Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN văn bản: Đề xuất và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2016 (Quyết định số 1338/TĐC-TCCL ngày 27/6/2016). Báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016; tình hình thực hiện hoạt động hỗ trợ DNNVV 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo BCĐ 389 tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 07/2016.2. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng.

Hướng dẫn 06 cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ; phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn – chất lượng sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm cho 30 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn;kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn quản lý chất lượng thép và thiết bị làm mát.

2.2. Công tác quản lý đo lường

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm hàng hóa đợt 2 năm 2016; hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung quy định tạiThông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Hướng dẩu tổ chức kinh doanh dịch vụ taxi thực hiện quy định quản lý đo lường đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi; báo cáo Tổng cục TCĐLCL về kết quả hoạt động quản lý đo lường trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.

3. Công tác TBT

Công tác quản lý website Chi cục: Đã biên tập, cập nhật 33 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 180.000 lượt; tổng hợp chọn lọc, dịch 08 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Brazil, Chile. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Phát hành bản tin TBT điện tử số 2; ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

4. Công tác thanh, kiểm tra

*Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2016 của Giám đốc Sở KH&CN, trong tháng Chi cục đã kiểm tra tình hình quản lý đo lường, chất lượng tại 10 cơ sở (04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 06 cơ sở kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 54/150 cơ sở (đạt 36,0 % kế hoạch). Kết quả:

* Đối với cơ sở kinh doanh thiết bị điện-điện tử: Phát hiện 04/04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử chưa lưu hồ sơ chất lượng theo quy định (các sản phẩm như: máy giặc, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, tủ đá ...). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục trong thời gian quy định.

* Đối với hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ:

- Về đo lường: 02/06 cơ sở trang bị cân, quả cân chưa phù hợp quy định; 02/06 cơ sở chưa trang bị quả cân; 05/06 cơ sở chưa mở sổ theo dõi cân định kỳ.

- Về chất lượng: 05/06 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ do cơ sở gia công sản xuất.

- Về ghi nhãn hàng hóa: 02/06 cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp: thiếu tên, địa chỉ đơn vị gia công sản xuất; công bố đơn vị khối lượng chưa phù hợp (không thể hiện đơn vị “gam”).

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định.

5. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016: tiếp tục hướng dẫn 02 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham dự; đề xuất và được UBND tỉnh khen thưởng cho Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn có thành tích đạt Giải Bạc GTCLQG năm 2015 (Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 05/7/2016).

6. Chương trình ISO hành chính công.

Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đến ngày 10/7/2016 đã kiểm tra 12/27 đơn vị gồm:Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm; Chi cục Thủy sản; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản; Chi cục Bảo vệ thực vật; Sở Công Thương; UBND Thị xã Lagi; UBND huyện Hàm Thuận Bắc; UBND huyện Tánh Linh; UBND huyện Phú Quý).

Phối hợp với UBND các huyện, thị: Hàm Tân, Phan Thiết, Tánh Linh, Phú Quý tổ chức tập huấn phổ biến việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính.

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Phước Hội và UBND xã Tân Tiến thuộc thị xã La Gi. Đến nay, đã có 15/20 đơn vị đã hoàn thành triển khai, trong đó 13/20 đơn vị đã công bố phù hợp.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Đề nghị và được UBND tỉnh cho tạm dừng không thực hiện chỉ tiêu chỉ định PTN của Bộ Công thương(UBND tỉnh có văn bản 2385/UBND-VXDL ngày 07/7/2016).

Khắc phục đánh giá Vilas 2016 trong lĩnh vực Thử nghiệm hóa sinh; tổ chức thực hiện so sánh liên phòng mẫu nước và  phân bón; rà soát, hoàn thiện hồ sơ định trị phương pháp thử nghiệm dư lượng thuốc BVTV để chuẩn bị đánh giá giám sát mở rộng lĩnh vực Quan trắc Môi trường.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Triển khai bổ nhiệm 01 trưởng phòng và 04 phó trưởng các phòng thuộc Chi cục; bổ nhiệm 02 trưởng phòng và 05 phó trưởng các phòng thuộc Trung tâm KT TĐC.

Báo cáo Tổng cục TC-ĐL-CL kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; tình hình thực hiện biên chế năm 2016 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017; tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU; kết quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

8.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:

Chi cục đã cử 04 lượt cán bộ tham gia đào tạo vận hành thiết bị bức xạ, ứng phó sự cố an toàn bức xạ, đào tạo về định trị phương pháp phân tích vi sinh tại TP.HCM; 01 cán bộ tham dự lớp tập huấn phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí do Sở Công Thương tổ chức.

8.3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc của các phòng được lãnh đạo phân công đều có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời có báo cáo chi tiết qua các cuộc họp giao ban Chi cục.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực.

9. Kiến nghị:

Về Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020: vừa qua, sau khi hoàn thiện dự thảo Chương trình, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính phối hợp trình UBND tỉnh lấy ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về các mức chi thuộc Chương trình (Công văn số 433/SKHCN-CCTĐC ngày 16/5/2016), trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ phê duyệt Chương trình. Tuy nhiên, đến nay (12/7/2016), Sở Tài chính vẫn chưa có ý kiến. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt Chương trình, kiến nghị Lãnh đạo Sở KH&CNquan tâm, trao đổi với Lãnh đạo Sở Tài chính để sớm xem xét ban hành./.


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)