Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua, Tỉnh có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3 và mức độ 4, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến càng trở nên cần thiết.tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 24/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận có công văn 1054/TB-SKHCN về việc thông báo danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh.

Qua đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khuyến kích các tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh (http://dichvucong.binhthuan.gov.vn), gồm các thủ tục hành chính sau:

Stt

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Mức độ

1

2.001209

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

3

2

2.001207

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

3

3

1.006851

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

3

Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại: 02523.828513 (Phòng Nghiệp vụ 02)/ ĐT: 0933686844 gặp Anh Hưng để được hướng dẫn.

 Phạm Hưng


Các tin tiếp
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)