Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu:

Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh:

- Phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016); báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp gửi Bộ KH&CN (Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 23/12/2015); báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.- Góp ý dự thảo Nghị định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham mưu Sở KH&CN ban hành văn bản:

- Báo cáo tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2015; báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015; công tác kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 gửi Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; tình hình triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 gửi UBND tỉnh và Bộ KHCN; báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan góp ý dự thảo Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020" và gửi Bộ KHCN lấy ý kiến góp ý về Dự án năng suất và chất lượng của địa phương; đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, xét đến 2025; kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 249/UBND-KTN ngày 26/01/2016 về việc triển khai công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục.

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 47 người, trong đó:

+ Chi cục, gồm: 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC, gồm: 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 15 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 32 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

Đã cử 17 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ: Kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; đào tạo kiểm định viên cột đo xăng dầu; kiểm tra nhà nước về đo lường; nghiệp vụ đánh giá về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; đào tạo về hiệu chuẩn thiết bị lò nung; kiểm định viên đồng hồ nước lạnh; kiểm định phương tiện đo; đào tạo vận hành thiết bị bức xạ, ứng phó sự cố an toàn bức xạ, định trị phương pháp phân tích vi sinh tại TP.HCM. Cử 16 lượt cán bộ tham gia hội thảo về tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp TFP tỉnh Long An, nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tập huấn mạng lưới TBT Việt Nam; nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Bình Thuận tổ chức; phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí do Sở Công Thương tổ chức; hội thảo về hoạt động chỉ định phòng thử nghiệm tại Nha Trang.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

- Triển khai kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14/10 năm 2016 với chủ đề Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin: treo băng rôn, đưa tin; tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn hóa; rà soát, trang bị mới 125 TCVN, nâng tổng số TCVN hiện có trong tủ tiêu chuẩn lên 1.792 tiêu chuẩn.

- Hướng dẫn 20 DNTN kinh doanh vàng công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ; thẩm định và tham mưu Sở KH&CN cấp 02 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo thông tư số 15/2015/TT-BKHCN cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

 - Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Phòng Kinh tế thị xã La Gi, Phòng kinh tế thành phố Phan Thiết tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn – chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các quy định mới về quản lý chất lượng đối với thiết bị điện và điện tử, thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

4. Hoạt động quản lý đo lường.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kết quả tham dự Hội nghị có 190 đại biểu là đại diện các Công ty, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh.

- Tham mưu Kế hoạch hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017, kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở của 02 Chi cục thống nhất phê duyệt ngày 14/4/2016; hồ sơ đề xuất Tổng cục TCĐLCL chỉ định tổ chức kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (được Tổng cục ban hành Quyết định số 549/QĐ-TĐC ngày 19/4/2016); hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL tại công văn số 562/TĐC-HCHQ; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phối hợp quản lý hoạt động tiểu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2016 theo kế hoạch ban hành đầu năm.

- Khảo sát tình hình hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra năm 2015 và xây dựng các kế hoạch để triển khai công tác kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa năm 2016; báo cáo tình hình, kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2015, giải pháp và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT trong 2 năm 2015-2016; đánh giá kết quả kiểm tra và phối hợp thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong 5 năm (2011-2015); tình hình và kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trong năm 2016; kế hoạch định hướng công tác kiểm tra doanh nghiệp năm 2017.

5. Hoạt động TBT

- Biên tập, cập nhật hơn 344 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục trên Trang thông tin điện tử; số lượng truy cập: 1.907.000 lượt (từ năm 2008 đến nay đạt hơn: 8.645.000 lượt) và gửi hơn 50 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; xây dựng lại website của Chi cục với giao diện và bảo mật hoàn toàn mới. Biên tập 04 số bản tin TBT; chọn lọc, chuyển ngữ 82 thông báo TBT của các nước thành viên WTO để gửi đến các doanh nghiệp xuất khẩu, Điểm TBT và đăng tải trên website Chi cục.

- Triển khai việc khảo sát Doanh nghiệp (67 doanh nghiệp xuất khẩu) trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 buổi tập huấn phổ biến kiến thức về TĐC & TBT năm 2016 với 35 lượt người tham dự.

