Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong Quý I/2022

Trong Quý I năm 2022, Chi cục đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong Quý I/2022 kịp thời theo các nhiệm vụ được giao; Chi cục và Trung tâm KT TCĐLCL đã tổ chức tốt Hội nghị CCVC-NLĐ năm 2021 đảm bảo theo thời gian quy định; triển khai tốt công tác kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác báo cáo định kỳ được thực hiện đầy đủ; công tác tổ chức cán bộ được triển khai kịp thời và theo quy định; công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót. Hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả cụ thể như sau:Về công tác tham mưu: Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2021; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ hàng tháng; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021; báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2021. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2022. Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; công văn thông báo kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua hồ sơ, báo cáo năm 2021.

Tham mưu Sở KH&CN góp ý các dự thảo: Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Cấp 03 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho sản phẩm gạch bê tông tự chèn, gạch terazo. Phối hợp Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ tiếp theo sau khi có kết quả thực hiện điều tra, khảo sát, khảo nghiệm đánh giá thực trạng để phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Văn bản rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Chi cục trong năm 2022; góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); đăng ký bổ sung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Thuận năm 2022 gửi UBND tỉnh. Ban hành Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Công tác quản lý đo lường: Ban hành Kế hoạch và triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01). Kế hoạch kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2022. Công văn gửi Công ty Điện lực Bình Thuận về việc triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021; báo cáo Tổng cục TCĐLCL về kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; gửi hồ sơ đề nghị xem xét cấp mới thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Thực hiện 03 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 38 mẫu xăng, dầu gồm: 27 mẫu xăng RON95-III, 11 mẫu xăng E5 RON92-II. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng.

Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên tập, cập nhật 34 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 08 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Dự thảo bản tin TBT số 01/2022.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Thực hiện kiểm tra 07 tổ chức, cá nhân (gồm: 01 cá nhân kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu), kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Ngoài ra, đã tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh daonh xăng dầu do BCĐ 389 tỉnh chủ trì. Đoàn đã kiểm tra tại 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết quả không có vi phạm về đo lường, về chất lượng: Đoàn lấy 04 mẫu xăng dầu (03 mẫu xăng RON95-III và 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả đạt yêu cầu thử nghiệm.

Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình năng suất chất lượng và Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra đã tham mưu Sở: Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong Quý I/2022.

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022. Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Bổ nhiệm 02 trưởng phòng chuyên môn (Trưởng phòng Hành chính và Trưởng phòng Thử nghiệm). Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đợt I năm 2022. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT. Hoàn thành khắc phục đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 436 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 2.722 lượt phương tiện đo và đo 49 điểm điện trở tiếp đất.

Công tác tổng hợp: Thực hiện các báo cáo về số liệu công chức, người lao động năm 2021; thực hiện công tác đấu thầu năm 2021; kê khai bổ sung tài sản công và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm năm 2021; thống kê ngành khoa học và công nghệ trong năm 2021; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; thống kê công tác văn thư lưu trữ; công tác CCHC năm 2021; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công giai đoạn 2016-2021. Đăng ký nhiệm vụ Giám đốc Sở KH&CN giao trong năm 2022 (Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 16/QĐ-SKHCN ngày 15/01/2022). Trình và được Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 và Phó trưởng Nghiệp vụ 1. Trình và được Giám đốc Sở KH&CN ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm (Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 07/01/2022) và các phòng chuyên môn thuộc Chi cục (Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 08/02/2022). Tổ chức và báo cáo kết quả Hội nghị công chức,viên chức và người lao động năm 2021 tại Chi cục. Thực hiện nâng lương thường xuyên đối với 02 công chức và nâng bậc lương trước thời hạn đối với 02 công chức và 02 viên chức; giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng đối với 01 công chức.

Ban hành các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Chi cục TCĐLCL; Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục; Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng. Văn bản xin bổ sung 01 chỉ tiêu nâng lương trước hạn; đăng ký lại nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022.

Ban hành các kế hoạch: Cải cách hành chính năm 2022; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; tổ chức xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2022;  

Tổ chức trực SSCĐ, bảo vệ cơ quan nhân dịp các ngày Lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo an ninh an toàn. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết.

Phát huy những kết quả đạt được trong Quý I/2022, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong Quý II/2022 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa theo Kế hoạch được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt trong năm 2022.

3. Triển khai Kế hoạch xây dựng Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tổ chức 01 lớp đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

4. Triển khai Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022; triển khai xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh.

5. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022.

6. Đăng bản tin TBT số 01/2022 lên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp trong tỉnh. Xây dựng bản tin TBT số 02/2022.

7. Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015 của Chi cục.

8. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn đủ điều kiện hoạt đông dịch vụ quan trắc môi trường; được Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

                                                                                                       Thiên Hòa


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)