Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu Sở KH&CN các văn bản:

Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017 (Tờ trình số 308/TTr- SKHCN ngày 31/3/2017).

Văn bản gửi các sở ngành liên quan đề nghị báo cáo thành tích về kết quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 giai đoạn 2014-2016 (Công văn số 254/SKHCN-CCTĐC ngày 20/3/2017).

Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017.Góp ý Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 của BCĐ 389 tỉnh; kế hoạch triển khai công tác in tem, dán tem và quản lý tem niêm phong theo quy định tại Đề án: “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 46 người, trong đó:

+ Chi cục, gồm: 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC, gồm: 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 14 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 30 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Cử 03 công chức tham gia học tập kinh nghiệm về công tác dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu tại tỉnh Bình Phước và Bình Dương; 03 viên chức tham gia tập huấn về quản lý an toàn bức xạ, cập nhật điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chế độ quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp, mua sắm hàng hóa dịch vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên và điểm mới của pháp luật về đấu thầu, công tác tài chính trong lĩnh vực KHCN tại TP.HCM.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Tham mưu Sở KH&CN ý kiến thống nhất về danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Văn bản đề nghị của Sở Tư pháp bãi bỏ Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 bãi bỏ văn bản trên).

Tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết tại công ty Cổ phần thực phẩm Hồng Phú.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Triển khai công tác in tem niêm phong theo quy định tại Đề án: “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”: Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì, kết quả đã thực hiện dán tem tại 10 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

3.3. Hoạt động TBT

Thực hiện Quy chế hoạt động website Sở KHCN theo Quyết định 63/QĐ-SKHCN ngày 25/6/2011: Biên tập và gửi 10 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; tổng hợp, đăng tải 14 thông báo TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 3/2017; chọn lọc, dịch 08 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Brazil, Qatar, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 3/2017, đã biên tập, cập nhật 31 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 150.000 lượt.

Xây dựng Bản tin TBT số 1/2017; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

4. Công tác thanh, kiểm tra
4.1. Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2017 của Giám đốc Sở KH&CN, Chi cục đã tổ chức kiểm tra tại 09 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 27/135 cơ sở (đạt 20,0 % kế hoạch). Kết quả:

* Đối với cơ sở sử dụng phương tiện đo: Kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, không có vi phạm.

* Đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu:

- Về đo lường: Không có vi phạm.

- Về chất lượng: Lấy 05 mẫu xăng của 05 cơ sở (03 mẫu RON 92-II, 01 mẫu E5 RON 92-II, 01 mẫu xăng RON 95-II) để thử nghiệm chất lượng. Kết quả phát hiện 02 mẫu RON 92-II và 01 mẫu E5 RON 92-II có kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, đang trong quá trình xử lý; 02 mẫu còn lại đạt yêu cầu thử nghiệm.

Ngoài ra, trong tháng đã chuyển hồ sơ xử lý 01 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu có sai số + 3,3% vượt quá giới hạn sai số cho phép của cột đo xăng dầu của tháng trước, với tổng số tiền xử phạt là 22.540.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng, đến nay cơ sở đã đóng phạt đầy đủ. Đồng thời 02 mẫu xăng RON 92-II được lấy để thử nghiệm chất lượng của tháng trước có kết quả không đạt chất lượng, đang trong quá trình xử lý.

4.2. Hoạt động phối hợp thanh tra.

Tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phân phối điện, buôn bán, bán lẻ điện và Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chủ trì thanh tra tại 02 cơ sở, kết quả không vi phạm.
5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hướng dẫn 05 đơn vị gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xem xét.

Làm việc với 04 doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 để rà soát điều kiện tham dự và hướng dẫn cách thức tham dự. Qua làm việc, có 03 doanh nghiệp đủ điều kiện để viết hồ sơ tham dự.  

6. Chương trình ISO hành chính công.

Trình Sở KH&CN xét khen thưởng cho 04 cơ quan có thành tích trong triển khai công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 giai đoạn 2014-2016 (Tờ trình số 91/TTr-CCTĐC ngày 10/4/2017).

Làm việc với Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 theo đề nghị của Trường.

Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử.

Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho 120 cán bộ, công chức của 10 UBND cấp huyện và 20 UBND cấp xã tham gia.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Thực hiện kiểm kê, phân loại và định giá tài sản theo Thông tư 23/2016/TTBTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính để đề nghị giao tài sản nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo vụ việc; thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch (vị trí thủ quỹ và kiểm định cột đo nhiên liệu).

Tổ chức lớp đào tạo “Phân tích chất lượng nước mắm” cho Công ty Cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết Mũi Né.

Tổ chức phục vụ đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng năng lực cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tiếp tục hướng dẫn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Xây dựng và ban hành Quy định tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (Quyết định số 16/QĐ-CCTĐC ngày 04/4/2017).

Xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự 2017; Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2017.

Thực hiện các báo cáo: kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 3/2017, kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý I/2017 gửi Tổng cục TC-ĐL-CL, báo cáo quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ năm 2017; kết quả tự kiểm tra triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự quý I/2017; Quy chế dân chủ quý I/2017;  kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)