- Báo cáo Hiện trạng ứng dụng CNTT tại Chi cục TĐC giai đoạn 2011-2015; báo cáo hỗ trợ phát triển Thanh long Bình Thuận năm 2016; tham mưu Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của Chi cục giai đoạn 2016-2020.

6. Hoạt động kiểm tra

6.1.Chủ trì kiểm tra:

Chi cục đã tổ chức kiểm tra 150/150 cơ sở (đạt 100 % kế hoạch) thuộc các lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu, thiết bị điện- điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, kinh doanh vàng, vàng trang sức- mỹ nghệ, kinh doanh dịch vụ sử dụng phương tiện đo. Phát hiện 05 cơ sở vi phạm hành chính, đề nghị xử lý vi phạm hành chính 03 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 9.500.000 đồng, còn lại 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu đang trong quá trình xử lý. Kết quả cụ thể như sau:

* Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kiểm tra tại 47 cơ sở, phát hiện 03 cơ sở vi phạm về đo lường và 01 cơ sở vi phạm về chất lượng. Kết quả cụ thể:

+ Về đo lường: Phát hiện 02 cơ sở vi phạm sử dụng 03 cột đo xăng dầu có sai số + 0,45% vượt quá giới hạn sai số cho phép, lập biên bản nhắc nhở, đề nghị tạm ngừng sử dụng và thực hiện các biện pháp khắc phục và 01 cơ sở vi phạm sử dụng 01 cột đo xăng dầu có sai số + 3,0% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đoàn kiểm tra đã ghi nhận toàn bộ sự việc và đang trong quá trình xử lý.

+ Về chất lượng: Lấy 35 mẫu xăng, dầu (11 mẫu dầu DO 0,05S, 09 mẫu xăng RON 95-II, 14 mẫu xăng RON 92-II, 01 mẫu xăng E5 RON 92-II) để thử nghiệm chất lượng. Kết quả, phát hiện 01 mẫu xăng RON 92-II có kết quả thử nghiệm mẫu không đạt chất lượng, đang trong quá trình xử lý; 34 mẫu còn lại đạt chất lượng.

* Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải khách bằng xe taxi, kiểm tra tại 05 cơ sở, kết quả phát hiện 02 cơ sở vi phạm, trong đó: 01 cơ sở sử dụng 02 taximet bị mất tem kiểm định (còn chì niêm và giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực) và 01 cơ sở sử dụng 09 taximet không đạt yêu cầu về đo lường theo ĐLVN 01:2014 – Taximet – Quy trình kiểm định, có sai số thời gian chờ vượt quá giới hạn sai số cho phép (± 0,2%). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị tạm ngừng sử dụng và yêu cầu kiểm định lại.

* Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sử dụng phương tiện đo: Kiểm tra tại 07 cơ sở, kết quả phát hiện 03 cơ sở sử dụng cân hết hiệu lực kiểm định, 01 cơ sở sử dụng 04 phương tiện đo chưa kiểm định (03 phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới và 01 phương tiện đo độ ồn). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị thực hiện kiểm định theo quy định.

* Lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường: Kiểm tra tại 01 cơ sở (Trung tâm thí nghiệm điện Bình Thuận). Kết quả hoạt động kiểm định phương tiện đo của cơ sở này phù hợp với quy định.

* Lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện-điện tử, kiểm tra tại 31 cơ sở, kết quả phát hiện 22 cơ sở chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Đoàn kiểm tra lấy 03 mẫu thiết bị điện điện tử (01 mẫu nồi cơm điện, 01 mẫu bàn ủi điện, 01 mẫu lò nướng đối lưu) để thử nghiệm chất lượng và kết quả đạt yêu cầu.

* Lĩnh vực kinh doanh mũ bảo hiểm, kiểm tra tại 12 cơ sở, kết quả phát hiện 02 cơ sở chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Đoàn kiểm tra lấy 01 mẫu mũ bảo hiểm (nhãn hiệu VIA) để thử nghiệm chất lượng và kết quả đạt yêu cầu.

* Lĩnh vực kinh doanh đồ chơi trẻ em, kiểm tra tại 07 cơ sở, kết quả phát hiện 02 cơ sở chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* Lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, kiểm tra tại 19 cơ sở, kết quả phát hiện 04 cơ sở vi phạm, trong đó: 02 cơ sở chưa thực hiện lưu hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 01 cơ sở ghi lượng hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa không đúng quy định; 01 cơ sở không đạt yêu cầu về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn theo công bố trên nhãn và ghi lượng hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa không đúng quy định; chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 7.500.000 đồng.

