Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2019; danh sách UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019
Báo cáo tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp địa bàn tỉnh năm 2018 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo cáo tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018 và phương hướng triển khai năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2018; Báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực dựng từ năm 2013 – 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về quan hệ phối hợp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục cấp 05 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8); ban hành 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, tro xỉ nhiệt điện đốt than; hướng dẫn 05 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch.

Xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019; văn bản góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm.

Tham mưu lập kế hoạch triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020; rà soát, trang bị mới 29 tiêu chuẩn quốc gia.

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); dự thảo Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015).

Triển khai giám sát về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, tiến hành mua 49 mẫu xăng, dầu và gửi 05 mẫu xăng E5 RON92-II thử nghiệm chỉ tiêu Etanol trong xăng, kết quả các mẫu được giám sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng; khảo sát tình hình hoạt động 15 trạm cân đối chứng tại trên địa bàn các huyện Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi.

Tham mưu, trình UBND tỉnh xử phạt VPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Trường Thế và được UBND tỉnh ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền là 140.000.000 đồng (Quyết định số 3610/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2018).

Tham gia Đoàn làm việc với Sở KH&CN về triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019 tại huyện Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong; phối hợp với Cục thuế tỉnh dán tem niêm phong công tổng cột đo xăng dầu tại 02 tàu dầu thuộc huyện Phú Quý.

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã xây dựng 02 bản tin TBT; biên tập và gửi 137 tin hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, để đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm 12 tin về sản phẩm, Đài Loan, Indonesia, Trung Quốc,...Triển khai việc xây dựng Bản đồ số Trạm cân đối chứng; xây dựng Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục năm 2019.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục đã báo cáo tình hình thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng năm 2018 gửi Tổng cục TC-ĐL-CL và UBND tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh văn bản giới thiệu doanh nghiệp điển hình đã thành công về tăng năng suất chất lượng gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; triển khai kế hoạch xây dựng và quảng bá mô hình doanh nghiệp điểm về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 và đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019. Hiện đã tiếp nhận, xem xét 04 hồ sơ hỗ trợ của 04 doanh nghiệp.

Hỗ trợ tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng suất chất lượng cho Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Thuận (ISO 22000, BRC) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (ISO/IEC 17025).

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục tham mưu văn bản đề nghị UBND các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam đôn đốc 29 UBND xã thuộc các huyện trên đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 để hoàn thành trong quý II/2019.

Tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại 13 UBND xã thuộc các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Nam.

Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn việc  xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 32 UBND cấp xã thuộc các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Về hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL: Gửi văn bản hướng dẫn triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019 gửi các sở, ban ngành trong tỉnh

Tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh

Về hoạt động chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 cơ quan thực hiện chuyển đổi áp dụng trong năm 2019 theo Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh.

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã kiểm tra 17 cơ sở (gồm: 08 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm), kết quả không có cơ sở vi phạm.

Thanh tra nhà nước về đo lường đối với 03 đơn vị (02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng công tơ điện; 01 đơn vị kinh doanh nước sinh hoạt có sử dung đồng hồ nước lạnh), kết quả không có cơ sở vi phạm về đo lường.

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh thanh tra, kiểm tra hoạt động điện lực, kinh doanh xăng dầu đối với 05 cở sở (4 cơ sở Điện lực, 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu), kết quả không có cơ sở vi phạm.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo, cụ thể:

- Tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định; triển khai kế hoạch xây dựng và quảng bá mô hình điểm năng suất chất lượng.

- Hoàn thành việc hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của 22 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; hoàn thành kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019; theo dõi, hướng dẫn việc triển khai xây dựng HTQLCL của 32 UBND cấp xã.

- Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2019; Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG năm 2019.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn; tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì.

- Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Được chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN; Được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá chuyển đổi, đánh giá lạiại và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)