Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính

Chiều ngày 21/10/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và triển khai ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Ngọc Hai chủ trì Hội nghị.Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (chỉ số Par Index) năm 2015 của Bộ Nội vụ, tỉnh Bình Thuận đạt 85,30/100 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 0,65 điểm, giảm 17 bậc so với năm 2014) và nằm trong nhóm B (nhóm có chỉ số từ 80% đến dưới 90%). Chỉ số trung bình của cả nước đạt 85,11%, tăng 3,9% so năm 2014.

Nhìn chung, trong thời gian qua các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải thiện một số nội dung liên quan đến chỉ số Par Index của tỉnh, kết quả có 02/08 chỉ số nội dung có cải thiện điểm số và thứ hạng so với năm 2014, gồm: Cải cách thủ tục hành chính (tăng 0,75 điểm, tăng 07 bậc); hiện đại hóa hành chính (tăng 1,6 điểm, tăng 12 bậc). Tuy nhiên, trong năm 2015 vẫn còn 06/08 chỉ số nội dung giảm điểm số và thứ hạng so với năm trước, gồm: Chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế đối với cơ quan, hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tại Hội nghị này, UBND tỉnh đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, với phương châm là “Tăng cường xiết chặt kỷ cương, biến lời nói thành hành động” nhằm từng bước đem lại niềm tin cho nhân dân, khắc phục ngay những khuyết điểm, hạn chế, từ đó nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là những người đứng đầu. Nội dung trong bản cam kết sẽ là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần giảm điểm, thứ hạng, chưa đạt điểm chuẩn tối đa về chỉ số cải cách hành chính trong năm 2015, đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan truyền thông trong công tác cải cách hành chính; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng; xây dựng hộp thư “Hỏi - Đáp” và công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của cơ quan để tiếp nhận, trả lời các ý kiến của tổ chức, cá nhân; các thủ tục liên quan đến các cơ quan, đơn vị phải được hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ; hằng năm tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố kịp thời các thủ tục hành chính gắn với việc cắt giảm quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành hành; tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết hồ sơ hành chính; sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành./.

Nguồn binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính<