Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017

Trong năm 2017, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành các Quy định: Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017; Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020. Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục đã triển khai kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14/10 năm 2017 với chủ đề Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn: treo băng rôn, đưa tin; tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Rà soát, trang bị mới 56 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), nâng tổng số TCVN trang bị đạt 1.848 tiêu chuẩn; tiếp nhận và xem xét giải quyết 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm, gạch bê tông tự chèn; thẩm định, cấp 04 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công ty CP cấp thoát nước Bình Thuận; tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 05 cơ sở (Hộ kinh doanh Quang Long, cơ sở Thuận Hưng, Công ty TNHH Vũ Võ, Công ty cổ phần nước mắm Việt Nam và công ty TNHH TM SX nước mắm Kim Ngư).

Về công tác quản lý đo lường, đã tổ chức lớp tập huấn về đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn cho 43 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong, Đức Linh, thị xã La Gi tổ chức 05 lớp tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh với 289 lượt người tham dự.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2017; phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức tập huấn các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các doanh nghiệp tại địa bàn các huyện.

Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì. Kết quả đã thực hiện dán tem tại 257 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Về hoạt động TBT, Chi cục đã ban hành kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2017; biên tập và gửi 152 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm 81 tin về sản phẩm, hàng hóa thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...

Xây dựng bản tin TBT số 1,2,3/2017; Cẩm nang điện tử về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công tác quản lý website Chi cục được duy trì thường xuyên, đã   biên tập, cập nhật 351 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý và vận hành tốt.

          Về công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục đã tổ chức 01 hội nghị tổng kết Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 và phê duyệt Chương trình triển khai cho giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ 16 tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình với 18 nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia cho 04 tổ chức, doanh nghiệp với số tiền 128.000.000 đồng (gồm: Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung).

Hỗ trợ đào tạo kiến thức và kỹ năng thực hiện nâng cao năng suất chất lượng (5S, LEAN, ISO 9001:2015) cho 11 tổ chức, doanh nghiệp.

Hỗ trợ, hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017. Sau khi xem xét, đánh giá điều kiện và hồ sơ tham gia, đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né).

Về chương trình ISO hành chính công, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2017-2020; 04 lớp tập huấn hướng dẫn các đơn vị hành chính xây dựng, duy trì, cải tiến và áp dụng về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 cho hơn 530 lượt cán bộ/91 đơn vị tham dự.

Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017, trong đó: kiểm tra 26 cơ quan theo hình thức kiểm tra tại chỗ, kiểm tra 40 cơ quan theo hình thức kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.

Đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 24 UBND cấp xã mới (Phan Thiết: 16 đơn vị, La Gi: 07 đơn vị, Phú Quý: 01 đơn vị). Đến nay, có 13/24 UBND cấp xã thực hiện công bố, áp dụng phù hợp HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008.

Về công tác kiểm tra, Chi cục tổ chức kiểm tra 128/135 cơ sở (đạt 95 % kế hoạch), qua kiểm tra phát hiện 10 cơ sở vi phạm, trong đó: Xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với tổng số tiền 187.743.600 đồng, buộc tái chế, thực hiện biện pháp khắc phục 21.425 lít xăng (6.396 lít xăng RON 95-II, 10.791 lít xăng RON 92-II, 4.238 lít xăng  E5 RON 92-II) và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẽ xăng dầu 01 tháng đối với mỗi trường hợp vi phạm; 03 cơ sở nhắc nhở, đề nghị thực hiện biện pháp khắc phục, không xử phạt hành chính (01 đơn vị sử dụng 11 taximet không phù hợp theo quy định đo lường; 02 đơn vị kinh doanh xăng không đạt chất lượng nhưng chưa tiêu thụ); 02 cơ sở vi phạm chất lượng xăng đang xử lý. Ước đến ngày 15/12/2017, hoàn thành công tác kiểm tra 135/135 cơ sở (đạt 100% kế hoạch).

Bên cạnh đó, Chi cục đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam, Sở Công Thương, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm và Sở Xây dựng, kiểm tra tại 34 cơ sở (04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện-điện tử; 16 cơ sở kinh doanh xăng dầu;  09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm), kết quả: phát hiện 01 cơ sở vi phạm về ATVSTP do nhân viên chưa khám sức khỏe định kỳ; 03 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng chưa xuất trình hồ sơ chất lượng, giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy; 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, không ghi tên thương nhân đầu mối cung cấp xăng dầu và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 80.000.000 đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu 02 tháng.


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)