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện 04 số Bản tin TBT điện tử đăng tải trên website Chi cục; xây dựng 01 Cẩm nang điện tử./.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)