Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (Chi cục) đã tham mưu Sở Khoa học & Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018 và trong quý I năm 2018, Chi cục đã triển khai, đạt được một số kết quả nổi bật:
Chi cục đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018).

Báo cáo kết quả triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2018; báo cáo tình hình công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Văn bản góp ý báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Đề án tổng thể triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc gửi UBND tỉnh.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Chi cục thực hiện báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2018.

Công văn góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Đề án tổng thể triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham gia các Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Về công tác quản lý đo lường

Đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); trả lời Chi nhánh Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu tại Bình Thuận về việc triển khai bán xăng RON 95-III; đề xuất triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh tra KHCN năm 2018; hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2017; kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh trong năm 2017; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; báo cáo tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017.

Tổ chức triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh năm 2018, theo đó Công ty Điện lực Bình Thuận gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định với số lượng 15% tổng số công tơ điện kiểm định định kỳ năm 2018 (cụ thể là 5.415 chiếc công tơ điện các loại).

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm 15 tin về sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,... Đã biên tập, cập nhật 33 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan. Thực hiện Bản tin TBT số 01/2018; ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2018.

Đối với công tác kiểm tra

Chi cục tổ chức kiểm tra 18 cơ sở (08 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 06 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử), lấy 01 mẫu xăng E5 RON 92-II và 01 mẫu xăng RON 95-III để thử nghiệm chất lượng. Phát hiện 02 cơ sở vi phạm về đo lường: 01 cơ sở sử dụng 02 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng và 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo xăng dầu có sai số +0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, Đoàn kiểm tra đã đề nghị ngừng sử dụng và thực hiện khắc phục theo thời gian quy định. Đến nay các cơ sở vi phạm đã thực hiện khắc phục trong thời gian quy định; cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, Chi cục đã tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn toàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì. Kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 140.500.000 đồng.

Về công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tham mưu UBND tỉnh ý kiến hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018.

Gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công.

Chi cục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đến UBND cấp xã: đề nghị UBND các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam lựa chọn, đề xuất danh sách UBND cấp xã thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL từ năm 2018.

Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Lãnh đạo Sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; Phối hợp với đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập Báo cáo đầu tư Dự án.

Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2018; trực SSCĐ bảo vệ cơ quan Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; ban hành quyết định về quy định giá thỏa thuận thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP tại văn bản số 63/TĐC-HCHQ ngày 09/01/2018.

Phối hợp với Cục thuế tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại 10 phường, xã.

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 329 mẫu với 2.177 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 2.664 lượt phương tiện đo; thu sự nghiệp đạt 660.000.000 đồng.

Phát huy kết quả đạt được trong quý I năm 2018, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo, cụ thể:

- Chi cục tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình năng suất chất lượng năm 2018; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp;

- Phối hợp đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử, trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch của Sở lựa chọn đơn vị cung cấp, thực hiện phần mềm ISO điện tử;

- Tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trong cơ quan hành chính tỉnh năm 2018 theo kế hoạch; tổ chức 01 lớp tập huấn duy trì, áp dụng, cải tiến trì HTQLCL cho các Sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 176/QĐ-SKHCN ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở KH&CN; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng do BCĐ 389 tỉnh chủ trì; đoàn thanh tra hoạt động điện lực do Sở Công Thương chủ trì;

- Triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2018; phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL rà soát, thống kê phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện gắn thiết bị in chứng từ bán hàng trên cột đo và chuyển đổi kinh doanh xăng E5;

- Triển khai việc Xây dựng Bản đồ số các trạm xăng dầu, cân đối chứng; tiếp tục biên tập, cập nhật thông tin trên website Chi cục; gửi tin, bài đăng trên website Sở;

- Rà soát, hoàn thành hồ sơ đăng ký bổ sung Đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; gửi hồ sơ đăng ký đề nghị đánh giá lại chỉ định cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá chỉ định lĩnh vực phân tích phân bón của cục BVTV - Bộ NN&PTNT; nghiên cứu triển khai kiểm định an toàn, kiểm định tụ bù; tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các phường, xã./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)