* Đối với hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ, kiểm tra tại 21 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm, kết quả cụ thể:

- Về đo lường: Phát hiện 01/21 cơ sở sử dụng 01 phương tiện đo (cân phân tích) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 2.000.000 đồng; 04/21 cơ sở chưa trang bị quả cân; 09/21 cơ sở trang bị cân và quả cân chưa phù hợp quy định; 09/21 cơ sở chưa mở sổ theo dõi cân định kỳ.

- Về chất lượng: 09/21 cơ sở chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ do cơ sở gia công sản xuất.

- Về ghi nhãn hàng hóa: 06/21 cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp: thiếu tên, địa chỉ đơn vị gia công sản xuất; công bố đơn vị khối lượng chưa phù hợp (không thể hiện đơn vị “gam”).

Đối với các trường hợp vi phạm không đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra để theo dõi, quản lý.

6.2. Hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra.

- Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tỉnh do Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì kiểm tra tại 25 cơ sở (21 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh điện sinh hoạt, 01 cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng); lấy 02 mẫu xăng RON 95-II thử nghiệm chất lượng. Kết quả, phát hiện 01 mẫu xăng RON 95-II có kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, Đoàn kiểm tra tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hàng chính với tổng số tiền là 106.305.030 đồng.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Kết quả kiểm tra 11 cơ sở (kinh doanh điện- điện tử; tạp hóa; quần áo; đồ gỗ; điện thoại di động; phòng khám nha khoa). Phát hiện 08 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính là 194.000.000 đồng, với các hành vi như sau: vi phạm về ghi nhãn hàng hóa; không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; sử dụng người không có chứng chỉ khám chữa bệnh; kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

- Tham gia phối hợp Đoàn thanh tra chuyên đề vàng và thanh tra chuyên ngành lĩnh vực xăng dầu do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì thanh tra tại 55 cơ sở (44 cơ sở kinh doanh vàng và 11 cơ cở kinh doanh xăng dầu), lấy 01 mẫu vàng trang sức mỹ nghệ để thử nghiệm chất lượng. Kết quả, phát hiện 08 cơ sở vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng (trong đó 01 cơ sở vi phạm với hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng), với tổng tiền xử phạt 40.125.000 đồng. Tham gia phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất đối với mặt hàng cát, đá xây dựng tại 07 cơ sở, kết quả không có cơ sở vi phạm.

7. Chương trình năng suất chất lượng và dự án nâng cao năng suất  chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Tham mưu các văn bản triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020" theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016: Hướng dẫn một số nội dung trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, xây dựng và trình UBND tỉnh dự thảo Quy định về định mức hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức 01 Hội nghị phổ biến, giới thiệu Chương trình đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 02 lớp đào tạo năng suất chất lượng cho doanh nghiệp (áp dụng Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc – KPI và Duy trì năng suất toàn diện – TPM).

- Hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia: Hỗ trợ Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn đạt giải Bạc Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015 với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho thành tích của doanh nghiệp (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định khen thưởng số 1894/QĐ-UBND ngày 05/7/2016); hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung và Công ty TNHH cao su Bình Thuận tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2016. Qua đó, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia cho 02 doanh nghiệp.

8. Chương trình ISO hành chính công

- Tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 67/67 cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Trong đó: Kiểm tra qua hình thức trực tiếp tại trụ sở đơn vị 27 đơn vị; kiểm tra qua hình thức báo cáo, hồ sơ 40 đơn vị.

- Hướng dẫn 10/10 UBND cấp xã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Như vậy, 20/20 UBND cấp xã đã hoàn thành hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Phối hợp cử công chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các cán bộ, công chức tại 08 đơn vị. Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

9. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL

- Đánh giá lại và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: năng lực hiệu chuẩn Quả cân M1, cân cấp chính xác II, cân cấp chính xác III, tủ sấy; cân phân tích, tủ ấm, tủ mát, lò nung.

- Hoàn tất hồ sơ đăng ký mở rộng chỉ định cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường; duy trì chỉ định các phòng thử nghiệm chuyên nghành: phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, phòng thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)