Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018

Trong tháng 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018); Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);

Báo cáo Bộ KH&CN tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 29/3/2018); Báo cáo kết quả rà soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2017 (Công văn số 1323/UBND-KGVX ngày 05/4/2018);

Kế hoạch Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018);

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 1);

Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 1) (Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 07/8/2018).

Trình UBND tỉnh về việc xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018).

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục rà soát, trang bị mới 31 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) thuộc các lĩnh vực thiết bị điện, đồ trang sức, dầu mỏ, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nước mắm, hệ thống quản lý; nâng tổng số TCVN được trang bị đạt 1.879 tiêu chuẩn.

Thẩm định, cấp 04 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham gia Đoàn kiểm tra do Sở Xây dựng chủ trì về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại 05 cơ sở sản xuất gạch bê tông. Qua kiểm tra, các cơ sở đều đã thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, tuy nhiên còn có cơ sở chưa thực hiện tốt việc ghi nhãn hàng hóa, lưu giữ hồ sơ chất lượng, thực hiện việc giám sát chất lượng sản phẩm định kỳ theo quy định.

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); văn bản đề nghị Tổng cục hướng dẫn xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo cho 22 cửa hàng xăng dầu; phối hợp huyện Hàm Tân tổ chức kiểm tra cân ô tô tại cơ sở thu mua cây Tình Vy theo phản ánh của người dân, kết quả cân ô tô đạt yêu cầu đo lường.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2017; kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh trong năm 2017; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017.

Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện quản lý đo lường theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; đề nghị Tổng cục hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu; đề nghị đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 thực hiện công tác quản lý về đo lường.

Tổ chức triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh năm 2018, theo đó Công ty Điện lực Bình Thuận gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định với số lượng 15% tổng số công tơ điện kiểm định định kỳ năm 2018 (cụ thể là 5.415 chiếc công tơ điện các loại). Đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2018; gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục TCĐLCL cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

 Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã biên tập và gửi 65 tin hoạt động liên quan lĩnh vực quản lý đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO, gửi 20 tin về sản phẩm, hàng hóa đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm: thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...

Chi cục đã biên tập, cập nhật 182 tin, bài về hoạt động quản lý và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý duy trì, vận hành tốt. Phát hành 02 Bản tin TBT đăng tải trên website Chi cục và Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2018.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2018. Qua đó, đã hỗ trợ được 08 lượt tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể:

- Hướng dẫn, xét chọn hỗ trợ cho 04 tổ chức, doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn) với số tiền hỗ trợ là 135 triệu đồng.

- Hỗ trợ đào tạo kiến thức về nâng cao năng suất, chất lượng cho 01 doanh nghiệp (Công ty CP May Bình Thuận Nhà Bè).

- Hỗ trợ hướng dẫn 03 doanh nghiệp (Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, Công ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận) tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Nhưng chỉ có 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) gửi hồ sơ tham gia, đến nay đã tiến hành đánh giá tại chỗ và họp Hội đồng sơ tuyển chấm điểm, thống nhất và đề nghị Hội đồng quốc gia xét tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2018.

Ngoài ra, đã đề xuất UBND tỉnh khen tặng 01 doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né) vì có thành tích Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017; lựa chọn, đề xuất 02 doanh nghiệp (Công ty CP May Phan Thiết và Công ty CP May Phú Long) cho SMEDEC 2 để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục có báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Bình Thuận thuộc trách nhiệm quản lý của Sở KH&CN; tổ chức lớp tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 46 Sở, ngành với hơn 300 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước: tính đến nay đã kiểm tra được 20/20 đơn vị thực hiện kiểm tra tại chỗ. Các đơn vị còn lại kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo sẽ thực hiện từ tháng 9/2018.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 29 UBND cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam: hiện Chi cục đang hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng. Tính đến nay, đã có 73/127 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện ISO.

Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; phối hợp với đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập Báo cáo đầu tư Dự án; tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế triển khai, Chi cục tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018). Qua đó, đã báo cáo, trình Sở KH&CN đưa ra khỏi Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 30/01/2018  (Tờ trình số 176/TTr-CCTĐC ngày 20/8/2018).

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 73/80 cơ sở, đạt 91,3% theo kế hoạch (15 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 18 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 08 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 06 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi, 01 cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện đo là cân ô tô, 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sức-mỹ nghệ). Lấy 14 mẫu xăng thử nghiệm chất lượng (06 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II và 08 mẫu xăng không chì RON 95-III). Kết quả kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm (02 cơ sở vi phạm về đo lường, 02 cơ sở vi phạm về chất lượng), tổng số tiền xử phạt là 140.000.000 đồng, cụ thể:

- Về đo lường: 01 cơ sở sử dụng 02 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng; 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo xăng dầu có sai số +0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đề nghị ngừng sử dụng và thực hiện khắc phục theo thời gian quy định.

- Về chất lượng: 02 cơ sở buôn bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tổng số tiền xử phạt 120.000.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95-III không đạt chất lượng.

- Về ghi nhãn hàng hóa: Không vi phạm

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn toàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 03 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 140.500.000 đồng.

Phối hợp Thanh tra Bộ KHCN và Sở Công thương thanh tra Công ty Điện lực Bình Thuận, Điện lực Phan Thiết và Điện lực Hàm Thuận Bắc, kết quả không vi phạm.

Phối hợp thanh tra Sở KHCN thanh tra 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện cả 02 cơ sở buôn bán xăng (02 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II, 02 mẫu xăng không chì RON 95-III) có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chuyển hồ sơ UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 440.000.000 đồng.

Cử công chức phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận (PC 46) thực hiện kiểm tra tại 01 cửa hàng xăng dầu, lấy 01 mẫu xăng RON 95-III để thử nghiệm chất lượng. Kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30.000.000 đồng.

Tham gia phối hợp với Đội Quản lý thị trường huyện Hàm Thuận Nam – Chi cục Quản lý Thị trường thực hiện kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Đoàn kiểm tra lấy 02 mẫu xăng (01 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu xăng E5 RON 92-II) để thử nghiệm chất lượng, kết quả không vi phạm.

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, cụ thể:

- Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo kế hoạch; tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đến UBND cấp xã: đến cuối 2018, có 20 đơn vị hoàn thành việc xây dựng; tổ chức 02 lớp tập huấn, đào tạo hướng dẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho các đơn vị.

- Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất – chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

- Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2018, đặc biệt tập trung thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Triển khai công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì.

- Đánh giá lại và đánh giá mở rộng cơ sở đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường./.
Phạm Cúc

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)